Publicat pe 2 comentarii

Ajutorului pentru încălzirea locuinței

Începand cu data de 18.10.2023, locuitorii municipiului Turda vor putea depune documentele in vederea obtinerii ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale, energie electrica, lemne, carbuni, combustibili petrolieri si a suplimentului de energie conform prevederilor Legii nr.226/16.09.2021, privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie.

Ajutorul se acorda numai pentru un singur sistem de incalzire, pentru consumatorii de gaze naturale, energie electrica, lemne, carbuni si combustibili petrolieri ale caror venituri nete lunare/membru de familie sunt cuprinse intre 0 si 1386 lei , iar pentru persoana singura venitul net lunar sa fie cuprins intre 0 si 2053 lei. Ajutoarele pentru incalzirea locuintei se acorda  pentru perioada 1 noiembrie 2023- 31 martie 2024.

Ajutorul pentru încălzire se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute. Formularele de cerere și declarație pe propria răspundere pot fi procurate de solicitanți de la sediul Directiei de Asistenta Sociala, str. Avram Iancu, nr.12 sau se pot completa on-line  pe portalul se.primariaturda.ro

Acte necesare pentru obtinerea ajutorului de incalzire:

 • Copii dupa actele de identitate ale persoanei singure, respective a membrilor familiei care locuiesc în fapt la adresa de domiciliu menționată pe cerere (cărți de identitate sau certificate de naștere pentru membrii familiei care au varsta până la 14 ani);
 • Adeverinţa de salariat cu venitul net (si valoarea tichetelor de masa sau de vacanta), cupon de pensie, cupon somaj sau alte acte doveditoare ale veniturilor nete din luna anterioara depunerii cererii;
 • Pentru persoanele care realizeaza venituri din I.I., P.F.A, S.R.L., este necesară o adeverință de venit eliberată de Administrația Finanțelor Publice Turda;
 • CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA pentru toate persoanele peste 18 ani (de la Serv.Taxe si Impozite);
 • ADEVERINTA DE LA REGISTRU AGRICOL NUMAI PENTRU CEI CARE AU TERENURI EXTRAVILANE;
 • ADEVERINTA DE TEREN AGRICOL PENTRU PERSOANELE CARE DETIN TERENURI IN ALTA LOCALITATE, DE LA PRIMARIA RESPECTIVA-cu suprafata de teren detinuta si venitul net obtinut;
 • copie dupa talonul autoturismului;
 • după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei;
 • ultima factura de gaz pentru cei care solicita ajutor de incalzire cu gaze naturale;
 • ultima factura de energie electrica pentru toti solicitantii de ajutor de incalzire ;

Cererea și declarația pe propria răspundere însoțită de documentele mai sus menționate se depun  la sediul Directiei de Asistenta Sociala, str. Avram Iancu, nr.12   personal in intervalul orar 8,00 – 13,00, prin posta, sau online pe portalul se.primariaturda.ro până la data de 20 noiembrie,  pentru ca o persoană/familie să poată beneficia de ajutor de incalzire  începând cu luna noiembrie 2023.

Pentru beneficiarii de ajutor social, cererile de incalzire , se depun  la ghiseul unde s-au depus si actele pentru ajutor social impreuna cu o factura de energie electrica.

Familiile şi persoanele singure care au în proprietate cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în lista anexa, nu beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinţei.

 

LISTA BUNURILOR ce conduc la excluderea acordării ajutorului social

Bunuri imobile
1Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti
2Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală
Bunuri mobile*
1Autoturism/Autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
2Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani
3Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze
4Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării“
5Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
6Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
7Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric
*) Aflate în stare de funcţionare
Depozite bancare
1Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei
Terenuri/animale şi/sau păsări
1Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

NOTĂ: Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării ajutorului de incalzire.

          CUANTUMURILE LUNARE ALE AJUTOARELOR

                     PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI

Venituri nete lunare/membru de familieGaze naturale    

      (lei)           

Lemne, carbuni, combustibili petrolieri

       (lei)

Energie electrica

     (lei)

 <200 lei         250           320        500
  200,1 lei –   320 lei         225           288        450
  320,1 lei –   440 lei         200           256        400
  440,1 lei –   560 lei         175           224        350
  560,1 lei –   680 lei         150           192        300
  680,1 lei –   920 lei         125            160        250
  920,1 lei – 1040 lei         100           128        200
1040,1 lei – 1160 lei           75              96        150
1160,1 lei – 1280 lei           50             64        100
1280,1 lei – 1386 lei           25               32                                      50  

 

Pt.persoana singura:

1280,1 lei – 2053 lei           25               32                                      50  

 

SUPLIMENTUL  PENTRU ENERGIE

 SUMA FIXA, se acorda in functie de  sursele de furnizare a energiei utilizate, în cuantum de:

 1. 30 lei/lună pentru consumul de energie electrică;
 2. 10 lei/lună pentru consumul de gaze naturale;
 3. 20 lei/lună pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri.

În situația în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul suplimentului este de 70 lei/lună.

Suplimentul pentru energie se acordă lunar, pe tot parcursul anului.

 

O R A R                             

AJUTOARE  DE  INCALZIRE 

 • CERERILE SI ACTELE DOVEDITOARE PENTRU LUNA NOIEMBRIE 2022 SE MAI PREIAU IN ZILELELE DE 16-17-18, IN ITERVALUL ORAR:

                          10.00 -12.00,

URMAND CA DUPA ACEASTA DATA PRELUAREA SA SE SUSPENDE PANA LA DATA DE 5 DECEMBRIE 2022.

 • CERERILE SI ACTELE DOVEDITOARE PENTRU LUNA DECEMBRIE VOR FI DEPUSE IN PERIOADA 5 – 20 DECEMBRIE IN INTERVALUL ORAR                                       

                                      8.00 – 12.00

 

        Acest program este  facut pentru a putea prelucra datele in sistemul informatic.

2 comentarii la „Ajutorului pentru încălzirea locuinței

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *