Publicat pe Lasă un comentariu

SPRIJIN PENTRU COPIII PROVENIȚI DIN FAMILII DEFAVORIZATE

În conformitate cu OUG 34/2024 mamele aflate în situații defavorizate vor primi TICHETE SOCIALE pe suport electronic, în valoare de 2.000 de lei, pentru nou-născuți. Această măsură se derulează prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027. Banii pot fi folosiți doar pentru produse necesare îngrijirii nou-născutului.
• Sprijinul material se acordă în perioada 2024 – 2027, pentru copii născuți începând cu data de 12 aprilie 2024, dar nu mai târziu de 3 luni de la nașterea copilului, cu încadrarea în categoriile prevăzute de lege. De asemenea, în cazul unei nașteri multiple, sprijinul material se acordă pentru fiecare nou-născut.
• Valoarea tichetului social va fi acordată într-o singură tranșă pentru fiecare nou-născut.
Potrivit OUG 34/2024, CATEGORIILE DE PERSOANE care vor primi tichete sociale pentru nou-născuți sunt:
a) Mamele care beneficiază de venit minim de incluziune acordat în baza Legii nr. 196/2016, cu modificările și completările ulterioare;
b) mamele cu dizabilități;
c) mamele aflate temporar în situații critice de viață, respectiv victime ale calamităților, ale violenței domestice, persoane dependente și/sau care se află în situații deosebite de vulnerabilitate, stabilite prin ancheta socială sau referat întocmite de autoritățile publice cu atribuții în domeniul asistenței sociale la solicitarea persoanei sau la sesizarea unui terț;
d) mamele care nu dețin acte de identitate;
e) mamele minore ;
f) mamele cetățeni străini sau apatrizi proveniți din zone de conflict armat.
Prin excepție, în cazul în care copilul este lipsit de ocrotirea mamei în primele 3 luni de la naștere, tichetul social poate fi acordat reprezentantului legal al copilului.
Tichetele sociale pot fi folosite în termen de maximum 6 luni de la data emiterii, doar pe teritoriul României și nu permit efectuarea de operațiuni de retragere numerar sau de preschimbare în numerar.
Cererile se depun la sediul Direcției de Asistență Socială Turda, strada Avram Iancu, nr. 12.
Program cu publicul:
 • Luni, Miercuri, Joi – 8:00-13:00;
 • Marți – 8:00-16:00
 • Vineri: 8:00-12:30.
La depunere, cererile vor fi însoțite de următoarele documente: – BI/CI mamă, certificat de naștere copil, certificat de handicap, dacă este cazul.
Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la numărul de telefon 0264 – 317.137, adresa de e-mail: office@asistentasocialaturda.ro sau direct la sediul Direcției de Asistență Socială.
May be an image of baby
Publicat pe Lasă un comentariu

50 ani de căsătorie

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ – TURDA aduce la cunoștința cuplurilor care împlinesc 50 ani de căsătorie, că evenimentul va fi organizat în data de 14.12.2023 orele 09.00 în Sala mare a Primăriei Turda.

Toate persoanele care și-au depus cereri sunt rugate să se prezinte la sediul Primăriei din P-ța 1 Decembrie 1918 nr. 28  începând cu orele 08.30, având asupra lor cartea de identitate.

Cuplurile care nu și-au depus cerere, dar care împlinesc 50 ani de la încheierea căsătoriei până la această dată, sunt așteptate pe str. Avram Iancu nr 12, până la data de 12.12.2023 orele 13.00  cu următoarele acte în original și copie: certificatul de căsătorie, cartea de identitate a ambilor soți, precum și un certificat fiscal de la Serviciul Impozite și Taxe.

Publicat pe Lasă un comentariu

Venitul Minim de Incluziune

Ce este Venitul Minim de Incluziune (VMI)?

VMI reprezintă un program unic de asistență socială, creat pentru a ajuta persoanele și familiile vulnerabile să depășească obstacolele financiare pe care le întâmpină și să-și îmbunătățească viața. Acesta este un beneficiu prevăzut în Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune și are două componente:

SPRIJIN PENTRU INCLUZIUNE

Are ca scop prevenirea și combaterea sărăciei și a riscului de excluziune socială și înlocuiește ajutorul social acordat anterior pentru asigurarea venitului minim garantat (VMG).

SPRIJIN PENTRU FAMILIILE CU COPII

Se acordă familiilor cu copii aflați în întreținere cu vârsta de până la 18 ani și are ca scop prevenirea sărăciei și încurajarea participării copiilor la educație, înlocuind alocația pentru susținerea familiei (ASF).

IMPORTANT!

VMI se acordă începând cu luna ianuarie 2024 persoanelor/familiilor solicitante. Acesta înlocuiește prestațiile anterioare, respectiv, venitul minim garantat (VMG) și alocația pentru susținerea familiei (ASF).

Care sunt avantajele VMI?

 1.  Beneficiile VMI (ajutor de incluziune și/sau ajutor pentru familia cu copii) se acordă sub formă de plată unică lunară.
 2. Solicitanții de VMI sunt asigurați în sistemul de sănătate.
 3. Solicitanților de VMI li se asigură locuința împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor.
 4. Dacă sunteți solicitant de VMI aveți acces automat la serviciile sociale disponibile, în funcție de nevoile identificate, în vederea depășirii situațiilor de dificultate.
 5. Ca solicitant de VMI intrați în categoria consumatorilor vulnerabili și veți primi ajutoare pentru încălzirea locuinței și de alte măsuri destinate consumatorului vulnerabil.
 6. VMI promovează munca ca solicitant de VMI sunteți sprijiniți prin stimulente financiare inclusiv în situația în care veți obține venituri prin muncă și veți beneficia de măsuri care să sprijine accesul la locuri de muncă.
 7. Programul încurajează participarea copiilor din familiile vulnerabile la educație, pentru un viitor mai bun.

Cine poate solicita VMI?

 Persoanele singure și familiile aflate în situație de dificultate, care îndeplinesc condițiile de acordare potrivit legii.

Solicitanții trebuie să aibă reședința sau/și domiciliul în România și să facă dovada acesteia.

 

Cum se solicită VMI?

 Dacă sunteți solicitant de venit minim garantat (VMG) și/sau de alocație pentru susținerea familiei (ASF):

 1. Veți obține informații despre VMI de la Direcția de Asistență Socială Turda.
 2. Începând cu 1 noiembrie 2023 puteți depune la Direcția de Asistență Socială Turda documentele pentru acordarea VMI.
 3. Ce trebuie depus?
  1. Cererea de acordare a VMI – modelul cererii se găsește la Directia de asisstenta sociala Turda.
  2. Cererea de acordare a VMI trebuie însoţită de documentele doveditoare, inclusiv în cazul cetăţenilor străini sau apatrizi, precum şi al persoanelor fără adăpost.
  3. Cererea se depune pe suport hârtie sau se transmite electronic şi se înregistrează la Directia de asistenta sociala Turda.

Dacă nu ați beneficiat de VMG sau ASF până acum, dar vă aflați în situație de dificultate:

 1. Veți obține informații despre VMI de la Direcția de Asistență Socială Turda.
 2. Începând cu 1 noiembrie 2023 puteți depune la Direcția de Asistență Socială Turda documentele pentru acordarea VMI.
 3. Ce trebuie depus?
  1. Cererea de acordare a VMI – modelul cererii se găsește la primărie.
  2. Cererea de acordare a VMI trebuie însoţită de documentele doveditoare, inclusiv în cazul cetăţenilor străini sau apatrizi, precum şi al persoanelor fără adăpost.
  3. Cererea se depune pe suport hârtie sau se transmite electronic şi se înregistrează la Directia de asistenta sociala in localitatea în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul ori reşedinţa sau, după caz, trăieşte titularul

 

Care sunt condițiile de acordare VMI?

 Pentru a beneficia de venit minim de incluziune trebuie să îndepliniți următoarele condiții generale:

 • Să nu dispuneți de venituri suficiente pentru a vă asigura un nivel de trai minim.
 • Să aveți venituri nete lunare ajustate de până la 275 lei, respectiv până la 400 lei pentru persoana singură în vârstă de cel puțin 65 de ani, pentru acordarea ajutorului de incluziune.
 • Să aveți venituri nete lunare ajustate de până la 700 lei, pentru acordarea ajutorului pentru familia cu copii.
 • Să completați cererea de acordare a venitului minim de incluziune și să furnizați documentele justificative.
 • Cererea va fi analizată de către reprezentanții primăriei pentru verificarea îndeplinirii condițiilor de acordare a Se va realiza verificarea documentelor depuse și va avea loc o anchetă socială în teren, la reședința declarată.
 • Să vi se aprobe acordarea VMI prin dispoziția primarului.

 

Înregistrarea solicitanților

Toți beneficiarii actuali de VMG și ASF trebuie să se înregistreze în sistem începând cu data de 1 noiembrie și până la 31 decembrie 2023. Aceasta este o măsură esențială pentru a nu pierde dreptul la VMI odată cu aplicarea legii de la 1 ianuarie 2024.

 

Ce documente sunt necesare pentru a solicita VMI?

 • Formular standard de cerere pentru acordare VMI
 • Declarație pe propria răspundere
 • Actul de identitate al solicitantului și al membrilor familiei
 • Adeverințe de venit pentru toate sursele de venit ale familiei
 • Certificat de naștere pentru fiecare copil
 • Certificatul de deces pentru oricare membru decedat al familiei
 • Dovada școlarizării pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 și 16 ani
 • Angajamentul de plată (pentru situațiile în care se pot constata drepturi acordate necuvenit)
 • Alte documente specifice situației beneficiarului

 

Care este cuantumul VMI*?

*Exemplificare

 • Cuantumul ajutorului de incluziune acordat familiei/persoanei singure reprezintă diferența dintre cuantumul maxim prevăzut de lege – 275 lei/lună/membru de familie sau 400 lei/lună în cazul persoanei singure cu vârsta de cel puțin 65 de ani și cuantumul venitului net ajustat calculat conform legii.
   • Cuantumul maxim, pentru beneficiarii care nu obțin niciun venit, este de 275 lei/lună/ membru de familie, iar, în cazul persoanei singure cu vârsta de cel puțin 65 de ani, cuantumul maxim este de 400 lei/lună.
 • Cuantumul ajutorului pentru familia cu copii este stabilit în funcție de nivelul venitului net lunar ajustat și numărul de copii din familie:
   • Pentru familia beneficiară de ajutor de incluziune, precum și pentru cea cu venituri nete lunare ajustate de până la 275 de lei/lună, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este:
     • » 107 lei, pentru familia cu un copil;
     • » 214 lei, pentru familia cu 2 copii;
     • » 321 de lei, pentru familia cu 3 copii;
     • » 428 de lei, pentru familia cu 4 copii sau mai mulți.
 • Pentru familia monoparentală beneficiară de ajutor de incluziune, precum și pentru cea cu venituri nete lunare ajustate de până la 275 de lei/lună, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este:
     • » 120 de lei, pentru familia cu un copil;
     • » 240 de lei, pentru familia cu 2 copii;
     • » 360 de lei, pentru familia cu 3 copii;
     • » 480 de lei, pentru familia cu 4 copii sau mai mulți.
 • Pentru familiile care au un venit net lunar ajustat cuprins între 276 de lei/lună și 700 de lei inclusiv, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este:
     • » 85 de lei, pentru familia cu un copil;
     • » 170 de lei, pentru familia cu 2 copii;
     • » 255 de lei, pentru familia cu 3 copii;
     • » 340 de lei, pentru familia cu 4 copii sau mai mulți.
 • Pentru familiile monoparentale care au un venit net lunar ajustat cuprins între 276 de lei/ lună și 700 de lei inclusiv, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este:
     • » 110 lei, pentru familia cu un copil;
     • » 215 lei, pentru familia cu 2 copii;
     • » 325 de lei, pentru familia cu 3 copii;
     • » 430 de lei, pentru familia cu 4 copii sau mai mulți.

 

Obligațiile familiilor/persoanelor singure care beneficiază de VMI

 •  Să depuneţi la Directia de asistenta sociala, din 6 în 6 luni, declaraţia pe propria răspundere, completată conform modelului aprobat prin normele metodologice de aplicare a legii.
 • Să comunicaţi Directiei de asistenta sociala orice modificare cu privire la domiciliu, venituri şi numărul membrilor familiei, în termen de maximum 10 zile de la data la care a intervenit  modificarea.
 • Solicitanţii de VMI – componenta ajutor de incluziune, atât titularul dreptului, cât și membrii familiei sale apți de muncă și care nu obţin venituri din orice formă legală de angajare şi nici din activităţi independente sau activităţi agricole au obligaţia:
   • de a urma măsurile active prevăzute de planul individualizat de mediere, stabilit de către AJOFM odată cu înregistrarea acestora ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă;
   • de a se prezenta, ori de câte ori sunt solicitate, la sediul AJOFM în a cărei evidenţă sunt înregistrate ca persoane în căutarea unui loc de muncă, în vederea încadrării în muncă sau a participării la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesional.
 • Solicitanţii de VMI care primesc ajutor de incluziune, au obligația să presteze lunar, la solicitarea primarului, activități sau lucrări de interes local, cu respectarea duratei normale a timpului de muncă şi a normelor de securitate şi sănătate în muncă. Efectuarea activităților și lucrărilor de interes local se realizează de o singură persoană aptă de muncă din familia beneficiară de ajutor de incluziune.
 • Solicitanţii de VMI care primesc ajutor de incluziune în cuantum de până la 50 lei/lună au obligația de a presta trimestrial activități sau lucrări de interes local, în oricare din lunile trimestrului, primarul stabilind orele de muncă pentru trimestrul respectiv.
 • Solicitanţii de VMI care primesc ajutor de incluziune, au obligația să efectueze activități cu caracter ocazional, stabilite conform solicitărilor transmise primăriei de către persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale care au nevoie de forţă de muncă.
 • Solicitanţii de VMI care primesc ajutor de incluziune, au obligația să efectueze activități specifice, prevăzute de Legea 111/2022, dacă există solicitări în acest sens.
 • Solicitanţii de VMI care primesc ajutor de incluziune și care nu au un nivel de educaţie şcolară sau cunoştinţele necesare au obligația să parcurgă cursurile programului educaţional „A doua şansă“ reglementate prin ordin al ministrului educaţiei.
 • Solicitanţii de VMI care primesc ajutorul pentru familia cu copii, în situația în care unul sau mai mulți din copiii aflați în întreținere urmează cursurile unei unități de învățământ din străinătate, au obligația de a prezenta la primărie, din 6 în 6 luni, documentul eliberat de unitatea de învăţământ, în condiţiile legislaţiei statului respectiv, din care să rezulte frecventarea de către copii a cursurilor, precum şi numărul absenţelor înregistrate de aceştia, în vederea stabilirii cuantumului ajutorului acordat.
 • Titularul de VMI căruia i s-a suspendat dreptul (plata aferentă VMI integral sau a uneia din componentele sale), are obligația ca, în termenul maxim de 3 luni prevăzut de lege, să facă dovada îndeplinirii obligaţiilor a căror nerespectare a constituit motivul deciziei de În caz contrar, se va proceda la încetarea acordării dreptului.
Publicat pe 2 comentarii

Ajutorului pentru încălzirea locuinței

Începand cu data de 18.10.2023, locuitorii municipiului Turda vor putea depune documentele in vederea obtinerii ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale, energie electrica, lemne, carbuni, combustibili petrolieri si a suplimentului de energie conform prevederilor Legii nr.226/16.09.2021, privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie.

Ajutorul se acorda numai pentru un singur sistem de incalzire, pentru consumatorii de gaze naturale, energie electrica, lemne, carbuni si combustibili petrolieri ale caror venituri nete lunare/membru de familie sunt cuprinse intre 0 si 1386 lei , iar pentru persoana singura venitul net lunar sa fie cuprins intre 0 si 2053 lei. Ajutoarele pentru incalzirea locuintei se acorda  pentru perioada 1 noiembrie 2023- 31 martie 2024.

Ajutorul pentru încălzire se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute. Formularele de cerere și declarație pe propria răspundere pot fi procurate de solicitanți de la sediul Directiei de Asistenta Sociala, str. Avram Iancu, nr.12 sau se pot completa on-line  pe portalul se.primariaturda.ro

Acte necesare pentru obtinerea ajutorului de incalzire:

 • Copii dupa actele de identitate ale persoanei singure, respective a membrilor familiei care locuiesc în fapt la adresa de domiciliu menționată pe cerere (cărți de identitate sau certificate de naștere pentru membrii familiei care au varsta până la 14 ani);
 • Adeverinţa de salariat cu venitul net (si valoarea tichetelor de masa sau de vacanta), cupon de pensie, cupon somaj sau alte acte doveditoare ale veniturilor nete din luna anterioara depunerii cererii;
 • Pentru persoanele care realizeaza venituri din I.I., P.F.A, S.R.L., este necesară o adeverință de venit eliberată de Administrația Finanțelor Publice Turda;
 • CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA pentru toate persoanele peste 18 ani (de la Serv.Taxe si Impozite);
 • ADEVERINTA DE LA REGISTRU AGRICOL NUMAI PENTRU CEI CARE AU TERENURI EXTRAVILANE;
 • ADEVERINTA DE TEREN AGRICOL PENTRU PERSOANELE CARE DETIN TERENURI IN ALTA LOCALITATE, DE LA PRIMARIA RESPECTIVA-cu suprafata de teren detinuta si venitul net obtinut;
 • copie dupa talonul autoturismului;
 • după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei;
 • ultima factura de gaz pentru cei care solicita ajutor de incalzire cu gaze naturale;
 • ultima factura de energie electrica pentru toti solicitantii de ajutor de incalzire ;

Cererea și declarația pe propria răspundere însoțită de documentele mai sus menționate se depun  la sediul Directiei de Asistenta Sociala, str. Avram Iancu, nr.12   personal in intervalul orar 8,00 – 13,00, prin posta, sau online pe portalul se.primariaturda.ro până la data de 20 noiembrie,  pentru ca o persoană/familie să poată beneficia de ajutor de incalzire  începând cu luna noiembrie 2023.

Pentru beneficiarii de ajutor social, cererile de incalzire , se depun  la ghiseul unde s-au depus si actele pentru ajutor social impreuna cu o factura de energie electrica.

Familiile şi persoanele singure care au în proprietate cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în lista anexa, nu beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinţei.

 

LISTA BUNURILOR ce conduc la excluderea acordării ajutorului social

Bunuri imobile
1Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti
2Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală
Bunuri mobile*
1Autoturism/Autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
2Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani
3Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze
4Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării“
5Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
6Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
7Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric
*) Aflate în stare de funcţionare
Depozite bancare
1Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei
Terenuri/animale şi/sau păsări
1Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

NOTĂ: Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării ajutorului de incalzire.

          CUANTUMURILE LUNARE ALE AJUTOARELOR

                     PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI

Venituri nete lunare/membru de familieGaze naturale    

      (lei)           

Lemne, carbuni, combustibili petrolieri

       (lei)

Energie electrica

     (lei)

 <200 lei         250           320        500
  200,1 lei –   320 lei         225           288        450
  320,1 lei –   440 lei         200           256        400
  440,1 lei –   560 lei         175           224        350
  560,1 lei –   680 lei         150           192        300
  680,1 lei –   920 lei         125            160        250
  920,1 lei – 1040 lei         100           128        200
1040,1 lei – 1160 lei           75              96        150
1160,1 lei – 1280 lei           50             64        100
1280,1 lei – 1386 lei           25               32                                      50  

 

Pt.persoana singura:

1280,1 lei – 2053 lei           25               32                                      50  

 

SUPLIMENTUL  PENTRU ENERGIE

 SUMA FIXA, se acorda in functie de  sursele de furnizare a energiei utilizate, în cuantum de:

 1. 30 lei/lună pentru consumul de energie electrică;
 2. 10 lei/lună pentru consumul de gaze naturale;
 3. 20 lei/lună pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri.

În situația în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul suplimentului este de 70 lei/lună.

Suplimentul pentru energie se acordă lunar, pe tot parcursul anului.

 

O R A R                             

AJUTOARE  DE  INCALZIRE 

 • CERERILE SI ACTELE DOVEDITOARE PENTRU LUNA NOIEMBRIE 2022 SE MAI PREIAU IN ZILELELE DE 16-17-18, IN ITERVALUL ORAR:

                          10.00 -12.00,

URMAND CA DUPA ACEASTA DATA PRELUAREA SA SE SUSPENDE PANA LA DATA DE 5 DECEMBRIE 2022.

 • CERERILE SI ACTELE DOVEDITOARE PENTRU LUNA DECEMBRIE VOR FI DEPUSE IN PERIOADA 5 – 20 DECEMBRIE IN INTERVALUL ORAR                                       

                                      8.00 – 12.00

 

        Acest program este  facut pentru a putea prelucra datele in sistemul informatic.

Publicat pe Lasă un comentariu

Sprijin pentru Turcia!

Începând cu data de 14 februarie, demarăm campania de ajutorare a persoanelor din zonele afectate de cutremurul din Turcia. 

Punctul de colectare a donațiilor este pe strada Aurel Vlaicu, nr 3 (fostul liceu Dr. Ioan Rațiu) și este deschis de luni până vineri între orele 10:00-12:00. 

Persoana de contact pentru mai multe informații este Adrian Bucur de la Direcția de Asistență Socială Turda, numărul de telefon 0745.381.127. 

La punctul de colectare sunt acceptate doar donații în bunuri (în stare foarte bună), care trebuie să cuprindă articole vestimentare precum haine de iarnă pentru adulți și copii, paltoane, geci, pelerine de ploaie, ghete-cizme, pulovere, cămăși, fulare, eșarfe, căciuli, ciorapi, șosete și lenjerie de corp. 

De asemenea, sunt acceptate și alte articole precum saltele, pilote, pături, saci de dormit, radiatoare, aeroterme, termosuri, lanterne, baterii externe, alimente neperisabile, conserve, scutece, produse de igienă și curățenie, precum și produse de igienă feminină.

Persoanele care doresc să doneze bani pot face acest lucru direct în conturile TIAD ( Asociația Oamenilor de Afaceri Turci din România) deschise în acest scop:

 • Garanti Bank: RO12UGBI0000122003395RON (RON)
 • Garanti Bank: RO05UGBI0000122003396EUR (EUR)
 • Credit Europe Bank: RO57FNNB000901050794RO01 (RON)

În cazul persoanelor juridice care au nevoie de contracte de sponsorizare, acestea pot fi solicitate domnului OMER Korkut: 0723.727.272 

Împreună pentru victimele cutremurului din Turcia!

Publicat pe Lasă un comentariu

Schimbare sediu

In atenția cetățenilor municipiului Turda
Direcția de Asistență Socială Turda, vă aduce la cunoștință că incepând de Vineri 27.01.2023, următoarele servicii din cadrul instituției vor funcționa pe strada Avram Iancu nr. 12 (lângă Casa de cultură) :
1. Alocații copii, indemnizații creștere copil, stimulent de inserție, cazare ucrainieni.
2. Alocații susținere familie, trusou nou născut, tichete stimulent educațional, etc.
3. Venit minim garantat (ajutor social)
4. Registratură
5. Ajutor urgență, PSI/SSM
6. Expert pe problemele romilor
7. Indemnizații persoane cu handicap
Programul cu publicul va fi :
Luni , Miercuri , Joi : orele 08.00-13.00
Marți : orele 08.00-18.00 si
Vineri : 08.00-12.00
Celelalte servicii ale instituției rămân deocamdată pe str.Dacia nr. 1 Turda.
Ar putea fi o imagine cu drum şi stradă
Publicat pe Lasă un comentariu

Anunț de atribuire

Anunț de atribuire

privind achiziția de Servicii catering pentru copii”,  pentru implementarea  proiectului TURDA – solidaritate pentru comunitate, finanțat din Programul Operațional Capital Uman, având numărul de identificare al contractului: POCU/717/5.1/155615

Autoritatea contractantă Direcția de Asistență Socială Turda, a inițiat procedura de achiziție publică conform invitației de participare nr. 10.895 din 23.11.2022 în cadrul proiectului TURDA – solidaritate pentru comunitate, finanțat din Programul Operațional Capital Uman, având numărul de identificare al contractului: POCU/717/5.1/155615

Denumire achiziție: ”Servicii de catering pentru copii”, în cadrul proiectului ”TURDA – solidaritate pentru comunitate” (ID 155615)

Tip contract: Servicii

Cod CPV: 55520000-1 Servicii de catering

Descrierea contractului: Constractul are ca obiect achiziționarea de servicii catering pentru copii. Serviciile vor fi prestate în vederea implementării proiectului ”TURDA – solidaritate pentru comunitate”, unde conform activităților A4 – Sprijinirea dezvoltarii si furnizarii de servicii sociale integrate adresate grupului tinta prin subactivitate A.4.1. Dezvoltarea şi furnizarea de servicii sociale integrat, respective 4.1.2. Furnizarea de servicii sociale de suport si de acompaniere pentru copii unde se dorește asigurarea unei mese principale pentru copiii ce beneficiază de serviciile Centrului de zi înființat în cadrul proiectului (200 copii x 15 luni x 10 zile, însumând un total de 30.000 de porții).

Valoarea estimată a contratului: Valoarea estimată a contractului ”Servicii de catering pentru copii”, în cadrul proiectului ”TURDA – solidaritate pentru comunitate” (ID 155615), finanțat din Programul Operațional Capital Uman a fost determinată și justificată în bugetul proiectului și a fost stabilită la valoarea de 450.000 lei fără TVA.

Procedura de achiziţie publică s-a organizat cu respectarea dispozițiilor legale ce guvernează achizițiile publice, respectiv:

 1. a) Legea nr 98/2016 privind achizitiile publice
 2. b) – H.G. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii nr.98/2016 privind achizitiile publice.

Drept pentru care s-a încheiat contractual cu nr. DAS 11.671 din data 21.12.2022 între Direcția de Asistență Socială Turda în calitate de autoritate contractantă și RANCA PROD COM SRL în calitate de prestator, prin care acesta se obligă să presteze servicii catering pentru copii în vederea implementării proiectului ”TURDA – solidaritate pentru comunitate”, unde conform activităților A4 – Sprijinirea dezvoltarii si furnizarii de servicii sociale integrate adresate grupului tinta prin subactivitate A.4.1. Dezvoltarea şi furnizarea de servicii sociale integrat, respective 4.1.2. Furnizarea de servicii sociale de suport si de acompaniere pentru copii asigurarea unei mese principale pentru copiii ce beneficiază de serviciile Centrului de zi înființat în cadrul proiectului (200 copii x 15 luni x 10 zile, însumând un total de 30.000 de porții). Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor, este de 450.000 lei fără TVA, la care se adaugă 40.500 lei TVA, rezultând un preț total de 490.500 lei cu TVA.

Publicat pe Lasă un comentariu

INVITAȚIE DE PARTICIPARE – privind achiziția de „Servicii catering pentru copii”, în cadrul proiectului „TURDA – solidaritate pentru comunitate”

Autoritatea contractantă Direcția de Asistență Socială Turda, vă invită să depuneți ofertă pentru următoarea achiziției:

Denumire achiziție: ”Servicii de catering pentru copii”, în cadrul proiectului ”TURDA – solidaritate pentru comunitate” (ID 155615)

Tip contract: Servicii

Cod CPV: 55520000-1 Servicii de catering

Descrierea contractului: Constractul are ca obiect achiziționarea de servicii catering pentru copii. Serviciile vor fi prestate în vederea implementării proiectului ”TURDA – solidaritate pentru comunitate”, unde conform activităților A4 – Sprijinirea dezvoltarii si furnizarii de servicii sociale integrate adresate grupului tinta prin subactivitate A.4.1. Dezvoltarea şi furnizarea de servicii sociale integrat, respective 4.1.2. Furnizarea de servicii sociale de suport si de acompaniere pentru copii unde se dorește asigurarea unei mese principale pentru copiii ce beneficiază de serviciile Centrului de zi înființat în cadrul proiectului (200 copii x 15 luni x 10 zile, însumând un total de 30.000 de porții). Descrierea detaliată a serviciilor ce se doresc prestate, se regăsesc în caietul de sarcini anexat prezentei invitații. Operatori economici ce doresc să depună oferte având obligația de a respecta cerințele minime prevăzute în acesta, însușindu-și totodată și draftul de contract aferent.

Valoarea estimată a contratului: Valoarea estimată a contractului ”Servicii de catering pentru copii”, în cadrul proiectului ”TURDA – solidaritate pentru comunitate” (ID 155615), finanțat din Programul Operațional Capital Uman a fost determinată și justificată în bugetul proiectului și a fost stabilită la valoarea de 450.000 lei fără TVA.

Durata contractului: Contractul ”Servicii de catering pentru copii” va fi încheiat pe o perioadă determinată, respectiv până la data de 31.12.2023, data de finalizare a proiectului.

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut conform prevederilor art. 187 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare.

Operatorii economice au obligația de a depune oferta însoțită de toate documentele solicitate conform caietului de sarcini și a anexelor prezentului anunț la registratura instituției situată în Turda, str. Dacia, nr. 1, Jud. Cluj până la data de 29.11.2022 ora 12:00, în plic închis.

În situația în care vor exista două oferte identice ca preț pentru atribuirea contractului se va solicita reofertarea.

Pentru clarificări sau alte lămuriri vă rugăm să ne contactați cu cel mult o zi înainte de termenul limită de depunere a ofertelor pe adresa de mail office@asistentasocialaturda.ro sau la nr. de tel 0754478362, persoana de contact Responsabil achiziții publice P1 – Consilier Juridic Mirea Bogdan.

Anexe:

Contrac Servicii catering copii

Formulare catering copii

Invitatie de participare

Caiet de sarcini servicii catering copii

Publicat pe 5 comentarii

Ajutor pentru încălzirea locuinței

Începand cu data de 24.10.2022, locuitorii municipiului Turda vor putea depune documentele in vederea obtinerii ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale, energie electrica, lemne, carbuni, combustibili petrolieri si a suplimentului de energie conform prevederilor Legii nr.226/16.09.2021, privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie.
Ajutorul se acorda numai pentru un singur sistem de incalzire, pentru consumatorii de gaze naturale, energie electrica, lemne, carbuni si combustibili petrolieri ale caror venituri nete lunare/membru de familie sunt cuprinse intre 0 si 1386 lei , iar pentru persoana singura venitul net lunar sa fie cuprins intre 0 si 2053 lei. Ajutoarele pentru incalzirea locuintei se acorda pentru perioada 1 noiembrie 2022- 31 martie 2023.
Ajutorul pentru încălzire se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute. Formularele de cerere și declarație pe propria răspundere pot fi procurate de solicitanți de la sediul Cantinei de Ajutor Social (str. Mihai Eminescu, nr.1) sau se pot descarca de pe site-ul asistentasocialaturda.ro
Acte necesare pentru obtinerea ajutorului de incalzire:
– Copii dupa actele de identitate ale persoanei singure, respective a membrilor familiei care locuiesc în fapt la adresa de domiciliu menționată pe cerere (cărți de identitate sau certificate de naștere pentru membrii familiei care au varsta până la 14 ani)
– Adeverinţa de salariat cu venitul net (si valoarea tichetelor de masa sau de vacanta), cupon de pensie, cupon somaj sau alte acte doveditoare ale veniturilor nete din luna anterioara depunerii cererii;
– Pentru persoanele care realizeaza venituri din A.F., P.F.A, S.R.L., este necesară o adeverință de venit eliberată de Administrația Finanțelor Publice Turda;
– ADEVERINTA DE LA REGISTRU AGRICOL NUMAI PENTRU CEI CARE AU TERENURI EXTRAVILANE;
– ADEVERINTA DE TEREN AGRICOL PENTRU PERSOANELE CARE DETIN TERENURI IN ALTA LOCALITATE, DE LA PRIMARIA RESPECTIVA-cu suprafata de teren detinuta si venitul net obtinut;
– copie dupa talonul autoturismului;
– după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei;
– ultima factura de gaz pentru cei care solicita ajutor de incalzire cu gaze naturale;
– ultima factura de energie electrica pentru toti solicitantii de ajutor de incalzire ;
Cererea și declarația pe propria răspundere însoțită de documentele mai sus menționate se depun la sediul Cantinei de Ajutor Social (str. Mihai Eminescu, nr.1) personal in intervalul orar 8,00 – 13,00, prin posta, sau online pe office@asistentasocialaturda.ro până la data de 20 noiembrie, pentru ca o persoană/familie să poată beneficia de ajutor de incalzire începând cu luna noiembrie 2022.
Pentru beneficiarii de ajutor social, cererile de incalzire cu lemne, carbuni, sau combustibili petrolieri, se depun pe str. Daciei nr.1 la ghiseul unde s-au depus si actele pentru ajutor social impreuna cu o factura de energie electrica.
NOTĂ:
Familiile şi persoanele singure care au în proprietate cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în lista anexa, nu beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinţei.

Cererea și declarația pe propria răspundere (se descarcă de AICI

Pentru beneficiarii de ajutor social, cererile de incalzire cu lemne, carbuni, sau combustibili petrolieri (se descarcă de AICI)