Publicat pe Lasă un comentariu

EXAMEN DE PROMOVARE ÎN CLASĂ

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TURDA ORGANIZEAZA EXAMEN DE PROMOVARE ÎN CLASĂ – COMPARTIMENTUL PREVENIRE SITUATII DE URGENTA SI MARGINALIZARE SOCIALA

Având în vedere prevederile art. 618 alin. (23), art. 477, art. 480 precum și ale art. 481 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, vă comunicăm că în cadrul DAS Turda va avea loc în data de 22 octombrie 2020 examenul de promovare în clasă, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate.

Condiţiile de desfăşurare a examenului de promovare: concursul se va desfăşura la sediul DAS Turda, Strada Dacia nr. 1, proba scrisă – 22 octombrie 2020, orele 10.00 şi interviul – 26 octombrie 2020.

Condițiile de participare la examenul de promovare:

Pentru a participa la examenul de promovare în clasă, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 1. a) să dobândească, ulterior intrării în corpul funcționarilor publici, o diplomă de studii de nivel superior, în specialitatea în care își desfășoară activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfășurarea activității de către conducătorul instituției publice;
 2. b) să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentului cod.

Funcția publică pentru care se organizează examenul și compartimentul din care face parte:

Referent III superior din cadrul Compartimentul Prevenire Situatii De Urgenta si Marginalizare Sociala

Dosarul de concurs se depune de către candidaţi în termen de 5 zile de la data publicării anunţului privind organizarea examenului de promovare în clasă şi conţine în mod obligatoriu:

 1. a) cerere de înscriere la examenul de promovare în clasă;
 2. b) diploma (adeverinta de absolvire) de studii de nivel superior, în specialitatea în care își desfășoara activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfășurarea activității de către conducătorul autorității sau instituției publice;
 3. c) adeverința eliberată de Serviciul Resurse Umane, Salarizare în vederea atestării situației disciplinare a funcționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară, care să nu fi fost radiată, în condițiile legii.

Dosarul de înscriere la examenul de promovare se depune la sediul DAS Turda şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 145 din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici.

Relaţii suplimentare se pot obţine în intervalul orar 08.00 – 15.30 de luni până joi, iar vinerea 08.00 – 13.00 la nr. de telefon 0264/317137 int 2

BIBLIOGRAFIE EXAMEN DE PROMOVARE ÎN CLASĂ – COMPARTIMENTUL PREVENIRE SITUATII DE URGENTA SI MARGINALIZARE SOCIALA

 1. OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, titlul I și II ale părții a VI ;
 2. Constituţia României, republicată;
 3. Ordonanța nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată cu modificările si completările ulterioare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată cu modificările și completările ulterioare.
 5. Legea nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat.
 6. Hotararea nr. 50 din 19 ianuarie 2011pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001privind venitul minim garantat.
 7. Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale.
 8. Hotararea nr. 1149 din 17 octombrie 2002pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale.

Afisat azi la sediul DAS Turda, str. Dacia, nr. 1 si pe site-ul Institutiei in data de 07.10.2020, orele 10.00

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *