Publicat pe Lasă un comentariu

INVITAȚIE DE PARTICIPARE – privind achiziția de „Servicii catering pentru copii”, în cadrul proiectului „TURDA – solidaritate pentru comunitate”

Autoritatea contractantă Direcția de Asistență Socială Turda, vă invită să depuneți ofertă pentru următoarea achiziției:

Denumire achiziție: ”Servicii de catering pentru copii”, în cadrul proiectului ”TURDA – solidaritate pentru comunitate” (ID 155615)

Tip contract: Servicii

Cod CPV: 55520000-1 Servicii de catering

Descrierea contractului: Constractul are ca obiect achiziționarea de servicii catering pentru copii. Serviciile vor fi prestate în vederea implementării proiectului ”TURDA – solidaritate pentru comunitate”, unde conform activităților A4 – Sprijinirea dezvoltarii si furnizarii de servicii sociale integrate adresate grupului tinta prin subactivitate A.4.1. Dezvoltarea şi furnizarea de servicii sociale integrat, respective 4.1.2. Furnizarea de servicii sociale de suport si de acompaniere pentru copii unde se dorește asigurarea unei mese principale pentru copiii ce beneficiază de serviciile Centrului de zi înființat în cadrul proiectului (200 copii x 15 luni x 10 zile, însumând un total de 30.000 de porții). Descrierea detaliată a serviciilor ce se doresc prestate, se regăsesc în caietul de sarcini anexat prezentei invitații. Operatori economici ce doresc să depună oferte având obligația de a respecta cerințele minime prevăzute în acesta, însușindu-și totodată și draftul de contract aferent.

Valoarea estimată a contratului: Valoarea estimată a contractului ”Servicii de catering pentru copii”, în cadrul proiectului ”TURDA – solidaritate pentru comunitate” (ID 155615), finanțat din Programul Operațional Capital Uman a fost determinată și justificată în bugetul proiectului și a fost stabilită la valoarea de 450.000 lei fără TVA.

Durata contractului: Contractul ”Servicii de catering pentru copii” va fi încheiat pe o perioadă determinată, respectiv până la data de 31.12.2023, data de finalizare a proiectului.

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut conform prevederilor art. 187 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare.

Operatorii economice au obligația de a depune oferta însoțită de toate documentele solicitate conform caietului de sarcini și a anexelor prezentului anunț la registratura instituției situată în Turda, str. Dacia, nr. 1, Jud. Cluj până la data de 29.11.2022 ora 12:00, în plic închis.

În situația în care vor exista două oferte identice ca preț pentru atribuirea contractului se va solicita reofertarea.

Pentru clarificări sau alte lămuriri vă rugăm să ne contactați cu cel mult o zi înainte de termenul limită de depunere a ofertelor pe adresa de mail office@asistentasocialaturda.ro sau la nr. de tel 0754478362, persoana de contact Responsabil achiziții publice P1 – Consilier Juridic Mirea Bogdan.

Anexe:

Contrac Servicii catering copii

Formulare catering copii

Invitatie de participare

Caiet de sarcini servicii catering copii