Publicat pe 5 comentarii

Ajutor pentru încălzirea locuinței

Începand cu data de 24.10.2022, locuitorii municipiului Turda vor putea depune documentele in vederea obtinerii ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale, energie electrica, lemne, carbuni, combustibili petrolieri si a suplimentului de energie conform prevederilor Legii nr.226/16.09.2021, privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie.
Ajutorul se acorda numai pentru un singur sistem de incalzire, pentru consumatorii de gaze naturale, energie electrica, lemne, carbuni si combustibili petrolieri ale caror venituri nete lunare/membru de familie sunt cuprinse intre 0 si 1386 lei , iar pentru persoana singura venitul net lunar sa fie cuprins intre 0 si 2053 lei. Ajutoarele pentru incalzirea locuintei se acorda pentru perioada 1 noiembrie 2022- 31 martie 2023.
Ajutorul pentru încălzire se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute. Formularele de cerere și declarație pe propria răspundere pot fi procurate de solicitanți de la sediul Cantinei de Ajutor Social (str. Mihai Eminescu, nr.1) sau se pot descarca de pe site-ul asistentasocialaturda.ro
Acte necesare pentru obtinerea ajutorului de incalzire:
– Copii dupa actele de identitate ale persoanei singure, respective a membrilor familiei care locuiesc în fapt la adresa de domiciliu menționată pe cerere (cărți de identitate sau certificate de naștere pentru membrii familiei care au varsta până la 14 ani)
– Adeverinţa de salariat cu venitul net (si valoarea tichetelor de masa sau de vacanta), cupon de pensie, cupon somaj sau alte acte doveditoare ale veniturilor nete din luna anterioara depunerii cererii;
– Pentru persoanele care realizeaza venituri din A.F., P.F.A, S.R.L., este necesară o adeverință de venit eliberată de Administrația Finanțelor Publice Turda;
– ADEVERINTA DE LA REGISTRU AGRICOL NUMAI PENTRU CEI CARE AU TERENURI EXTRAVILANE;
– ADEVERINTA DE TEREN AGRICOL PENTRU PERSOANELE CARE DETIN TERENURI IN ALTA LOCALITATE, DE LA PRIMARIA RESPECTIVA-cu suprafata de teren detinuta si venitul net obtinut;
– copie dupa talonul autoturismului;
– după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei;
– ultima factura de gaz pentru cei care solicita ajutor de incalzire cu gaze naturale;
– ultima factura de energie electrica pentru toti solicitantii de ajutor de incalzire ;
Cererea și declarația pe propria răspundere însoțită de documentele mai sus menționate se depun la sediul Cantinei de Ajutor Social (str. Mihai Eminescu, nr.1) personal in intervalul orar 8,00 – 13,00, prin posta, sau online pe office@asistentasocialaturda.ro până la data de 20 noiembrie, pentru ca o persoană/familie să poată beneficia de ajutor de incalzire începând cu luna noiembrie 2022.
Pentru beneficiarii de ajutor social, cererile de incalzire cu lemne, carbuni, sau combustibili petrolieri, se depun pe str. Daciei nr.1 la ghiseul unde s-au depus si actele pentru ajutor social impreuna cu o factura de energie electrica.
NOTĂ:
Familiile şi persoanele singure care au în proprietate cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în lista anexa, nu beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinţei.

Cererea și declarația pe propria răspundere (se descarcă de AICI

Pentru beneficiarii de ajutor social, cererile de incalzire cu lemne, carbuni, sau combustibili petrolieri (se descarcă de AICI)