Publicat pe Lasă un comentariu

TICHETE SOCIALE MESE CALDE

Primăria Municipiului Turda, prin Direcția de Asistență Socială, aduce la cunoștința publicului că reprezentanții direcției vor distribui la domiciliul persoanelor în vârstă de 75 de ani împliniți sau peste această vârstă, care au venituri la nivelul indemnizației sociale pentru pensionari (800 lei/lună) tichete sociale pe suport electronic pentru servirea de mese calde.

Acest demers se aplică în conformitate cu  OUG nr.115/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora.

Este vorba despre 148 de cetățeni ai Municipiului Turda care vor beneficia de acest tip de tichete sociale.

Valoarea unui astfel de tichet social este de 180 lei/lună și poate fi folosit exclusiv pentru servirea mesei calde în unitățile afiliate și anunțate. Lista unităților de pe raza municipiului Turda care, în prezent, acceptă tichete sociale pentru mese calde, se află în plicul distribuit.

Acest proiect este cofinanțat din Fondul European pentru Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (FEAD) prin Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD 2014 – 2020).

Pentru informații suplimentare, Direcția de Asistență Socială a pus la dispoziția cetățenilor numărul de tel 0264-317137

Publicat pe Lasă un comentariu

ANUNȚ AJUTOARE ÎNCĂLZIRE

Începând cu data de ­20.10.2020, locuitorii municipiului Turda vor putea depune documentele în vederea obținerii ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale, energie electrică, lemne, cărbuni și combustibili petrolieri conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr.70/2011 cu modificările și completările ulterioare și Hotărârii nr. 920/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece.

Ajutorul se acorda numai pentru un singur sistem de încălzire, pentru consumatorii de gaze naturale, energie electrică, lemne, cărbuni și combustibili petrolieri ale căror venituri nete lunare/membru de familie sunt cuprinse intre 0 si 750 lei, pentru perioada 1 noiembrie 2020- 31 martie 2021.

Ajutoarele pentru încălzire se acordă pe bază de cerere și declarație pe propria răspundere privind componența familiei și veniturile acesteia, precum și bunurile mobile și imobile deținute. Formularele de cerere și declarație pe propria răspundere pot fi procurate de solicitanți de la sediul Cantinei de Ajutor Social (str. Mihai Eminescu, nr.1) sau se pot descărca de pe site-ul asistentasocialaturda.ro

Acte necesare pentru obținerea ajutorului de încălzire:

 • Cerere-declaratie-proprie-raspundere;
 • Documentele de stare civilă pentru toți membrii familiei care locuiesc în fapt la adresa de domiciliu menționată pe cerere (cărți de identitate sau certificate de naștere pentru membrii familiei care au vârsta până la 14 ani);
 • Adeverința de salariat cu venitul net (și valoarea tichetelor de masă sau de vacanță), cupon de pensie, cupon șomaj sau alte acte doveditoare ale veniturilor nete din luna anterioara depunerii cererii;
 • Pentru persoanele care realizează venituri din A.F., P.F.A, S.R.L., este necesară o adeverință de venit eliberată de Administrația Finanțelor Publice Turda;
 • Adeverință de la registru agricol numai pentru cei care au terenuri extravilane;
 • copie după talonul autoturismului;
 • după caz, alte acte doveditoare privind componența familiei;
 • ultima factură de gaz/energie electrică;
 • Declarație cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanei.

Cererea și declarația pe propria răspundere însoțită de documentele mai sus menționate se depune la sediul Cantinei de Ajutor Social (str. Mihai Eminescu, nr.1) personal, în intervalul orar 8-13, prin poștă , sau online pe office@asistentasocialaturda.ro, până la data de 20 noiembrie, pentru ca o persoană/familie să poată beneficia de ajutor de încălzire începând cu luna noiembrie 2020.

NOTĂ:

Familiile și persoanele singure care au în proprietate cel puțin unul dintre bunurile cuprinse în lista anexa, nu beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinței.

LISTA BUNURILOR ce conduc la excluderea acordării ajutorului social

Bunuri imobile
1Clădiri sau alte spații locative în afara locuinței de domiciliu și a anexelor gospodărești
2Terenuri de împrejmuire a locuinței și curtea aferentă și alte terenuri intravilane care depășesc 1.000 mp în zona urbană și 2.000 mp în zona rurală
Bunuri mobile*
1Autoturism/Autoturisme și/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepția celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum și pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
2Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani
3Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze
4Șalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepția bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervația Biosferei „Delta Dunării“
5Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
6Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
7Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acționate hidraulic, mecanic sau electric
*) Aflate în stare de funcționare
Depozite bancare
1Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei
Terenuri/animale și/sau păsări
1Suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală depășește suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

NOTĂ: Deținerea unuia dintre bunurile menționate conduce la excluderea acordării ajutorului de încălzire.

CUANTUMURILE LUNARE ALE AJUTOARELOR

PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI

Venituri nete lunare/membru de familieGaze naturale

(lei)

Lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

(lei)

Energie electric

(lei)

<155 lei26254240
155,1 lei – 210 lei19048216
210,1 lei – 260 lei15044192
260,1 lei – 310 lei12039168
310,1 lei – 355 lei9034144
355,1 lei – 425 lei7030120
425,1 lei – 480 lei452696
480,1 lei – 540 lei352072
540,1 lei – 750 lei202020

Pentru familiile și persoanele singure beneficiare de ajutor social care utilizează combustibili solizi sau petrolieri ajutorul lunar este de 58 lei.

Publicat pe Lasă un comentariu

RELUARE ACTIVITATE DISPENSARE STOMATOLOGICE ȘCOLARE

Direcția de Asistență Socială Turda vă aduce la cunoștință că începând cu 14.09.2020 se reia activitatea dispensarelor stomatologice școlare care oferă tratamente și consultații gratuite tuturor elevilor și preșcolarilor înscriși la o unitate de învățământ situată în municipiul Turda.

 • Dispensarul stomatologic nr. 1 aflat în incinta Colegiului Național Mihai Viteazu (fostul LMV)
  • Orar de funcționare:
   • Luni, Miercuri, Joi, Vineri 800 – 1500;
   • Marți 1130 – 1930.
  • Unitățile școlare arondate cabinetului stomatologic nr. 1:
   • Colegiul Național Mihai Viteazu;
   • Școala Andrei Șaguna;
   • Colegiul Emil Negruțiu;
   • Școala Josika Miklos;
   • Școala Teodor Murășanu;
   • toate grădinițele din municipiul Turda.
  • Pentru programări și urgențe apelați la numărul de telefon 0720-534615, de Luni până Vineri în intervalul orar 800 – 1600. (Dr. Papp Melinda, Asistent Florea Maria)
 • Dispensarul stomatologic nr. 2 aflat în incinta Colegiului Tehnic Turda (fostul Chimie 3)
  • Orar de funcționare:
   • Luni 1230 – 1930;
   • Marți, Miercuri, Joi, Vineri 745 – 1445;
  • Unități școlare arondate cabinetului stomatologic nr. 2: toate unitățile de învățământ care nu aparțin cabinetului nr. 1;
  • Pentru programări și urgențe apelați la numărul de telefon 0751-815514 (Dr. Știrbu Iuri, Asistent Mencu Adriana).

Publicat pe Lasă un comentariu

DESCHIDERE PUNCT NOU DISTRIBUIRE MĂȘTI

Datorită numărului mare de măști care urmează a fi distribuite, Direcția de Asistență Socială Turda deschide un nou punct de distribuție, astfel distribuția măștilor de protecție se va face după cum urmează:

 • beneficiarii de ASF și VMG pot ridica măștile de protecție de la Centru de Igienă și Sănătate Poiana, str. Margaretelor nr. 57 (noul punct de distribuție);
 • pensionarii și persoanele încadrate în grad de handicap vor ridica măștile de protecție din incinta fostului liceu Chimie II (str. Aurel Vlaicu nr. 3, lângă Primărie).

Măștile pot fi ridicate de către beneficiari începând cu 31.08.2020 în intervalul orar 08.00-15.00.

Publicat pe Lasă un comentariu

Înscriere Creșa Josika Miklos

Direcția de Asistență Socială, aduce la cunoștința cetățenilor din municipiul Turda că pot depune dosare de înscriere la creșa Josika Mikloș la sediul DAS Turda, str. Dacia nr. 1, Luni – Joi între orele 08:00 – 13:00 și Vineri între orele 08:00 – 12:00 sau online la adresa office@asistentasocialaturda.ro.
Actele necesare pentru dosarul de înscriere în creșă:
1. cerere tip (se ridică de la sediul DAS Turda, str. Dacia nr. 1 sau se descarcă de aici);
2. certificatul de naștere al copilului în copie;
3. actele de identitate ale părinților/reprezentanților legali, și după caz, copie a hotărârii judecătorești privind copilul;
4. adeverință cu veniturile brute realizate de către părinți/reprezențanti legali în ultimele 6 luni;
5. adeverință de la medicul de familie care atestă că este clinic sănătos copilul;
6. fișa de imunizare întocmită conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătății cu privire la intrarea copilului in colectivitate;
7. dosar plic;
La momentul intrării copiilor în colectivitate, dosarele vor fi completate cu următoarele acte:
1. Adeverință de la medicul de familie/aviz epidemiologic pentru intrarea copilului în colectivitate;
2. Contractul, privind furnizarea de servicii, încheiat între părinte/reprezentant legal al copilului și conducerea unității; (formularul se ridică de la coordonatorul de personal al creșei sau descarcă de aici)
3. Formularul privind istoricul stării de sănătate a copilului, de la naștere până la intrarea in colectivitate (formularul se ridică de la coordonatorul de personal al creșei sau descarcă de aici).
Persoanele care deja au depus cererile trebuie să completeze dosarul cu actele de mai sus.
Pentru alte detalii puteti să ne conctactați la adresa de email: office@asistentasocialaturda.ro
Publicat pe Lasă un comentariu

PLATA SERVICIILOR OFERITE DE BONE

Având în vedere că în ședința ordinară din data de 27.08.2020 a Consiliului Local Turda, s-a aprobat metodologia de acordare a ajutorului financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bone, anunțăm persoanele a căror dosare au fost respinse la creșă sau grădiniță că pot depune cererea și actele doveditoare conform Legii 35/2020 , pentru acordarea ajutorului bănesc, la sediul DAS Turda, str. Dacia nr. 1 sau prin email : office@asistentasocialaturda.ro.
Banii pot fi folosiți numai pentru serviciile legale ale unei bone. O bonă poate fi angajată de o familie fie prin intermediul unei firme autorizate să ofere servicii de acest gen, fie prin contractarea unei bone care lucrează independent ca persoană fizică autorizată. Legal, bone pot fi numai persoanele care obțin, potrivit legislației în vigoare, o calificare pentru a presta servicii de îngrijire și supraveghere a copiilor. Asta înseamnă că se exclud din start bonele care activează fără a avea o astfel de calificare – ajutorul bănesc nu se acordă pentru angajarea lor. Conform Legii 35/2020, ajutorul bănesc lunar pentru plata bonei se va acorda în funcție de veniturile familiei. Acesta va putea fi între 250 și 710 de lei pentru fiecare copil.
Documente necesare:
Publicat pe Lasă un comentariu

DISTRIBUIRE MĂȘTI

Direcția de Asistență Socială Turda, în conformitate cu prevederile OUG 78/2020 anunță distribuirea măștilor începand cu data de 31.08.2020.
Măștile se vor distribui pe str. Aurel Vlaicu nr. 3 (fostul liceu Chimie II de lângă Primărie) în intervalul orar 08.00-15.00
Categoriile de persoane defavorizate care beneficiază de acest sprijin, sunt următoarele:
– persoanele din familiile beneficiare ale ajutorului social acordat în baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat;
– persoanele din familiile beneficiare de alocație pentru susținerea familiei acordată în baza legii nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei;
– pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi sunt de până la 704 lei, inclusiv, reprezentând nivelul indemnizației sociale pentru pensionari prevăzută de OUG nr.6/2009;
– persoanele încadrate în grad de handicap care realizează venituri exclusiv din prestațiile sociale prevăzute de art.42 și 58 din Legea nr.448/2006 (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/77815)
Pentru fiecare persoană care îndeplinește condițiile menționate în ordonanță, sunt prevăzute 50 de măști de protecție, aferente unei perioade de 2 luni. Măștile de protecție vor fi distribuite beneficiarilor de către autoritățile publice locale , în termen de maximum 3 zile de la primire.
Această măsură de protecție sanitară are scopul de a limita infectarea cu COVID-19 în rândul categoriilor sociale defavorizate și de a reduce expunerea comunităților la riscul îmbolnăvirii.
Publicat pe Lasă un comentariu

Locuri disponibile Creșa nr. 4

Direcția de Asistență Socială, aduce la cunoștința cetățenilor din municipiul Turda că există locuri disponibile la Creșa nr. 4 (Str. Aviatorilor nr. 16, Turda jud. Cluj). Doritorii pot să depună dosarele de înscriere la sediul DAS Turda, str. Dacia nr. 1, Luni – Joi între orele 08:00 – 13:00 și Vineri între orele 08:00 – 12:00 sau online la adresa office@asistentasocialaturda.ro.

Actele necesare pentru dosarul de înscriere în creșă:

 1. cerere tip (se ridică de la sediul DAS Turda, str. Dacia nr. 1 sau se descarcă de aici);
 2. certificatul de naștere al copilului în copie;
 3. actele de identitate ale părinților/reprezentanților legali, și după caz, copie a hotărârii judecătorești privind copilul;
 4. adeverință cu veniturile brute realizate de către părinți/reprezențanti legali în ultimele 6 luni;
 5. adeverință de la medicul de familie care atestă că este clinic sănătos copilul;
 6. fișa de imunizare întocmită conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătății cu privire la intrarea copilului in colectivitate;
 7. dosar plic;

La momentul intrării copiilor în colectivitate, dosarele vor fi completate cu următoarele acte:

 1. Adeverință de la medicul de familie/aviz epidemiologic pentru intrarea copilului în colectivitate;
 2. Contractul, privind furnizarea de servicii, încheiat între părinte/reprezentant legal al copilului și conducerea unității; (formularul se ridică de la coordonatorul de personal al creșei sau descarcă de aici)
 3. Formularul privind istoricul stării de sănătate a copilului, de la naștere până la intrarea in colectivitate (formularul se ridică de la coordonatorul de personal al creșei sau descarcă de aici).

Contact:

 • Creșa nr. 4 – 0738-978279

Totodată aducem la cunoștința publicului că hrana pentru copii este preparata de către personalul creșelor, existând meniuri zilnice care vor fi aduse la cunoștința părinților. Conform dispozițiilor legale părinții sunt obligați să suporte o parte din costurile hranei copiilor.

Publicat pe Lasă un comentariu

ANUNȚ CU PRIVIRE LA ACORDAREA TICHETELOR SOCIALE PE SUPORT ELECTRONIC PENTRU SPRIJIN EDUCAȚIONAL PENTRU ELEVII DEFAVORIZAȚI

Începând cu data 24.08.2020, Direcţia de Asistenţă Socială Turda demarează acţiunea de primire a cererilor pentru acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora.
Potrivit acestui act normativ, copiii cei mai dezavantajaţi din învăţământul de stat preşcolar (grădiniţă), primar şi gimnazial, fără sprijin material, cu venituri la nivelul veniturilor sociale minime acordate familiei acestora, beneficiază în anul şcolar 2020-2021 de sprijin financiar, acordat sub formă de tichete sociale pe suport electronic în cuantum de 500 de lei/an şcolar.
Aceste tichete sociale emise pe suport electronic vor putea fi utilizate pentru achiziţionarea de materiale școlare necesare frecventării școlii, constând în: articole de papetărie, caiete, stilouri, articole pentru pictură, ghiozdane și alte articole necesare în şcoli și grădiniţe, precum şi articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte necesare frecventării şcolii şi grădiniţei.
Destinatar final al acestui sprijin educaţional este copilul, titularul tichetului social pe suport electronic pentru sprijin educaţional fiind reprezentantul familiei, respectiv reprezentantul legal al copilului.
Condiţiile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitanţii sunt următoarele:
– să aibă domiciliul/reşedinţa pe raza municipiului Turda;
– venitul lunar net pe membru de familie realizat în luna iulie a acestui an să fie până la 1.115 lei; pentru elevi şi 284 lei pentru preşcolari;
– să facă dovada înscrierii copilului la grădiniţă sau şcoală;
Pentru anul şcolar 2020-2021 cererile se depun de către reprezentantul familiei sau de către reprezentantul legal al copilului, în perioada 24.08.2020-04.09. 2020 la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Turda, str Dacia nr. 1, în cadrul programului cu publicul , respectiv intre orele 08,00 – 13,00 de luni pana joi si 08,00 – 12,00 vineri , însoţite de următoarele actele doveditoare:
– acte de identitate ale părinţilor /repezentantului legal (în original şi copie);
– documente din care rezultă calitatea de reprezentant legal, în original şi copie, după caz (hotărâre judecătorească de încredinţare, încuviinţare a adopţiei ; dispoziţia conducătorului Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului/ hotărârea instanţei de judecată pentru măsura plasamentului, hotărârea judecătorească de instituire a tutelei);
– livretul de familie;
– certificatele de naştere ale copiilor (original şi copie);
– certificat de căsătorie părinţi/reprezentant legal, tutore în original şi copie ( după caz);
– certificat de deces părinte (unde este cazul) în original şi copie;
– act doveditor privind înscrierea copilului în învățământul de stat (preșcolar/ primar/ gimnazial);
– acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei, eliberate de angajator, de organele fiscale sau de alte autorităţi competente, mandate poştale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziţii de stabilire a drepturilor (după caz), pentru luna iulie 2020
– hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este arestat/arestată preventiv pentru o perioada mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor (unde este cazul);
– dosar plic.
Cererea, însoţită de actele doveditoare, se depoate fi transmisă şi electronic la următoarea adresă de e-mail a instituţiei : office@asistentasocialaturda.ro.
Cererea poate fi descărcată de aici.
Alte informații suplimentare puteți obține la nr. de tel. 0264317137.