Contact

Sediu central:

Str. Dacia nr. 1, Turda, jud. Cluj

Telefon: 0264-317137

Fax: 0264-317136

E-Mail: office@asistentasocialaturda.ro

Director general: KOTI MONIA OANA

Program audiențe: Marți 1000 – 1200

Director general adjunct: MARIA BALAHURA

Mobil: 0741-209247

Compartiment contabilitate, Resurse Umane

Str. Dacia, nr. 1, Turda, jud. Cluj

Telefon: 0264-317137

Compartiment autoritate tutelară, Oficiul juridic

Str. Dacia, nr. 1, Turda, jud. Cluj

Telefon: 0754-478362

Compartiment Info, Arhivă, Registratură, Auto

Str. Dacia, nr. 1, Turda, jud. Cluj

Tel.: 0264-317137

Compartiment anchete și prestații sociale

Str. Dacia, nr. 1, Turda, jud. Cluj

Persoane contact: Anca Ioana Eleonora

 Golescu Cristina

Tel./Fax: 0264-317137

Centrul de consiliere pentru femei și copii, victime ale violenței domestice

Str. Avram Iancu, nr. 12, Turda, jud. Cluj

Tel. Verde: 0800-817171

Tel./Fax: 0264-317163

Coordonator personal de specialitate: Anca Popa

Mobil: 0751-816261

Centrul de zi și Centrul de îngrijiri la domiciliu

Str. Gh. Barițiu, nr. 41, Turda, jud. Cluj

Tel./Fax: 0264-315296

Coordonator personal de specialitate: Adela Zai

Mobil: 0741-209243

Cantina de ajutor social

Str. Mihai Eminescu, nr. 1, Turda, jud. Cluj

Telefon: 0264-317137

Șef serviciu: Maria Popa

Mobil: 0741-209242

Centrul social de urgență pentru persoanele fără adăpost – Șansa unei vieți decente

Str. Avram Iancu, nr. 12, Turda, jud. Cluj

Telefon: 0264-317137

Coordonator personal de specialitate: Flavia Fertea

Mobil: 0751-813662

Locuință protejată pentru adulți cu ușoare probleme de sănătate mintală

Str. Rândunicii, nr. 11, Turda, jud. Cluj

Telefon: 0264-317137

Coordonator personal de specialitate: Anca Bucșa

Mobil: 0740-895409

Locuință protejată pentru adulți cu probleme de sănătate mintală

Str. Avram Iancu, nr. 12, Turda, jud. Cluj

Coordonator personal de specialitate: Anca Popa

Mobil: 0751-816261

Centrul comunitar de igienă și sănătate

Str. Câmpiei, nr. 57, Turda, jud. Cluj

Administrator: Crețu Victor

Mobil: 0744-494080

Creșa nr. 5

Calea Victoriei nr. 5E, Turda jud. Cluj

Coordonator personal de specialitate: Oargă Gabriela

Mobil: 0751-232527

Creșa nr. 4

Str. Aviatorilor nr. 16, Turda jud. Cluj

Coordonator personal de specialitate: Koloszi Anca

Mobil: 0738-978279

Coordonator persoane apte de muncă beneficiare ale prevederii Legii 416/2001

Mobil: 0738-978280

Mobil: 0738-978281