ANUNȚ POAD 2019-2020

În vederea aplicării programului POAD 2019-2020, program derulat în baza HG nr. 784/2018 în Municipiul Turda se distribuie cutii cu produse de igienă, respectiv periuțe și pastă de dinți, săpun lichid, șampon pentru copii și adulți precum și detergent de rufe.

Persoanele singure sau familiile aflate temporar în orice situație de risc (ex. victime ale calamităților, ale violenței domestice, persoane dependente, nu au locuință, etc.), se vor prezenta la D.A.S. Turda, până la data de 02.03.2020 cu o solicitare scrisă pentru acordarea pachetelor cu produse de igienă.

Programul de depunere a cererilor este următorul:

Luni 8-13

Marți 8-13

Miercuri 8-18

Joi 8-13

Vineri 8-12

Distribuire produse de igienă

Direcția de Asistență Socială Turda, aduce la cunoștința beneficiarilor de venit minim garantat sau alocație de susținere a familiei, că începând de Miercuri 08.01.2020, între orele 09.00-13.00, pe strada Aurel Vlaicu nr. 3 (fostul Liceu Dr. I. Rațiu – lângă primărie) se vor distribui produsele de igienă conform HG 784/2018 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate – POAD 2019-2020.
Începând cu 13.01.2020, distribuirea pachetelor de igiena se va face pe str. Câmpiei nr. 57 (Centrul comunitar de Igiena și Sănătate – cart. Poiana) după următorul program: L, M, J, între orele 9-13, Miercurea între orele 10-18 și Vineri 9-12.
Titularii celor două categorii de beneficii, se vor prezenta în vederea ridicării pachetelor în timpul programului, având asupra lor actul de identitate valabil.

Spune NU! violenței domestice

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ TURDA

ESTE IMPORTANT SĂ RUPI TĂCEREA ȘI SĂ TE PROTEJEZI PE TINE ȘI PE COPIII TĂI!!!

Ce este violența domestică?

 • Conform Legii 217/2003, pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, cu modificările și completările ulterioare, violența domestică reprezintă orice inacțiune sau acțiune de violență fizică, sexuală, psihologică, economică, socială sau spirituală care se produce în mediul familial sau domestic ori între soți sau foști soți, precum și între actuali sau foști parteneri, indiferent dacă agresorul locuiește sau a locuit împreună cu victima.

Violența partenerului poate îmbrăca diverse forme:

 • Violența verbală – adresarea printr-un limbaj jignitor, brutal, precum și utilizarea de insulte, amenințări, cuvinte și expresii degradante sau umilitoare;
 • Violența fizică – vătămarea corporală ori a sănătății prin lovire, îmbrâncire, trântire, tragere de păr, înțepare, tăiere, ardere, strangulare, mușcare, în orice formă și de orice intensitate, inclusiv mascate ca fiind rezultatul unor accidente, prin otrăvire, intoxicare, supunerea la eforturi fizice epuizante sau la activități cu grad mare de risc pentru viață sau sănătate și integritate corporală;
 • Violența psihologică – amenințări verbale, șantaj, violență demonstrativă asupra obiectelor sau animalelor, afișare ostentativă a armelor, controlul vieții personale, acte de gelozie, constrângerile de orice fel;
 • Violența sexuală – agresiune sexuală, impunere de acte degradante, hărțuire, intimidare, manipulare, brutalitate în vederea întreținerii unor relații sexuale forțate, viol conjugai;
 • Violența economică – interzicerea activității profesionale, privare de mijloace economice, sustragerea intenționată a bunurilor, interzicerea dreptului de a poseda, folosi și dispune de bunurile comune, refuzul de a susține familia, impunerea de munci grele și nocive în detrimentul sănătății;
 • Violența socială – impunerea izolării persoanei de familie, de comunitate și de prieteni, interzicerea frecventării instituției de învățământ, impunerea izolării prin detenție, inclusiv în locuința familială
 • Violența spirituală – interzicere, limitare, ridiculizare, penalizare a aspirațiilor membrilor de familie, impunerea aderării la credințe și practici spirituale și religioase inacceptabile.

Dacă recunoști comportamentele următoare la partenerul tău e timpul să iei măsuri

 • Te amenință că te va răni (sau chiar o face), te amenință că te va părăsi sau că se va sinucide, te forțează să renunți la plângeri sau să comiți ilegalități,
 • Încearcă să-ți provoace frică prin acțiuni și gesturi: distrugerea lucrurilor, a proprietății, abuzarea animalelor, aducerea în casă a unor arme;
 • Ești umilită, ești jignită, te face să te simți vinovată de tot ceea ce se întâmplă și să ai o părere proastă despre tine;
 • Ești chestionată în permanență despre ce ai făcut, unde ai fost, cu cine te-ai întâlnit și cu cine ai vorbit. Gelozia este folosita ca justificare. Contactele tale sociale sunt limitate.
 • Se folosește de copii ca mijloace de șantaj și ca mesageri. Te face sa te simți responsabilă pentru copii, vinovată.
 • Ești tratată ca o servitoare, îți este interzis să iei decizii importante.
 • Îți interzice să ai o slujbă, ești dependentă de veniturile partenerului, nu ai acces la fondurile familiei și trebuie să te descurci cu sumele date de partener.

Contactează-ne atunci când:

 • soțul/partenerul te-a agresat, te lovește sau te amenință și îți pune viața ta și/sau a copiilor tăi în pericol;
 • episoadele de agresiune se repetă;
 • nu ai soluții de ieșire din impas ți-e teamă să contactezi rudele, prietenii, pentru a nu le periclita viața;

Spune NU violenței domestice! Ai dreptul să trăiești în siguranță!

Prezentare generală

 • Serviciile oferite în cadrul Direcție de Asistență Socială Turda sunt gratuite.

Servicii oferite:

 • Asistență socială;
 • Consiliere psihologică;
 • Consiliere juridică;
 • Susținere în căutarea unui loc de muncă și a unei locuințe;

Date de contact:

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ TURDA

Turda, str. Dacia, nr. 1, jud. Cluj;
tel: 0264-317.137 (Tasta 1 – Autoritate tutelară și oficiu juridic) / 0754-478.362 (Autoritate tutelară și oficiu juridic)

e-mail: office@asistentasocialaturda.ro

Încălzirea locuinței

Începând cu data de ­15.10.2019, locuitorii municipiului Turda vor putea depune documentele in vederea obtinerii ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale, energie electrica, lemne, carbuni si combustibili petrolieri conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 70/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si Hotărârii nr. 920/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece.

Ajutorul se acorda numai pentru un singur sistem de incalzire, pentru consumatorii de gaze naturale, energie electrica, lemne, carbuni si combustibili petrolieri ale caror venituri nete lunare/membru de familie sunt cuprinse intre 0 si 750 lei, pentru perioada 1 noiembrie 2019- 31 martie 2020.

Ajutoarele pentru încălzire se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute. Formularele de cerere și declarație pe propria răspundere pot fi procurate de solicitanți de la sediul Cantinei de Ajutor Social (str. Mihai Eminescu, nr.1) sau se pot descarca de pe site-ul office@asistentasocialaturda.ro

Acte necesare pentru obtinerea ajutorului de incalzire:

 • Documentele de stare civilă pentru toți membrii familiei care locuiesc în fapt la adresa de domiciliu menționată pe cerere (cărți de identitate sau certificate de naștere pentru membrii familiei care au varsta până la 14 ani)
 • Adeverinţa de salariat cu venitul net (si valoarea tichetelor de masa), cupon de pensie, cupon somaj sau alte acte doveditoare ale veniturilor nete din luna anterioara depunerii cererii;
 • Pentru persoanele care realizeaza venituri din A.F., P.F.A, S.R.L., este necesară o adeverință de venit eliberată de Administrația Finanțelor Publice Turda;
 • certificat fiscal pentru persoanele care au varsta peste 18 ani;
 • ADEVERINTA DE LA REGISTRU AGRICOL NUMAI PENTRU CEI CARE AU TERENURI EXTRAVILANE
 • copie dupa talonul autoturismului;
 • după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei;
 • factura de gaz /energie electrica;

Cererea și declarația pe propria răspundere însoțită de documentele mai sus menționate se depun la sediul Cantinei de Ajutor Social (str. Mihai Eminescu, nr.1) până la data de 20 noiembrie, pentru ca o persoană/familie să poată beneficia de ajutor de încălzire începând cu luna noiembrie 2019.

NOTĂ:

Familiile şi persoanele singure care au în proprietate cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în lista anexa, nu beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinţei.

 LISTA BUNURILOR

ce conduc la excluderea acordării ajutorului social

Bunuri imobile
1

Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti

2Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală
Bunuri mobile*
1

Autoturism/Autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile

2Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani
3

Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze

4Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării“
5Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
6Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
7

Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric

*) Aflate în stare de funcţionare
Depozite bancare
1Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei
Terenuri/animale şi/sau păsări
1

Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

NOTĂ: Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării ajutorului de incalzire.

CUANTUMURILE LUNARE ALE AJUTOARELOR

PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI

Venituri nete lunare/membru de familieGaze naturale

(lei)

Lemne, cărbuni, combustibili petrolieri (lei)Energie electrică

(lei)

<155 lei         262           54       240
155,1 lei – 210 lei         190           48       216
210,1 lei – 260 lei         150           44       192
260,1 lei – 310 lei         120           39       168
310,1 lei – 355 lei           90           34       144
355,1 lei – 425 lei           70           30       120
425,1 lei – 480 lei           45           26         96
480,1 lei – 540 lei           35           20         72
540,1 lei – 750 lei           20           20         20

Pentru familiile si persoanele singure beneficiare de ajutor social care utilizează combustibili solizi sau petrolieri ajutorul lunar este de 58 lei.

CALENDARUL ÎNSCRIERILOR ÎN CREȘE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2019 – 2020

Actele necesare pentru dosarul de înscriere în creșe:

 1. cerere tip (se ridică de la coordonatorul de personal al creșei sau se descarcă  de aici);
 2. certificatul de naștere al copilului în copie;
 3. actele de identitate ale părinților/reprezentanților legali, și după caz, copie a hotărârii/sentinței de plasament sau a sentinței de încredințare în vederea adopției – în copie;
 4. adeverință cu veniturile brute realizate de către părinți/reprezențanti legali în ultimele 6 luni;
 5. adeverință de la medicul de familie care atestă că este clinic sănătos copilul;
 6. fișa de imunizare întocmită conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătății cu privire la intrarea copilului in colectivitate;
 7. dosar plic;

15.05.2019 – 31.05.2019 – Preluarea dosarelor la sediul fiecărei creșe, de către coordonatorul de personal al creșei.

03.06.2019 – 06.06.2019 – Evaluarea dosarelor de către comisia de înscrieri.

07.06.2019 – afișarea listelor cu copiii admiși la sediul fiecărei creșe.

La momentul intrării copiilor în colectivitate, dosarele vor fi completate cu următoarele acte:

 1. Adeverință de la medicul de familie/aviz epidemiologic pentru intrarea copilului în colectivitate;
 2. Contractul, privind furnizarea de servicii, încheiat între părinte/reprezentant legal al copilului și conducerea unității; (formularul se ridică de la coordonatorul de personal al creșei sau descarcă de aici)
 3. Formularul privind istoricul stării de sănătate a copilului, de la naștere până la intrarea in colectivitate (formularul se ridică de la coordonatorul de personal al creșei sau descarcă de aici).

Contact:

 • Creșa nr. 4: 0738.978.279
 • Creșa nr. 5: 0751.232.527

Totodată aducem la cunoștința publicului că hrana pentru copii este preparata de către personalul creșelor, existând meniuri zilnice care vor fi aduse la cunoștința părinților. Conform dispozițiilor legale părinții sunt obligați să suporte o parte din costurile hranei copiilor.

AJUTOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI

Începand cu data de ­15.10.2018, locuitorii municipiului Turda vor putea depune documentele in vederea obtinerii ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale, energie electrica, lemne, carbuni si combustibili petrolieri conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă  nr.70/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si Hotărârii   nr. 920/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece.

Ajutorul se acorda numai pentru un singur sistem de incalzire, pentru consumatorii de gaze naturale, energie electrica, lemne, carbuni si combustibili petrolieri ale caror venituri nete lunare/membru de familie este cuprins intre 0 si 615 lei, pentru perioada 1 noiembrie 2018- 31 martie 2019.

Ajutoarele pentru încălzire se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute. Formularele de cerere și declarație pe propria răspundere pot fi procurate de solicitanți de la sediul Cantinei de Ajutor Social (str. Mihai Eminescu, nr.1) sau se pot descarca de pe site-ul www.primariaturda.ro.

Acte necesare pentru obtinerea ajutorului de incalzire:

– Documentele de stare civilă pentru toți membrii familiei care locuiesc în fapt la adresa de domiciliu menționată pe cerere (cărți de identitate sau certificate de naștere pentru membrii familiei care au până în 14 ani)

– Adeverinţa de salariat cu venitul net(si valoarea tichetelor de masa), cupon de pensie, cupon somaj sau alte acte doveditoare ale  veniturilor nete din luna anterioara depunerii cererii;

– Pentru persoanele care realizeaza venituri din A.F.,P.F.A,S.R.L., este necesară o adeverință de venit eliberată de Administrația Finanțelor Publice Turda;

– certificat fiscal pentru persoanele care au varsta peste 18 ani;

– adeverinta de la Registru agricol;

– copie dupa talonul autoturismului;

– după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei;

– factura de gaz /energie electrica;

Cererea și declarația pe propria răspundere însoțită de documentele mai sus menționate se depun la sediul Cantinei de Ajutor Social (str. Mihai Eminescu, nr. 1) până la data de 20 noiembrie pentru ca o persoană/familie să poată beneficia de ajutor de incalzire începând cu luna noiembrie 2018.

NOTĂ: Familiile şi persoanele singure care au în proprietate cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în lista anexa, nu beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinței.

 

LISTA BUNURILOR

ce conduc la excluderea acordării ajutorului social

Bunuri imobile

1Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti
2Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală
Bunuri mobile*
1Autoturism/Autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
2Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani
3Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze
4Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării“
5Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
6Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
7Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric
*) Aflate în stare de funcţionare
Depozite bancare
1Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei
Terenuri/animale şi/sau păsări
1Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

NOTĂ: Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării ajutorului social.

50 ani de căsătorie

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ – TURDA aduce la cunoștința cuplurilor care împlinesc 50 ani de căsătorie, că evenimentul va fi organizat în data de 18.08.2018 orele 10.00 în Sala mare a Primăriei Turda.

Toate persoanele care și-au depus cereri sunt rugate să se prezinte la sediul Primăriei din P-ța 1 Decembrie 1918 nr. 28  începând cu orele 09.30, având asupra lor cartea de identitate.

Cuplurile care nu și-au depus cerere, dar care împlinesc 50 ani de la încheierea căsătoriei până la această dată, sunt așteptate pe str. Dacia nr 1, până la data de 16.08.2018 orele 13.00  cu următoarele acte în original și copie: certificatul de căsătorie, cartea de identitate a ambilor soți, precum și un certificat fiscal de la Serviciul Impozite și Taxe.

DIRECTOR GENERAL

KOTI MONIA OANA

Târg de produse și servicii

În data de 22.05.2018, Locuința Protejată Turda, cu sediul pe str. Rândunicii, nr.11 A, a participat la târgul de produse și servicii organizat de Facultatea de Sociologie și Asistență Socială Cluj-Napoca, cu ocazia „Zilelelor clujene ale economiei sociale”.

Târgul organizat în Piața Avram Iancu, a reunit organizații din județul Cluj și din țară, care desfășoară activități de economie socială ori conexe. Comunitatea clujeană a avut posibilitatea de a intra în contact cu produsele ori serviciile pe care aceste organizații le oferă, de a conștientiza și înțelege ceea ce înseamnă economia socială și oportunitățile pe care aceasta le deschide dezvoltării comunităților locale, serviciilor sociale și creșterii incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile.