Serviciul de asistență medicală

 • Asigurarea cheltuielilor materiale (medicamente, materiale sanitare, instrumentar stomatologic) se face din bugetul Direcției de sănătate Publică și din fondurile bugetului local;
 • Asigurarea cheltuielilor salariale din fondurile Ministerului Sănătății;
 • Cheltuielile coordonatorului Asistenței medicale școlare se asigură din fondurile alocate din bugetul local;

Obiective/scop/misiune

 • Asigurarea asistenței medicale, stomatologice și comunitare în rândul elevilor, preșcolarilor și persoanelor de etnie romă de către cadre specializate (medici, asistenți medicali și mediatori sanitari);
 • Misiune: îmbunătățirea calității vieții din punct de vedere a stării de sănătate a elevilor și preșcolarilor prin oferirea unor condiții optime pentru o viață decentă și demnă.

GRUP ȚINTĂ

 • Preșcolari și școlari din 3 dispensare școlare și 2 dispensare stomatologice din unitățile de învățământ arondate (unitățile de învățământ din Turda);

Servicii

 • Profilaxia primară:
  • Efectuarea triajului;
  • Efectuarea vaccinărilor;
  • Examinări medicale periodice și de bilanț;
  • Educație sanitară;
 • Profilaxia secundară:
  • consultații și tratamente medicale efectuate preșcolarilor și elevilor;

med1 med2 med3 med4 med5 med6 med7 med8

PARTENERIATE/COLABORĂRI/CAMPANII

 • Campanie: Ore de educație sanitară;
 • Direcția de sănătate publică;
 • Casa de asigurări de sănătate;
 • Colegiul medicilor și OAMMR;
 • Centrul de perfecționare postuniversitară a medicilor și farmaciștilor;
 • Celelalte unități sanitare pe probleme specifice;
 • Cadrele didactice din unitățile de învățământ arondate;