Publicat pe Lasă un comentariu

REZULTAT CONTESTATIE

PROCES VERBAL

Incheiat azi, 21.01.2019, ora 7.30, cu ocazia intrunirii Comisiei de solutionare a Contestatiilor conform art. 32 pct. 2 din HG 286/2011

Ca urmare a contestatiei  nr. 685/18.01.2019 depusa de dna Chiorean Rozalia-Sidonia, candidata pentru postul de muncitor II (ajutor de bucatar) , la Cresa nr. 4 , la rezultatul final al lucrarii, comisia de solutionare a contestatiilor numita prin Decizia nr.  536/1/12.12.2018, cu componenta urmatoare :

                       Presedinte: Oarga Gabriela-coordonator personal de specialitate

                       Membrii :     Ciupei Gratiela Dana-consilier juridic DAS

                                           Badita Gentiana Alina-consilier DAS

                       Secretar:     Moldovan Camelia Dorina-consilier RU, DAS

au procedat la recorectarea interviului.

Punctajul obtinut la proba interviului in urma  recorectarii este urmatorul:

I. Intrebarea 1–  comisia acorda 3,33 puncte, din totalul de 10 pct., deoarece in raspuns nu se regaseste decat unul dintre cele 3 raspunsuri corecte, si anume experienta profesionala.

Intrebarea 2– comisia acorda 10 puncte, din totalul de 10 pct.,  toate raspunsurile oferite au fost corecte si in concordanta cu raspunsurile intrebarii.

Intrebarea 3 comisia acorda 10 puncte, din totalul de 10 pct.,  toate raspunsurile fiind corecte.

II. Intrebarea 1-Comisia acorda 5 puncte din totalul de 10 pct. deoarece a raspuns partial la intrebare.

Intrebarea 2-Comisia acorda 7,50 puncte din totalul de 10 pct., raspunsurile oferite fiind partial corecte.

III. Intrebarea 1-Comisia acorda 5 puncte din totalul de 10 pct. , deoarece a mentionat doar unul din cele 2 raspunsuri .

IV. Intrebarea 1 -Comisia acorda  7 puncte din 10 pct. , doarece raspunsul oferit a fost partial corect.

V. Intrebarea 1– Comisia acorda 8 puncte din 10 pct., doarece raspunsul oferit a fost partial corect.

In ceea ce priveste inregistrarea interviului, aceasta nu este obligatorie conform legii, institutia neutilizand aceasta metoda la niciun alt concurs. Mai mult tot ceea ce s-a discutat in cadrul interviului a fost consemnat in scris de catre secretarul comisiei de concurs,  a fost citit si asumat prin semnatura de catre dna Chioren Rozalia-Sidonia.

Avand in vedere ca cealalta candidata nu a depus contestatie la randul ei  pentru proba de interviu, comisia nu poate compara lucrarea acesteia cu a contestatarei, nefiind legal acest lucru. Comisia de reexaminare are obligatia de a recorecta doar lucrarea a carui rezultat a fost contestat pe baza baremului de concurs.

In consecinta, dna Chiorean Rozalia-Sidonia  a obtinut in urma recorectarii interviului un punctaj de 55,83 puncte. In aceste conditii puctajul final obtinut de candidata este de 73.08 puncte.

(proba practica 90,33 si proba interviului 55,83 puncte).

Avand in vedere faptul ca punctajul obtinut este 73,08 puncte, mai mic decat al contracandidatei  este declarata RESPINSA, conform  HG 286/2011, art. 34 al. 1 lit.b.

Afisat azi, 21.01.2019, ora 9.30, la sediul DAS Turda, precum si pe site-ul : www.asistentasocialaturda.ro

Publicat pe Lasă un comentariu

REZULTATELE FINALE

TABEL CU REZULTATELE FINALE LA CONCURSUL DE RECRUTARE FUNCȚII CONTRACTUALE VACANTE ORGANIZAT ÎN DATA DE 15.01.2019

NR CRT.NUMELE ȘI PRENUMELEPOSTUL VACANTPUNCTAJ PROBA PRACTICĂREZULTAT PROBA PRACTICĂPUNCTAJ PROBA INTERVREZULT PROBA INTERVPUNCTAJ FINAL CONCURSREZULTAT CONCURS
1Chiorean Rozalia SidoniaMuncitor II90.33Admis57.66Admis74.00Respins
2Hoca AdrianÎngrijitor81.33Admis75.99Admis78.66Admis
3Văcar DorinaMuncitor II83.67Admis76.98Admis80.33Admis

Notă: Rezultatele finale au fost afișate în data de 17.01.2019, orele 12.30 la sediul DAS Turda și pe site-ul instituției. Contestațiile se pot depune la Registratura DAS Turda, str. Dacia nr. 1 până în data de 18.01.2019, orele 12.30.

Publicat pe Lasă un comentariu

REZULTATELE PROBEI PRACTICE

TABEL CU REZULTATELE PROBEI PRACTICE LA CONCURSUL DE RECRUTARE FUNCTII CONTRACTUALE VACANTE ORGANIZAT IN DATA DE 15.01.2019

NR CRT.NUMELE ȘI PRENUMELEPOSTUL VACANTPUNCTAJUL PROBEI PRACTICEREZULTATELE PROBEI PRACTICEOBS
1Chiorean Rozalia SidoniaMuncitor II90.33Admis 
2Hoca AdrianÎngrijitor81.33Admis 
3Văcar DorinaMuncitor II83.67Admis 

Notă: rezultatele probei practice au fost afișate la sediul DAS Turda în data de 15.01.2019, orele 14.00. Contestațiile la proba practică se pot depune la Registratura DAS Turda, str. Dacia, nr. 1 până în data de 16.01.2019 orele 14.00. Proba de interviu se va desfășura la sediul Creșei nr. 4, str. Aviatorilor, nr. 16 în data de 17.01.2019, orele 9.00.

Publicat pe Lasă un comentariu

Locație concurs

Proba practică a concursului organizat de catre Direcția de Asistență Socială Turda în data de 15 ianuarie, orele 10.00 se va susține  pentru  postul vacant de Muncitor II la Creșa nr. 4, str. Aviatorilor, nr. 16, iar pentru postul vacant de Îngrijitor la Centrul comunitar de sănătate și igienă, str Câmpiei, nr. 51.

Publicat pe Lasă un comentariu

REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR

TABEL PRIVIND REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR DEPUSE PENTRU POSTUL VACANT – FUNCȚIE CONTRACTUALĂ DE EXECUȚIE DE: MUNCITOR CALIFICAT II ȘI INGRIJITOR – ORGANIZAT DE DAS TURDA ÎN DATA 15 IANUARIE 2019

 Informații privind selecția dosarelor

Data selecției dosarelor: 07 ianuarie 2019

Numele și prenumele candidatului 

Rezultatul selecției dosarelor

Observații

Chiorean Rozalia SidoniaAdmis 
Hoca AdrianAdmis 
Vacar DorinaAdmis

Va prezenta Certificatul de cazier judiciar până cel târziu la data desfășurării probei practice a concursului (15.01.2019)

Comisia.