Publicat pe Lasă un comentariu

Târg de produse și servicii

În data de 22.05.2018, Locuința Protejată Turda, cu sediul pe str. Rândunicii, nr.11 A, a participat la târgul de produse și servicii organizat de Facultatea de Sociologie și Asistență Socială Cluj-Napoca, cu ocazia „Zilelelor clujene ale economiei sociale”.

Târgul organizat în Piața Avram Iancu, a reunit organizații din județul Cluj și din țară, care desfășoară activități de economie socială ori conexe. Comunitatea clujeană a avut posibilitatea de a intra în contact cu produsele ori serviciile pe care aceste organizații le oferă, de a conștientiza și înțelege ceea ce înseamnă economia socială și oportunitățile pe care aceasta le deschide dezvoltării comunităților locale, serviciilor sociale și creșterii incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile.
Publicat pe Lasă un comentariu

REZULTATELE FINALE LA CONCURSUL DE RECRUTARE FUNCȚII CONTRACTUALE VACANTE

TABEL CU REZULTATELE FINALE LA CONCURSUL DE RECRUTARE FUNCȚII  CONTRACTUALE VACANTE ORGANIZAT ÎN DATA DE 09.05.2018

NR CRT.NUMELE ȘI PRENUMELEPOSTUL TEMPORAR VACANTPUNCT PROBA  SCRISAREZULT PROBA SCRISĂPUNCT PROBA  INTERVREZULT PROBA  INTERVPUNCTAJ FINAL CONCURSREZULTAT CONCURS
1

 

Popovici Adriana  ElenaAsistent medical PL100.00Admis84.67Admis92.34Admis
2Golfin CostelPsiholog85.25Admis87.33Admis86.29Admis
3Bria Erika AndreaÎngrijitor la domiciliu96.25Admis93.00Admis94.63Admis
4Sidlovschi Maria AngelaÎngrijitor la domiciliu100.00Admis89.00Admis94.50Admis
5Pădurariu Liana MariaÎngrijitor81.66Admis91.00Admis86.33Admis

Notă: Rezultatele finale au fost afișate în data 11.05.2018, orele 12.00 la sediul SPAS Turda și pe site-ul instituției. Contestațiile se pot depune la Registratura SPAS Turda, str. Dacia nr. 1 până în data de 14.05.2018, orele 12.00.

Publicat pe Lasă un comentariu

REZULTATELE PROBEI SCRISE/PRACTICE

TABEL CU REZULTATELE PROBEI SCRISE/PRACTICE LA CONCURSUL DE RECRUTARE FUNCȚII CONTRACTUALE VACANTE ORGANIZAT ÎN DATA DE 09.05.2018

NR CRT.NUMELE ȘI PRENUMELEPOSTUL VACANTPUNCTAJUL PROBEI  SCRISE/PRACTICEREZULTATELE PROBEI SCRISE/PRACTICEOBS.
1Popovici Adriana ElenaAsistent medical PL/ principal100.00Admis
2Bria Erika AndreaÎngrijitor la domiciliu96.25Admis
3Pârjol Brândușa IoanaÎngrijitor la domiciliuNu s-a prezentat
4Sidlovschi Maria AngelaÎngrijitor la domiciliu100.00Admis
5Golfin CostelPsiholog85.25Admis
6Padurariu Liana MariaÎngrijitoare81.66

 

Admis

Notă: rezultatele probei scrise și probei practice  au fost afișate  la sediul SPAS Turda și pe site-ul SPAS Turda  în data de 09.05.2018, orele 14.00. Contestațiile la proba scrisă/practică se pot depune la Registratura SPAS Turda, str. Dacia, nr. 1 până în data de 10.05.2018, orele 14.00. Proba de interviu se va desfășura la sediul SPAS Turda, str. Dacia , nr. 1 în data de  11.05.2018, orele 09.00.

Publicat pe Lasă un comentariu

Ziua solidarității intergenerații

Locuința Protejată de pe str. Rândunicii, nr.11 A, aflată în subordinea Serviciului Public de Asistență Socială Turda, împreuna cu Grădinița cu program prelungit ”Poiana cu Castani” au sărbătorit Ziua Solidarității Intergenerații.

Ziua Europeană a Solidarității între Generații, este sărbătorită în fiecare an în data de 29 Aprilie, reprezentând un prilej de a aduce împreună copii, adulți și vârstnici din comunitate pentru a sublinia importanța solidarității intergeneraționale și pentru a încuraja o mai bună comunicare între generații, bazată pe cunoaștere, respect și înțelegere.

Copiii din cadrul grupei mare a dnei educatoare Dana Rus au putut admira lucrările realizate de beneficiarii Locuinței Protejate și au participat împreună la atelierul practic unde au realizat magneți din ipsos. Copiii au prezentat un mic recital de poezii, urmate de câteva jocuri sociometrice și discuții libere cu beneficiarii, asistentul social și coordonatorul Locuintei Protejate.

Publicat pe Lasă un comentariu

SELECTIA DOSARELOR

TABEL PRIVIND SELECȚIA DOSARELOR DEPUSE PENTRU POSTURILE   VACANTE – FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE

ORGANIZAT DE SPAS TURDA ÎN DATA 09 MAI 2018

 

Informații privind selecția dosarelor
Data selecției dosarelor:  02.05.2018
Numele și prenumele candidatuluiRezultatul selecției dosarelorMotivul respingerii dosarului
Popovici Adriana ElenaAdmis 
Pop Madalina LilianaRespinsNu îndeplinește condiția de minim 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului
Golfin CostelAdmis 
Bria Erika AndreaAdmis 
Pârjol Brândușa IoanaAdmis 
Pleșa Daiana RoxanaRespinsNu prezinta dovada absolvirii de  cursuri de formare în domeniul îngrijirii persoanelor vârstnice la domiciliu
Sidlovschi Maria AngelaAdmis 
Pădurariu Liana MariaAdmis 

 

Publicat pe Lasă un comentariu

Locuințe Protejate

În subordinea Serviciul Public de Asistență Socială Turda există două locuințe protejate pentru persoanele cu dizabilități psihice.

Locuința Protejată reprezintă un serviciu alternativ spitalizării care oferă adultului cu probleme de sănătate mintală șansa reintegrării în comunitate, previne apelul lui pe termen lung la instituționalizare/spitalizare.

Serviciile oferite:

Găzduire, Hrană, Asistență și îngrijire, Incluziune familială și comunitară, Consiliere psihologică, Consiliere juridică, Socializare, Asistență medicală.

Echipa pluridisciplinară:

Psiholog, asistent medical, asistent social, îngrijitor. De asemenea beneficiem de sprijinul și colaborarea medicului psihiatru.

Fiecare beneficiar în urma evaluării efectuate de către echipa pluridisciplinară beneficiază de un plan individual de intervenție care urmărește dezvoltarea abilitaților restante, dobândirea de noi comportamente adaptative; de asemenea le oferim ajutor, sprijin în dobândirea autonomiei personale. Parte integrantă a intervenției este ergoterapia, o metoda de tratament nemedicamentoasă care are rol important în reabilitarea persoanei cu probleme de sănătate mintală.

Publicat pe 9 comentarii

CALENDARUL ÎNSCRIERILOR ÎN CREȘE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2018-2019

 Actele necesare pentru dosarul de înscriere în creșe:

 1. cerere tip (se ridică de la coordonatorul de personal al creșei sau se descarcă  de aici);
 2. certificatul de naștere al copilului în copie;
 3. actele de identitate ale părinților/reprezentanților legali, și după caz, copie a hotărârii/sentinței de plasament sau a sentinței de încredințare în vederea adopției – în copie;
 4. adeverință cu veniturile brute realizate de către părinți/reprezențanti legali în ultimele 6 luni;
 5. adeverință de la medicul de familie care atestă că este clinic sănătos copilul;
 6. fișa de imunizare întocmită conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătății cu privire la intrarea copilului in colectivitate;
 7. dosar plic;

14.05.2018- 25.05.2018 – Preluarea dosarelor la sediul fiecărei creșe, de către coordonatorul de personal al creșei.

29.05.2018- 31.05.2018 – Evaluarea dosarelor de către comisia de înscrieri.

31.05.2018 – afișarea listelor cu copiii admiși la sediul fiecărei creșe.

La momentul intrării copiilor în colectivitate, dosarele vor fi completate cu următoarele acte:

 1. Adeverință de la medicul de familie/aviz epidemiologic pentru intrarea copilului în colectivitate;
 2. Contractul, privind furnizarea de servicii, încheiat între părinte/reprezentant legal al copilului și conducerea unității; (formularul se ridică de la coordonatorul de personal al creșei sau descarcă de aici)
 3. Formularul privind istoricul stării de sănătate a copilului, de la naștere până la intrarea in colectivitate (formularul se ridică de la coordonatorul de personal al creșei sau descarcă de aici).

Contact:

 • Creșa nr. 4: 0738.978.279
 • Creșa nr. 5: 0751.232.527

Totodată aducem la cunoștința publicului că începând cu luna aprilie anul curent hrana pentru copii este preparata de către personalul creșelor, existând meniuri zilnice care vor fi aduse la cunoștința părinților. Conform dispozițiilor legale părinții sunt obligați să suporte o parte din costurile hranei copiilor.