Centrul social de urgență pentru persoane fără adăpost „Șansa unei vieți decente” Turda

„De poți atunci când toți te cred nedemn și rău să nu-ți pierzi nici o clipă încrederea în tine/ De poți s-aștepți oricât fără să-ți pierzi răbdarea/ De poți să-ți vezi idealul distrus și din ruine să-l reclădești cu-ardoarea fierbinte din trecut/ Și-atunci, fără a scoate-o vorbă de durere să-ncepi agoniseala cu calm de la-nceput” (Dacă, Rudyard Kipling)

Finanțarea proiectului s-a realizat în cadrul programului național Combaterea excluziunii sociale a persoanelor fără adăpost prin crearea de centre sociale de urgență, de către autoritatea contractantă MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI EGALITĂȚII DE ȘANSE prin DIRECȚIA DE MUNCĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ, prin semnarea contractului de finanțare nerambursabilă – PIN7

Total proiect: 1.338.299 lei

Din care:

 •  M.M.FES – 728.389 lei
 •  Bugetul Local – 609.910 lei
  • Teren și clădire – 277.603 lei
  • Investiții – 291.507 lei
  • Cheltuieli materiale – 40.800 lei

OBIECTIVE/SCOP/MISIUNE

 • žObiectivul general îl reprezintă dezvoltarea capacității sistemului local de asistență socială pentru a răspunde nevoilor sociale ale cetățenilor prin îmbunătățirea serviciilor sociale comunitare pentru grupurile vulnerabile.
 • žScopul centrului îl reprezintă creșterea accesibilității la serviciile orientate spre recuperarea și reintegrarea socială a persoanelor aflate în stradă, fără adăpost, pentru a preveni sau corecta factorii ce determină degradarea calității vieții membrilor grupurilor vulnerabile din comunitate.

GRUPUL ȚINTĂ: este reprezentat de persoanele fără adăpost aflate în următoarele situații:

Persoane care necesită adăpost de urgență, persoane supuse riscului de a fi evacuate:

 • persoane care solicită locuință socială;
 • persoane care solicită locuințe din fondul locativ de stat;
 • persoanele aflate în chirie în casele naționalizate;
 • tineri dezinstituționalizați (circa 14 tineri pe an);

Persoane aflate în stradă sau abandonate în spital de o perioadă mai lungă de timp.

Capacitatea centrului este de 50 locuri.

NOTĂ: Centrul se adresează persoanelor cu domiciliul stabil în municipiul Turda.

SERVICII

 • Servicii sociale;
 • Servicii psihologice;
 • Servicii medicale;
 • Servicii de îngrijire;

PARTENERIATE/COLABORĂRI

 • Colaborare cu DAS Turda (Centrul de Zi, Cantina de ajutor social, Compartiment venit minim garantat);
 • Colaborare cu Primăria mun. Turda (Serviciul Public Comunitar Local pentru Evidența Populației Turda, Direcția de Impozite Locale și Taxe, Registrul Agricol, Compartimentul Fond Locativ);
 • Colaborare cu Spitalul Municipal Turda, în vederea efectuării analizelor medicale gratuite persoanelor găzduite;
 • Colaborare cu medicii de familie și de specialitate ai beneficiarilor din Turda și Cluj Napoca;
 • Colaborare cu ALOFM Turda;
 • Colaborare cu Casa Locală de Pensii Turda;
 • Colaborare cu Administrația Financiară Turda;
 • Colaborare cu Poliția mun. Turda și Poliția Locală a mun. Turda;
 • Colaborare cu Centrul de Consiliere pentru Ocuparea Forței de Muncă Turda;
 • Contract de colaborare cu Corpul Gardienilor Publici;
 • Colaborare cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului Cluj;
 • Colaborare cu centre medico-sociale, centre specializate și centre de vârstnici din țară (Centrul de Îngrijire și Asistență pentru persoane vârstnice „Acoperământul Maicii Domnului” Turda, Centrul de vârstnici Baia de Arieș, jud. Alba, Centrul de vârstnici Cehu Silvaniei, Centrul medico-social Ileanda, jud. Sălaj, Centrul de îngrijiri paleative, Sfântul Nectarie Cluj Napoca);

ÎN TRECUT…

trecut1 trecut2 trecut3trecut4

 

ÎN PREZENT…
urgenta c1c2c3c4

 

ACTIVITĂȚI REALIZATE ÎMPREUNĂ CU BENEFICIARII

 • Serbări de Paște și de Crăciun cu oferirea de cadouri beneficiarilor și activități de ergoterapie cu această ocazie – anual;
 • Participare la expoziția din Centrul orașului în cadrul Târgului Meșteșugarilor și Manufacturierilor – de 8 Martie – anul 2013 2014 și 2015;
 • Participare la Concursul de Mărțișoare hande-made la Centrul Rațiu pentru Democrație – anul 2014 și 2015 – obținerea Premiului I în anul 2015;
 • Participare la activitățile de 8 Martie dedicate femeilor împreună cu Centrul de Consiliere pentru femei și copii, victime ale violenței domestice și Centrul Rațiu – 2011, 2012, 2013;
 • Marcarea Zilei Internaționale a Solidarității între generații – anul 2010 și 2011;
 • Masă festivă cu ocazia zilei de 1 Mai – 2009;
 • Vizită la Grădina Zoologică din Turda – 2009;

SERBĂRI ȘI EXPOZIȚII DE 8 MARTIE 2010-2015
expo1expo2expo3

 

SERBĂRI ȘI ACTIVITĂȚI DE PAȘTE 2009-2015
paste1 paste2

ZIUA SOLIDARITĂȚII INTERGENERAȚII 2010, 2011

inter

SERBĂRI ȘI ACTIVITĂȚI DE CRĂCIUN 2009-2014

cra1 cra2 cra3 cra4

SUSTENABILITATE

După încheierea finanțării de la bugetul de stat, pe toată durata funcționării Centrului Social de Urgență pentru persoane fără adăpost, cheltuielile pe toate capitolele bugetare au fost suportate de bugetul local (Hotărârea Consiliului Local, nr.137/2007).