Contact

Sediu central:

Str. Avram Iancu nr. 12, Turda, jud. Cluj

Telefon: 0264-317137

Fax: 0264-317136

E-Mail: office@asistentasocialaturda.ro

Director general: KOTI MONIA OANA

Program audiențe: Marți 1000 – 1200

Director general adjunct: MARIA BALAHURA

Mobil: 0741-209247

Cabinet stomatologic

Telefon: 0751-815514

Serviciul Resurse Umane, salarizare

Str. Avram Iancu nr. 12, Turda, jud. Cluj

Telefon: 0738-772188

Serviciul economico-financiar și administrativ

Str. Avram Iancu nr. 12, Turda, jud. Cluj

Telefon: 0738-772201

Compartiment autoritate tutelară, Oficiul juridic

Str. Avram Iancu nr. 12, Turda, jud. Cluj

Telefon: 0754-478362

Telefon: 0738-772186

Serviciul evidență și plată beneficii de asistență socială

Str. Avram Iancu nr. 12, Turda, jud. Cluj

Telefon: 0738-772192

E-Mail: asf@asistentasocialaturda.ro

vmg@asistentasocialaturda.ro

icc@asistentasocialaturda.ro

Centrul de consiliere pentru femei și copii, victime ale violenței domestice

Str. Avram Iancu, nr. 12, Turda, jud. Cluj

Coordonator personal de specialitate: Anca Popa

Mobil: 0751-816261

Centrul de zi și Centrul de îngrijiri la domiciliu

Str. Gh. Barițiu, nr. 41, Turda, jud. Cluj

Coordonator personal de specialitate: Adela Zai

Mobil: 0738-772225

Cantina de ajutor social

Str. Mihai Eminescu, nr. 1, Turda, jud. Cluj

Șef serviciu: Maria Popa

Mobil: 0738-772218

Centrul social de urgență pentru persoanele fără adăpost – Șansa unei vieți decente

Str. Avram Iancu, nr. 12, Turda, jud. Cluj

Mobil: 0738-772216

Locuință protejată pentru adulți cu ușoare probleme de sănătate mintală

Str. Rândunicii, nr. 11, Turda, jud. Cluj

Coordonator personal de specialitate: Anca Bucșa

Mobil: 0738-772346

Locuință protejată pentru adulți cu probleme de sănătate mintală

Str. Avram Iancu, nr. 12, Turda, jud. Cluj

Coordonator personal de specialitate: Anca Popa

Mobil: 0751-816261

Centrul comunitar de igienă și sănătate

Str. Câmpiei, nr. 57, Turda, jud. Cluj

Coordonator persoane apte de muncă beneficiare ale prevederii Legii 416/2001

Mobil: 0738-978280

Mobil: 0738-978281