Publicat pe Lasă un comentariu

LUNA SENIORULUI

Deoarece în data de 1 octombrie a fiecărui an sărbătorim vârstnicii, începând cu anul trecut, noi, Centrul de zi din cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda, ne-am gândit să schimbăm puţin modul obişnuit de a-i sărbători pe seniorii noştri. În acest context ne-am gândit să organizăm mai multe activităţi atât la Centrul de zi cât şi la sediul partenerilor noştri.

Pe perioada evenimentului organizat sub numele de „Luna Seniorului” se va desfăşura campania de colectare produse alimentare „Bunici de duminică”. „Startul” acestei campanii se va da în data de 1 octombrie 2017, ziua în care se sărbătoresc persoanele vârstnice şi se va desfăşura până la data de 27 octombrie 2017. În data de 29 octombrie 2017, fiind ultima duminică din „Luna Seniorului” seniorii înscrişi la Centrul de zi precum si alţi voluntari din comunitate  vor împărţi pachete alimentare primite ca donaţii vârstnicilor din cadrul Centrului de îngrijiri la domiciliu singuri şi cu o situaţie socio-medicală precară. Menţionăm că anul trecut am împărţit un număr de 30 de pachete beneficiarilor noştri, alimentele fiind donate de elevi din unităţile de învăţământ partenere, vârstnici înscrişi la Centrul de zi şi de turdenii care au răspuns „prezent” la provocarea noastră. Această campanie se va  desfăşura, la fel ca anul trecut în colaborare cu Centrul Raţiu pentru Democraţie, partenerii noştri de foarte mulţi ani.

„Luna Seniorului” va debuta cu o frumoasă excursie în perioada 29 septembrie – 1 octombrie 2017 în zona Moldovei, seara zilei vârstnicului urmând să fie sărbătorită în cadru festiv împreună cu toţi cei care vor dori să participe la această activitate.

Alături de excursii şi activităţi caritabile Centrul de zi îşi propune pentru „Luna Seniorului” o serie de activităţi culturale organizate împreună cu Centrul Raţiu pentru Democraţie, Asociaţia Turda Tin, Centrul de zi pentru vârstnici nr. 1 Cluj Napoca, Fundaţia pentru Îngrijirea Vârstnicului Cluj Napoca, alte centre de zi pentru vârstnici, centre de îngrijire şi asistenţă, Şcoala „Horea, Cloşca şi Crişan”. Se vor desfăşura evenimente împreună cu Centrul Raţiu pentru Democraţie, „Ceaiul de la ora 5” cu vizionare de film la o ceaşcă de ceai şi o seară de poezie şi muzică la Cafeneaua Culturală „La Papion”. Noi, vârstnicii, de la Centrul de zi vom prezenta spectacole de teatru, seri de romanţe şi spectacole folclorice, invitând pe această cale să se alăture evenimentului menţionat seniorii din comunitatea noastră, beneficiarii serviciilor noastre sau cei doritori să ne cunoască activităţile. Data organizării evenimentelor va fi comunicată prin mijloace mass-media pentru a facilita participarea unui număr cât mai mare de doritori.

Publicat pe Lasă un comentariu

CONCURS IN DATA DE 11 OCTOMBRIE 2017

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA ORGANIZEAZA CONCURS IN DATA DE 11 OCTOMBRIE 2017,ORELE 9.00 PENTRU OCUPAREA URMATOARELOR POSTURI  VACANTE (FUNCTII PUBLICE)

 Consilier I superior –Autoritate tutelară, Oficiul juridic

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă asistenţă socială, specializare asistenţă socială sau in domeniul de licență teologie , specializarea teologie – asistenţă socială
 • minim 9 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice

Consilier I superior –Anchete si Prestații sociale

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă asistenţă socială, specializare asistenţă socială sau in domeniul de licență teologie , specializarea teologie – asistenţă socială
 • minim 9 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice

Consilier I asistent –Anchete si Prestații sociale

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul domeniul de licenţă asistenţă socială, specializare asistenţă socială sau in domeniul de licență teologie , specializarea teologie – asistenţă socială
 • minim 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice

Proba scrisă se va susține în data de 11 octombrie, 2017 orele 09.00, la sediul Serviciului Public de Asistență Socială Turda, Str Dacia, nr.1 sau în altă locaţie comunicată în termen candidaţilor Dosarele se depun la sediul Serviciului Public de Asistenta Sociala  Turda, Compartimentul Contabilitate, Resurse Umane, str. Dacia nr. 1 pana la data de 27.09.2017 ,orele 12,00. Toate copiile vor fi insotite si de actele originale pentru conformitate sau se vor legaliza. Dosarele se vor verifica de catre comisia de concurs in termen de 5 zile de la data  expirarii termenului de  depunere. Rezultatele selectarii dosarelor se vor afisa la sediul institutiei .

Informatii suplimentare si bibliografia necesara fiecarui post se pot obtine de la Compartimentul Contabilitate, Resurse Umane, telefon  0264/317137.

Acte necesare  întocmirii dosarului de concurs:

 1. formularul de înscriere
 2. copia actului de identitate;
 3. copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 4. copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 5. certificat de cazier judiciar;
 6. adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

BIBLIOGRAFIE

pentru functia publica de executie de consilier clasa I grad profesional superior la Compartimentul Autoritate tutelara, Oficiul juridic

 1. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Legea nr. 7/2004 Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
 4.  Legea nr. 292/2011 legea asistenţei sociale;
 5. Legea nr. 272/2004 ,republicată, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;

BIBLIOGRAFIE

pentru functia publica de executie de consilier clasa I grad profesional superior la Compartimentul Anchete si prestatii sociale

 1. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 2. 2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Legea nr. 7/2004 Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
 4. Legea nr. 292/2011 legea asistenţei sociale;
 5. Legea  nr. 448 din 6 decembrie 2006, republicată, privind protecţia şi promovarea drepturilor  persoanelor cu handicap;
 6. Hotararea nr. 268 / 2007pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

BIBLIOGRAFIE

pentru functia publica de executie de consilier clasa I grad profesional asistent  la Compartimentul Anchete si prestatii sociale

 1. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locala, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Legea nr. 7/2004 Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
 4. Legea nr. 292/2011 legea asistenţei sociale;
 5. Legea  nr. 448 din 6 decembrie 2006, republicată, privind protecţia şi promovarea drepturilor  persoanelor cu handicap;
 6. Hotararea nr. 268 / 2007pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;