Publicat pe Lasă un comentariu

REZULTATE FINALE

TABEL CU REZULTATELE FINALE LA CONCURSUL FUNCȚII CONTRACTUALE DE ÎNGRIJITOARE ORGANIZAT ÎN DATA DE 20.01.2021

 

NR CRTNUMELE ȘI PRENUMELEPOSTUL VACANT PUNCTAJ PROBEI  SCRISEREZ PROBEI SCRISEPUNCTAJ PROBEI  INTERVIUREZ PROBEI INTERVIUPUNCTAJ CONCURSREZ CONCURS
1Barbu Maria MargaretaÎngrijitoare78.94Admis92.33Admis85.64Admis
2Micu Elena GabrielaÎngrijitoare70.83Admis51.33Admis61.08Admis
3Pogăcean ValentinaÎngrijitoare74.00Admis85.67Admis79.84Admis
4Popa CorinaÎngrijitoare98.00Admis67.33Admis82.67Admis

Notă: rezultatele finale ale concursului au fost afișate la sediul DAS Turda și pe site-ul DAS în data de 22.01.2021, orele 11:00. Contestațiile se depun la Registratura DAS Turda până la data de 25.01.2021, orele 11:00.

Publicat pe Lasă un comentariu

REZULTATELE PROBEI SCRISE

TABEL CU REZULTATELE PROBEI SCRISE LA CONCURSUL FUNCȚII CONTRACTUALE ORGANIZAT ÎN DATA DE 20.01.2021

NR CRT.NUMELE ȘI PRENUMELEPOSTUL VACANTPUNCTAJ PROBEI  SCRISEREZULTATELE PROBEI SCRISEOBS
1Barbu Maria MargaretaÎngrijitoare78.94Admis
2Micu Elena GabrielaÎngrijitoare70.83Admis
3Pogăcean ValentinaÎngrijitoare74.00Admis
4Popa CorinaÎngrijitoare98.00Admis

Notă: rezultatele probei scrise au fost afișate la sediul DAS Turda și pe site-ul DAS în data de 20.01.2021, orele 13:00. Contestațiile se pot depune la sediul DAS Turda (Registratură) până în data de 21.01.2021, orele 13:00. Proba de interviu se va susține la sediul DAS Turda, str. Dacia nr. 1, în data de 22.01.2021, de la  orele 9:00.

Publicat pe Lasă un comentariu

REZULTATELE FINALE – MEDIC SPECIALIST ȘI ASISTENTE MEDICALE

TABEL CU REZULTATELE FINALE LA CONCURSUL DE RECRUTARE FUNCȚII CONTRACTUALE VACANTE DE MEDIC SPECIALIST ȘI ASISTENTE MEDICALE PL/PRINCIPAL ORGANIZAT ÎN DATA DE 13.01.2021

NR CRTNUMELE ȘI PRENUMELEPOSTUL VACANT PUNCTAJ PROBEI  SCRISEREZ. PROBEI SCRISEPUNCTAJ PROBEI  INTERVIUREZ. PROBEI INTERVIUPUNCTAJ CONCURSREZ. CONCURS
1GLIGA IOANA ȘTEFANIAASISTENT MEDICAL PL89.50ADMIS74.00ADMIS81.75ADMIS
2FLOREA MARIA ELENAASISTENT MEDICAL PL88.16ADMIS89.00ADMIS88.58ADMIS
3SOPORAN RAMONA CAROLINAMEDIC SPECIALIST 96.25ADMIS83.00ADMIS89.63ADMIS

Notă: rezultatele finale ale concursului au fost afișate la sediul DAS Turda și pe site-ul DAS în data de 15.01.2021, orele 12:00. Contestațiile se depun la Registratura DAS Turda până la data de 18.01.2021, orele 12:00.

Publicat pe Lasă un comentariu

REZULTATE FINALE – EDUCATOR PUERICULTOR ȘI ÎNGRIJITOARE

TABEL CU REZULTATELE FINALE LA COMCURSUL FUNCȚII CONTRACTUALE DE EDUCATOR PUERICULTOR ȘI ÎNGRIJITOARE ORGANIZAT ÎN DATA DE 13.01.2021

NR CRTNUMELE ȘI PRENUMELEPOSTUL VACANT PUNCTAJ PROBEI SCRISEREZ. PROBEI SCRISEPUNCTAJ PROBEI  INTERVIUREZ. PROBEI INTERVIUPUNCTAJ CONCURSREZ. CONCURS
1Csegezi AdrienEducator puericultor86.67Admis61.00Admis73.84Admis
2Balla Csila IudithÎngrijitoare52.00Admis65.67Admis58.79Admis
3Hunyadi MelindaÎngrijitoare55.34Admis96.67Admis76.00Admis
4Kriszbai Rubinca DorinaÎngrijitoare100.00Admis64.00Admis82.00Admis
5Riger Amalia ErzsebethÎngrijitoare100.00Admis100.00Admis100.00Admis

Notă: rezultatele finale ale concursului au fost afișate la sediul DAS Turda și pe site-ul DAS în data de 15.01.2021, orele 12:00. Contestațiile se depun la Registratura DAS Turda până la data de 18.01.2021, orele 12:00.

Publicat pe Lasă un comentariu

REZULTATELE PROBEI SCRISE – CABINETE MEDICALE ȘCOLARE

TABEL CU REZULTATELE PROBEI SCRISE LA CONCURSUL FUNCȚII CONTRACTUALE ORGANIZAT ÎN DATA DE 13.01.2021

NR CRT.NUMELE ȘI PRENUMELEPOSTUL VACANTPUNCTAJ

PROBEI  SCRISE

REZULTATELE

PROBEI SCRISE

OBS
1Gliga Ioana ȘtefaniaAsistent medical PL/principal89.50ADMIS
2Forea Maria ElenaAsistent medical PL/principal (stomatologie)88.16ADMIS
3Soporan Ramona CarolinaMedic specialist96.25ADMIS

Notă: rezultatele probei scrise au fost afișate la sediul DAS Turda și pe site-ul DAS în data de 13.01.2021, orele 15:00. Contestațiile se pot depune la sediul DAS Turda (Registratură) până în data de 14.01.2021, orele 15:00. Proba de interviu se va susține la sediul DAS Turda, str. Dacia . nr.1, în data de 15.01.2021, intre  orele 08:30-09:30.

Publicat pe Lasă un comentariu

REZULTATELE PROBEI SCRISE

TABEL  CU REZULTATELE  PROBEI SCRISE  LA  CONCURSUL FUNCȚII CONTRACTUALE ORGANIZAT ÎN DATA DE 13.01.2021

NR CRT.NUMELE ȘI PRENUMELEPOSTUL VACANTPUNCTAJUL

PROBEI  SCRISE

REZULTATELE

PROBEI SCRISE

OBS
1Cszegezi Adrien Educator puericultor86.67Admis
2Anghel Daniela SandaÎngrijitoare47.84Respins
3Balla Csila IudithÎngrijitoare52.00Admis
4Hunyadi MelindaÎngrijitoare55.34Admis
5Kriszbai Dorina RubincaÎngrijitoare100.00Admis
6Riger Amalia ErzsebetÎngrijitoare100.00Admis
7Soos CsillaÎngrijitoare30.00Respins

Notă: rezultatele probei scrise au fost afișate  la sediul DAS Turda și pe site-ul DAS în data de 13.01.2021, orele 13:30. Contestațiile se pot depune la sediul DAS Turda (Registratură) până în data de 14.01.2021, orele 13.30. Proba de interviu se va susține la sediul DAS Turda, str. Dacia . nr.1, în data de 15.01.2021, de la  orele 10:00.

Publicat pe Lasă un comentariu

SELECȚIA DOSARELOR DEPUSE PENTRU POSTURILE VACANTE DE ÎNGRIJITOARE

TABEL PRIVIND REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR DEPUSE PENTRU POSTURILE VACANTE DE ÎNGRIJITOARE SERVICIUL CREȘE – FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE: 

Informații privind selecția dosarelor
Data selecției dosarelor:  07 ianuarie 2021
Numele și prenumele candidatuluiRezultatul selecției dosarelorObservații
Barbu Maria Margareta Admis
Micu  Elena GabrielaAdmis
Pogăcean ValentinaAdmis
Popa CorinaAdmis

 

Publicat pe Lasă un comentariu

REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR DEPUSE PENTRU POSTURILE VACANTE DE EDUCATOR PUERICULTOR ȘI ÎNGRIJITOARE

 

Informaţii privind selecţia dosarelor
Data selecţiei dosarelor:  07 ianuarie 2021
Numele şi prenumele candidatuluiRezultatul selecţiei dosarelorObservatii
ANGHEL DANIELA SANDAAdmisVa prezenta pana la data de 13.01.2021 Raportul de evaluare psihologica.
BALLA CSILA IUDITHAdmis
CSEGEZI ADRIENAdmis
HUNYADI MELINDAAdmis
KRISZBAI DORINA RUBINCAAdmis
RIGER AMALIA Admis
SOOS CSILLA Admis

 

Publicat pe Lasă un comentariu

CONCURS ÎN DATA DE 20 IANUARIE 2021

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ TURDA ORGANIZEAZĂ CONCURS ÎN DATA DE 20 IANUARIE 2021  PENTRU OCUPAREA POSTURILOR  CONTRACTUALE DE EXECUŢIE  VACANTE :

ÎNGRIJITOR  –   2 posturi, durată  nedeterminată, Serviciul Creșe, Creșa  nr. 4  :  

Condiții specifice de participare :   studii generale, profesionale sau liceale

ÎNGRIJITOR  –   2 posturi, durată  nedeterminată, Serviciul Creșe, Creșa  nr. 5  :  

Condiții specifice de participare :   studii generale, profesionale sau liceale        

Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii generale:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracțiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Calendarul concursului: 

 • depunerea dosarelor de concurs în perioada 29 decembrie 2020- 12 ianuarie 2021, orele 12.00
 • selecţia dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor selecţiei în perioada 13-14 ianuarie 2021
 • proba scrisa se va susține în data de 20 ianuarie 2021, orele 10.00
 • afişarea rezultatelor probei scrise  în termen de maxim 1 zi  lucrătoare de la data susţinerii probei
 • proba de interviu se va susţine în data de 26 ianuarie 2021, orele 10.00.
 • afişarea rezultatelor probei de interviu în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la data susţinerii probei
 • afişarea rezultatelor finale în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la data finalizării ultimei probe a concursului.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi proba de interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi probei de interviu, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Soluţionarea contestaţiilor şi comunicarea rezultatelor la contestaţii se va face în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.    

Bibliografia/tematica pentru postul de Îngrijitor Serviciul Crese :

 1. Constitutia României; 
 2. Legea nr. 263/ 2007, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor;
 3. Hotarârea nr. 1252/2012 din 12 decembrie 2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară;
 4. Ordin nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare: Anexa 1-   Norme tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private;  Capitolul I-    Definiţii- art. 1;   Capitolul II-Curățarea-art. 2,3,4,6; Capitolul III- Dezinfecția-art. 8,19,20,23;
 5. Ordonanţă de urgenţă  nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ; Titlul I,  Dispoziţii generale; Partea  a VI-a- Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice; art. 368-  Principii aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi personalului contractual din administraţia publică;
 6. Fişa de post  pentru funcția de îngrijitor;

Tematica

Curățenia şi dezinfecția în unitățile sanitare

          – definiții

          – curățenia

          – dezinfecția

Atribuții de serviciu îngrijitoare

Acte necesare la dosar:

 • cerere de înscriere la concurs;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă /în meserie si /sau în specialitatea studiilor, în copie ; 
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 • adeverinţă ( certificat de integritate comportamentală) că nu figurează înscris în evidențe cu mențiuni ce pot face obiectul Registrului național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale,de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor.
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, care va conţine, în clar, numărul, data, numele în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
 • curriculum vitae;
 • Raport de evaluare  psihologică de la un cabinet acreditat;

Proba scrisă se va susține în data de 20 ianuarie 2021, orele 10.00 la sediul Direcției de Asistenţă Socială Turda, Str. Dacia, nr. 1, sau în altă locaţie comunicată în termen candidaţilor. Dosarele se depun la sediul Direcției de Asistenţă Socială Turda, Str. Dacia, nr. 1, la Serviciul Resurse Umane, Salarizare până la data de 12 ianuarie 2021 orele 12.00. Informaţii suplimentare se pot obține de la Serviciul Resurse Umane, Salarizare, telefon 0264-317137; 0738/772188.