Publicat pe Lasă un comentariu

DESCHIDERE PUNCT NOU DISTRIBUIRE MĂȘTI

Datorită numărului mare de măști care urmează a fi distribuite, Direcția de Asistență Socială Turda deschide un nou punct de distribuție, astfel distribuția măștilor de protecție se va face după cum urmează:

 • beneficiarii de ASF și VMG pot ridica măștile de protecție de la Centru de Igienă și Sănătate Poiana, str. Margaretelor nr. 57 (noul punct de distribuție);
 • pensionarii și persoanele încadrate în grad de handicap vor ridica măștile de protecție din incinta fostului liceu Chimie II (str. Aurel Vlaicu nr. 3, lângă Primărie).

Măștile pot fi ridicate de către beneficiari începând cu 31.08.2020 în intervalul orar 08.00-15.00.

Publicat pe Lasă un comentariu

Înscriere Creșa Josika Miklos

Direcția de Asistență Socială, aduce la cunoștința cetățenilor din municipiul Turda că pot depune dosare de înscriere la creșa Josika Mikloș la sediul DAS Turda, str. Dacia nr. 1, Luni – Joi între orele 08:00 – 13:00 și Vineri între orele 08:00 – 12:00 sau online la adresa office@asistentasocialaturda.ro.
Actele necesare pentru dosarul de înscriere în creșă:
1. cerere tip (se ridică de la sediul DAS Turda, str. Dacia nr. 1 sau se descarcă de aici);
2. certificatul de naștere al copilului în copie;
3. actele de identitate ale părinților/reprezentanților legali, și după caz, copie a hotărârii judecătorești privind copilul;
4. adeverință cu veniturile brute realizate de către părinți/reprezențanti legali în ultimele 6 luni;
5. adeverință de la medicul de familie care atestă că este clinic sănătos copilul;
6. fișa de imunizare întocmită conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătății cu privire la intrarea copilului in colectivitate;
7. dosar plic;
La momentul intrării copiilor în colectivitate, dosarele vor fi completate cu următoarele acte:
1. Adeverință de la medicul de familie/aviz epidemiologic pentru intrarea copilului în colectivitate;
2. Contractul, privind furnizarea de servicii, încheiat între părinte/reprezentant legal al copilului și conducerea unității; (formularul se ridică de la coordonatorul de personal al creșei sau descarcă de aici)
3. Formularul privind istoricul stării de sănătate a copilului, de la naștere până la intrarea in colectivitate (formularul se ridică de la coordonatorul de personal al creșei sau descarcă de aici).
Persoanele care deja au depus cererile trebuie să completeze dosarul cu actele de mai sus.
Pentru alte detalii puteti să ne conctactați la adresa de email: office@asistentasocialaturda.ro
Publicat pe Lasă un comentariu

PLATA SERVICIILOR OFERITE DE BONE

Având în vedere că în ședința ordinară din data de 27.08.2020 a Consiliului Local Turda, s-a aprobat metodologia de acordare a ajutorului financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bone, anunțăm persoanele a căror dosare au fost respinse la creșă sau grădiniță că pot depune cererea și actele doveditoare conform Legii 35/2020 , pentru acordarea ajutorului bănesc, la sediul DAS Turda, str. Dacia nr. 1 sau prin email : office@asistentasocialaturda.ro.
Banii pot fi folosiți numai pentru serviciile legale ale unei bone. O bonă poate fi angajată de o familie fie prin intermediul unei firme autorizate să ofere servicii de acest gen, fie prin contractarea unei bone care lucrează independent ca persoană fizică autorizată. Legal, bone pot fi numai persoanele care obțin, potrivit legislației în vigoare, o calificare pentru a presta servicii de îngrijire și supraveghere a copiilor. Asta înseamnă că se exclud din start bonele care activează fără a avea o astfel de calificare – ajutorul bănesc nu se acordă pentru angajarea lor. Conform Legii 35/2020, ajutorul bănesc lunar pentru plata bonei se va acorda în funcție de veniturile familiei. Acesta va putea fi între 250 și 710 de lei pentru fiecare copil.
Documente necesare:
Publicat pe Lasă un comentariu

DISTRIBUIRE MĂȘTI

Direcția de Asistență Socială Turda, în conformitate cu prevederile OUG 78/2020 anunță distribuirea măștilor începand cu data de 31.08.2020.
Măștile se vor distribui pe str. Aurel Vlaicu nr. 3 (fostul liceu Chimie II de lângă Primărie) în intervalul orar 08.00-15.00
Categoriile de persoane defavorizate care beneficiază de acest sprijin, sunt următoarele:
– persoanele din familiile beneficiare ale ajutorului social acordat în baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat;
– persoanele din familiile beneficiare de alocație pentru susținerea familiei acordată în baza legii nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei;
– pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi sunt de până la 704 lei, inclusiv, reprezentând nivelul indemnizației sociale pentru pensionari prevăzută de OUG nr.6/2009;
– persoanele încadrate în grad de handicap care realizează venituri exclusiv din prestațiile sociale prevăzute de art.42 și 58 din Legea nr.448/2006 (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/77815)
Pentru fiecare persoană care îndeplinește condițiile menționate în ordonanță, sunt prevăzute 50 de măști de protecție, aferente unei perioade de 2 luni. Măștile de protecție vor fi distribuite beneficiarilor de către autoritățile publice locale , în termen de maximum 3 zile de la primire.
Această măsură de protecție sanitară are scopul de a limita infectarea cu COVID-19 în rândul categoriilor sociale defavorizate și de a reduce expunerea comunităților la riscul îmbolnăvirii.
Publicat pe Lasă un comentariu

Locuri disponibile Creșa nr. 4

Direcția de Asistență Socială, aduce la cunoștința cetățenilor din municipiul Turda că există locuri disponibile la Creșa nr. 4 (Str. Aviatorilor nr. 16, Turda jud. Cluj). Doritorii pot să depună dosarele de înscriere la sediul DAS Turda, str. Dacia nr. 1, Luni – Joi între orele 08:00 – 13:00 și Vineri între orele 08:00 – 12:00 sau online la adresa office@asistentasocialaturda.ro.

Actele necesare pentru dosarul de înscriere în creșă:

 1. cerere tip (se ridică de la sediul DAS Turda, str. Dacia nr. 1 sau se descarcă de aici);
 2. certificatul de naștere al copilului în copie;
 3. actele de identitate ale părinților/reprezentanților legali, și după caz, copie a hotărârii judecătorești privind copilul;
 4. adeverință cu veniturile brute realizate de către părinți/reprezențanti legali în ultimele 6 luni;
 5. adeverință de la medicul de familie care atestă că este clinic sănătos copilul;
 6. fișa de imunizare întocmită conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătății cu privire la intrarea copilului in colectivitate;
 7. dosar plic;

La momentul intrării copiilor în colectivitate, dosarele vor fi completate cu următoarele acte:

 1. Adeverință de la medicul de familie/aviz epidemiologic pentru intrarea copilului în colectivitate;
 2. Contractul, privind furnizarea de servicii, încheiat între părinte/reprezentant legal al copilului și conducerea unității; (formularul se ridică de la coordonatorul de personal al creșei sau descarcă de aici)
 3. Formularul privind istoricul stării de sănătate a copilului, de la naștere până la intrarea in colectivitate (formularul se ridică de la coordonatorul de personal al creșei sau descarcă de aici).

Contact:

 • Creșa nr. 4 – 0738-978279

Totodată aducem la cunoștința publicului că hrana pentru copii este preparata de către personalul creșelor, existând meniuri zilnice care vor fi aduse la cunoștința părinților. Conform dispozițiilor legale părinții sunt obligați să suporte o parte din costurile hranei copiilor.

Publicat pe Lasă un comentariu

ANUNȚ CU PRIVIRE LA ACORDAREA TICHETELOR SOCIALE PE SUPORT ELECTRONIC PENTRU SPRIJIN EDUCAȚIONAL PENTRU ELEVII DEFAVORIZAȚI

Începând cu data 24.08.2020, Direcţia de Asistenţă Socială Turda demarează acţiunea de primire a cererilor pentru acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora.
Potrivit acestui act normativ, copiii cei mai dezavantajaţi din învăţământul de stat preşcolar (grădiniţă), primar şi gimnazial, fără sprijin material, cu venituri la nivelul veniturilor sociale minime acordate familiei acestora, beneficiază în anul şcolar 2020-2021 de sprijin financiar, acordat sub formă de tichete sociale pe suport electronic în cuantum de 500 de lei/an şcolar.
Aceste tichete sociale emise pe suport electronic vor putea fi utilizate pentru achiziţionarea de materiale școlare necesare frecventării școlii, constând în: articole de papetărie, caiete, stilouri, articole pentru pictură, ghiozdane și alte articole necesare în şcoli și grădiniţe, precum şi articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte necesare frecventării şcolii şi grădiniţei.
Destinatar final al acestui sprijin educaţional este copilul, titularul tichetului social pe suport electronic pentru sprijin educaţional fiind reprezentantul familiei, respectiv reprezentantul legal al copilului.
Condiţiile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitanţii sunt următoarele:
– să aibă domiciliul/reşedinţa pe raza municipiului Turda;
– venitul lunar net pe membru de familie realizat în luna iulie a acestui an să fie până la 1.115 lei; pentru elevi şi 284 lei pentru preşcolari;
– să facă dovada înscrierii copilului la grădiniţă sau şcoală;
Pentru anul şcolar 2020-2021 cererile se depun de către reprezentantul familiei sau de către reprezentantul legal al copilului, în perioada 24.08.2020-04.09. 2020 la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Turda, str Dacia nr. 1, în cadrul programului cu publicul , respectiv intre orele 08,00 – 13,00 de luni pana joi si 08,00 – 12,00 vineri , însoţite de următoarele actele doveditoare:
– acte de identitate ale părinţilor /repezentantului legal (în original şi copie);
– documente din care rezultă calitatea de reprezentant legal, în original şi copie, după caz (hotărâre judecătorească de încredinţare, încuviinţare a adopţiei ; dispoziţia conducătorului Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului/ hotărârea instanţei de judecată pentru măsura plasamentului, hotărârea judecătorească de instituire a tutelei);
– livretul de familie;
– certificatele de naştere ale copiilor (original şi copie);
– certificat de căsătorie părinţi/reprezentant legal, tutore în original şi copie ( după caz);
– certificat de deces părinte (unde este cazul) în original şi copie;
– act doveditor privind înscrierea copilului în învățământul de stat (preșcolar/ primar/ gimnazial);
– acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei, eliberate de angajator, de organele fiscale sau de alte autorităţi competente, mandate poştale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziţii de stabilire a drepturilor (după caz), pentru luna iulie 2020
– hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este arestat/arestată preventiv pentru o perioada mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor (unde este cazul);
– dosar plic.
Cererea, însoţită de actele doveditoare, se depoate fi transmisă şi electronic la următoarea adresă de e-mail a instituţiei : office@asistentasocialaturda.ro.
Cererea poate fi descărcată de aici.
Alte informații suplimentare puteți obține la nr. de tel. 0264317137.
Publicat pe Lasă un comentariu

PROGRAM DISTRIBUIRE AJUTOARE

Direcția de Asistență Socială Turda vă informează că în vederea limitării extinderii COVID-19 s-a decis distribuirea pachetelor cu ajutoare de igienă și alimente după următorul program:

 • În datele de 3 august și 4 august 2020 pentru beneficiarii de venit minim garantat și alocații de susținere a familiei, precum si persoanele încadrate în grad de handicap grav cu sau fără asistent personal de pe str. Margaretelor (cart. Poiana), în incinta Centrului comunitar de Igienă și Sănătate de pe str. Câmpiei nr. 57, în intervalul orar 08.00-13.00.
 • Începând cu data de 5 august 2020 se vor distribui pachetele pentru beneficiarii de ASF, VMG și handicap grav cu sau fără asistent personal din celelalte cartiere ale mun. Turda, în incinta fostului liceu Chimie 2 de pe str. Aurel. Vlaicu nr. 3 (lângă Primărie) în intervalul 08.00-13.00.

Beneficiarii din aceste 3 categorii vor trebui sa aibă asupra lor cartea de identitate în original și copie și certificatul de încadrare în grad de handicap original și copie, unde este cazul.