Publicat pe Lasă un comentariu

REZULTATELE FINALE

TABEL CU REZULTATELE FINALE LA CONCURSUL DE RECRUTARE FUNCTII CONTRACTUALE DE EXECUTIE VACANTE ORGANIZAT IN DATA DE 14.03.2023 DE  DAS TURDA

NR CRT.NUMARUL SI DATA DOSARULUI DE INSCRIERE A CANDIDATULUI FUNCTIA CONTRACTUALA/ SERVICIUL PT CARE ORGANIZEAZA CONCURS DE RECRUTAREPUNCTAJ PROBA  SCRISAREZULTAT PROBA SCRISAPUNCTAJ PROBA  INTERVIUREZULTAT PROBA  INTERVIUPUNCTAJ FINAL CONCURSREZULTAT CONCURS
1Dosar nr. 2066/27.02.2023Kinetoterapeut/Centrul de zi şi Centrul de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice100ADMIS100ADMIS

 

100ADMIS
2Dosar nr. 2051/27.02.2023Kinetoterapeut/Centrul de zi şi Centrul de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice99ADMIS96.67ADMIS97.84RESPINS
3Dosar nr. 2047/27.02.2023Kinetoterapeut/Centrul de zi şi Centrul de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice70ADMIS91ADMIS80.5RESPINS
5Dosar nr. 1885/21.02.2023Îngrijitor la domiciliu /Centrul de zi si Centrul de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice61.66ADMIS88.67ADMIS75.17ADMIS
4Dosar nr. 2023/24.02.2023Ingrijitor /Locuinţa maxim protejată pentru adulţi cu probleme de sănatate mintală 6 locuri62ADMIS80.33ADMIS71.17ADMIS
6Dosar nr. 2094/28.02.2023Kinetoterapeut/Centrul de zi şi Centrul de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice67.32ADMISRESPINS67.32RESPINS

Rezultatele finale ale concursului de recrutare  au fost afisate la sediul DAS Turda si pe site-ul Institutiei in data de  21.03.2023  la orele 15.00

Publicat pe Lasă un comentariu

REZULTATELE PROBEI DE INTERVIU

TABEL CU REZULTATELE PROBEI DE INTERVIU LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR  CONTRACTUALE DE EXECUŢIE  VACANTE ORGANIZAT IN DATA DE 14.03.2023 DE  DAS TURDA

NR CRT.NUMARUL SI DATA DOSARULUI DE INSCRIERE A CANDIDATULUI FUNCTIA CONTRACTUALA /SERVICIUL PT CARE ORGANIZEAZA CONCURS DE RECRUTAREPUNCTAJUL PROBEI  DE INTERVIUREZULTATELE PROBEI DE INTERVIU OBS
1Dosar nr. 1885/21.02.2023Îngrijitor la domiciliu /Centrul de zi si Centrul de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice88.67ADMIS
2Dosar nr. 2023/24.02.2023Ingrijitor /Locuinţa maxim protejată pentru adulţi cu probleme de sănatate mintală 6 locuri80.33ADMIS
3Dosar nr. 2047/27.02.2023Kinetoterapeut/Centrul de zi şi Centrul de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice91ADMIS
4Dosar nr. 2066/27.02.2023Kinetoterapeut/Centrul de zi şi Centrul de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice100ADMIS

 

5Dosar nr. 2051/27.02.2023Kinetoterapeut/Centrul de zi şi Centrul de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice96.67ADMIS
6Dosar nr. 2094/28.02.2023Kinetoterapeut/Centrul de zi şi Centrul de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstniceRESPINSABSENT

Nota: rezultatele probei de interviu  au fost afisate  la sediul DAS Turda si pe site-ul DAS  in data de  20.03.2023, orele 14,00. Contestatia la proba de interviu a concursului se poate depune la Registratura DAS Turda, str. Dacia, nr. 1 pana la data de 21.03.2023, orele 14.00.

Publicat pe Lasă un comentariu

REZULTATELE PROBEI SCRISE DUPA REZOLVAREA CONTESTATIILOR

TABEL CU REZULTATELE PROBEI SCRISE DUPA REZOLVAREA CONTESTATIILOR LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR  CONTRACTUALE DE EXECUŢIE  VACANTE ORGANIZAT IN DATA DE 14.03.2023 DE  DAS TURDA

NR CRTNUMARUL SI DATA DOSARULUI DE INSCRIERE A CANDIDATULUI FUNCTIA CONTRACTUALA  /SERVICIUL PT CARE ORGANIZEAZA CONCURS DE RECRUTAREPUNCTAJ PROBA SCRISAREZULTATELE PROBEI SCRISAOBS
1Dosar nr. 1885/21.02.2023Îngrijitor la domiciliu /Centrul de zi si Centrul de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice61.66ADMIS
2Dosar nr. 2023/24.02.2023Ingrijitor /Locuinţa maxim protejată pentru adulţi cu probleme de sănatate mintală 6 locuri62ADMIS
3Dosar nr. 2047/27.02.2023Kinetoterapeut/Centrul de zi şi Centrul de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice70ADMIS
4Dosar nr. 2066/27.02.2023Kinetoterapeut/Centrul de zi şi Centrul de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice100ADMIS
5Dosar nr. 2051/27.02.2023Kinetoterapeut/Centrul de zi şi Centrul de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice99ADMIS
6Dosar nr. 2094/28.02.2023Kinetoterapeut/Centrul de zi şi Centrul de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice67.32ADMIS

Nota:

Rezultatele probei scrise dupa rezolvarea contestatiilor ale concursului de recrutare  au fost afisate la sediul DAS Turda si pe site-ul Institutiei in data  de  16.03.2023  la orele 13.00.

Proba de interviu se va sustine la sediul DAS Turda, str. Avram Iancu, nr. 12  , in data de 20.03.2023, de la orele 10.00.

Publicat pe Lasă un comentariu

REZULTATELE PROBEI SCRISE

TABEL CU REZULTATELE PROBEI SCRISE LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR  CONTRACTUALE DE EXECUŢIE  VACANTE ORGANIZAT IN DATA DE 14.03.2023 DE  DAS TURDA

NR CRTNUMARUL SI DATA DOSARULUI DE INSCRIERE A CANDIDATULUI FUNCTIA CONTRACTUALA  /SERVICIUL PT CARE ORGANIZEAZA CONCURS DE RECRUTAREPUNCTAJ PROBA SCRISAREZULTATELE PROBEI SCRISAOBS
1Dosar nr. 1885/21.02.2023Îngrijitor la domiciliu /Centrul de zi si Centrul de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice61.66ADMIS
2Dosar nr. 2023/24.02.2023Ingrijitor /Locuinţa maxim protejată pentru adulţi cu probleme de sănatate mintală 6 locuri62ADMIS
3Dosar nr. 2047/27.02.2023Kinetoterapeut/Centrul de zi şi Centrul de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice70ADMIS
4Dosar nr. 2066/27.02.2023Kinetoterapeut/Centrul de zi şi Centrul de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice100ADMIS
5Dosar nr. 2051/27.02.2023Kinetoterapeut/Centrul de zi şi Centrul de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice99ADMIS
6Dosar nr. 2094/28.02.2023Kinetoterapeut/Centrul de zi şi Centrul de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice57.66ADMIS

 

Nota: rezultatul probei scrise  a fost afisat  la sediul DAS Turda si pe site-ul DAS  in data de 14.03.2023, orele 13,00.

Contestatiile se pot depune la sediul DAS Turda (Registratura), str. Avram Iancu, nr. 12  pana la data de 15.03.2023, orele 13.00.

Proba de interviu se va sustine la sediul DAS Turda, str. Avram Iancu, nr. 12  , in data de 20.03.2023, de la orele 10.00.

Publicat pe Lasă un comentariu

Locație desfășurare probe

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ TURDA ORGANIZEAZĂ CONCURS ÎN DATA DE 14 MARTIE 2023, ORELE 10,00 PENTRU OCUPAREA POSTURILOR  CONTRACTUALE DE EXECUȚIE VACANTE:

Locație desfășurare probe:

Proba scrisă se va susține în data de 14 martie  2023, orele 10.00 la sediul  Direcției de Asistenţă Socială Turda, din Turda Str. Avram Iancu, nr. 12, jud. Cluj.  

Proba de interviu se va susţine în data de 20 martie 2023, orele 10.00 la sediul Direcției de Asistenţă Socială Turda, din Turda Str. Avram Iancu, nr. 12, jud. Cluj.  

Informaţii suplimentare se pot obține de la Serviciul Resurse Umane, Salarizare, telefon 0264-317137; 0738/772188.

Publicat pe Lasă un comentariu

SELECȚIA DOSARELOR

TABEL PRIVIND SELECȚIA DOSARELOR DEPUSE PENTRU OCUPAREA POSTURILOR  CONTRACTUALE DE EXECUŢIE  VACANTE LA CONCURSUL ORGANIZAT DE DAS TURDA ÎN DATA 14 martie 2023

 Informaţii privind selecţia dosarelor
Data selecţiei dosarelor:  02.03.2023
Numarul si data dosarului de inscriere candidatRezultatul selecţiei dosarelorMotivul respingerii dosarului
Dosar nr. 1885/21.02.2023Admis
Dosar nr. 2023/24.02.2023Admis
Dosar nr. 2047/27.02.2023Admis
Dosar nr. 2066/27.02.2023Admis
Dosar nr. 2051/27.02.2023Admis
Dosar nr. 2094/28.02.2023Admis

Afișat zi, 02.03.2023 ora 13:00.

Publicat pe Lasă un comentariu

CONCURS ÎN DATA DE 14 MARTIE 2023

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ TURDA ORGANIZEAZĂ CONCURS ÎN DATA DE 14 MARTIE 2023, ORELE 10,00 PENTRU OCUPAREA POSTURILOR  CONTRACTUALE DE EXECUȚIE VACANTE:

ÎNGRIJITOR LA DOMICILIU – 3 posturi, durată nedeterminată, Centrul de zi si Centrul de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice

 • Condiții specifice de participare : studii generale, profesionale sau liceale absolvite cu certificat/diplomă de absolvire sau diplomă de bacalaureat;
 • Curs de îngrijitor la domiciliu acreditat de către MMPS
 • nu este necesară vechime în specialitatea studiilor

ÎNGRIJITOR  –   4 posturi, durată  nedeterminată, Locuinţa maxim protejată pentru adulţi cu probleme de sănatate mintală 6 locuri ( mun Turda,  strada Aleea Salcâmilor nr 8, jud Cluj)

 • Condiții specifice de participare : studii generale, profesionale sau liceale absolvite cu certificat/diplomă de absolvire sau diplomă de bacalaureat;
 • nu este necesară vechime în specialitatea studiilor

KINETOTERAPEUT – 1 post, durată  nedeterminată, Centrul de zi şi Centrul de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice

 • Condiții specifice de participare :   studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licență sănătate, specializarea în domeniul balneofiziokinetoterapiei și recuperării medicale
 • minim 1 an  vechime în specialitatea studiilor necesare ocuparii postului

Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii generale prevăzute în HGR 1336/2022, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:

 • are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind    Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are capacitate de muncă;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 • nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Bibliografia/tematica pentru postul de Îngrijitor la domiciliu- – Centrul de zi şi Centrul de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice:

 • Legea nr. 17 / 2000, republicată privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, Capitolul I – Dispoziții generale;  Capitolul II- Servicii și beneficii sociale
 • Legea asistenței sociale nr.292/2011 republicată și actualizată: Capitolul III – Sistemul de servicii sociale; Capitolul IV- Măsuri integrate de asistență social -Secțiunea a 4-a – Asistența socială a persoanelor vârstnice
 • Fişa de post pentru postul de Îngrijitor la domiciliu

Bibliografia/tematica pentru postul  de Îngrijitor – Locuința maxim protejată pentru adulți cu probleme de sănătate mintală 6 locuri:

 • Ordin nr. 1761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia:Anexa 1-Norme tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private;  Capitolul I- Definiţii;   Capitolul II-Curățarea- ;  Capitolul III- Dezinfecția-art. 8; Anexa 3  – Procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc;
 • Fişa de post  pentru funcția de îngrijitor;

Bibliografia/tematica pentru postul de kinetoterapeut – Centrul de zi şi Centrul de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice:

 • Legea nr. 17 / 2000, republicată privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice: Capitolul I – Dispoziții generale; Capitolul II- Servicii și beneficii sociale
 • Legea asistenței sociale nr.292/2011 republicată și actualizată: Capitolul III – Sistemul de servicii sociale; Capitolul IV- Măsuri integrate de asistență social -Secțiunea a 4-a – Asistența socială a persoanelor vârstnice
 • Kinetoterapia pasiva, C. Albu, T. Leonard Vlad, A. Albu, Ed. Polirom, 2004

Cap. 1  Kinetoterapeutul în fața pacientului (pg. 11-15)

1.1  Reacțiile pacientului la boală

1.2  Relația kinetoterapeutului cu pacientul şi cu familia acestuia

Cap.  3  Reacțiile organismului în condiţiile lipsei de miscare (pg.20-26)

 1. Scăderea activității musculare şi hipotrofia musculară de repaus 

1.1  Scăderea activității metabolice musculare

1.2  Hipotrofia musculară

1.3  Contracturarea musculară

1.4  Retracția  musculo-tendinoasă

2. Demineralizarea osoasă

3. Angrenarea marilor funcțiuni

3.1   Tulburările la nivel cardio-vascular

3.2   Aparatul respirator

Cap. 4   Evaluarea potențialului psihomotric al bolnavului (pg.27-38)

4.1 Motricitatea

4.2 Coordonarea mișcărilor

4.3 Sensibilitatea

4.4 Comunicarea (limbajul)

4.5 Tulburări gnozice şi praxice

 Cap. 9  Funcțiile mâinii (pg.155-158)

9.1 Funcția de informare

9.2 Funcția de execuție

9.3 Funcția de exprimare (comunicare)

 • Fisa de post pentru postul de Kinetoterapeut

Acte necesare la dosar:

a) formular de înscriere la concurs;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

i) curriculum vitae, model comun european.

j) raport de evaluare  psihologică de la un cabinet acreditat

Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la lit. e) este prevăzut în anexele anunțului.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

Copiile de pe actele prevăzute la lit. b) – e) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

Certificatul de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului, anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.

Documentul prevăzut la alin. (1) lit. h) poate fi solicitat şi de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, cu acordul persoanei verificate, potrivit legii.

Raportul de evaluare psihologica mentional la lit j) se prezinta în original.

În situaţia în care candidaţii transmit dosarele de concurs prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică sau platformele informatice ale instituţiilor sau autorităţilor publice, candidaţii primesc codul unic de identificare la o adresă de e-mail comunicată de către aceştia şi au obligaţia de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele prevăzute la b) – e) în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării probei scrise/practice, după caz, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de angajare.

Transmiterea documentelor prin poşta electronică sau prin platformele informatice ale autorităţilor sau instituţiilor publice se realizează în format .pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă.

Calendarul concursului: 

 • depunerea dosarelor de concurs în perioada 15 februarie  – 28 februarie  2023, orele 12.00
 • selecţia dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor selecţiei în perioada 1-3 martie 2023
 • proba scrisa se va susține în data de 14 martie  2023 , orele 10 .00
 • afişarea rezultatelor probei scrise  în termen de maxim 1 zi  lucrătoare de la data susţinerii probei
 • proba de interviu se va susţine în data de 20 martie 2023 , orele 10.00.
 • afişarea rezultatelor probei de interviu în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la data susţinerii probei
 • afişarea rezultatelor finale în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la data finalizării ultimei probe a concursului.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba practică şi proba de interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi probei de interviul, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Soluţionarea contestaţiilor şi comunicarea rezultatelor la contestaţii se va face în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Proba scrisă se va susține în data de 14 martie  2023, orele 10.00 la sediul Direcției de Asistenţă Socială Turda, Str. Dacia, nr. 1, sau în altă locaţie comunicată în termen candidaţilor.

Dosarele se depun la sediul Direcției de Asistenţă Socială Turda, Str Dacia, nr. 1, la Serviciul Resurse Umane, Salarizare până la data de  28 februarie  2023 orele 12.00.

Informaţii suplimentare se pot obține de la Serviciul Resurse Umane, Salarizare, telefon 0264-317137; 0738/772188.

ANEXE:

Publicat pe Lasă un comentariu

REZULTATE FINALE

TABEL CU REZULTATELE FINALE DUPA REZOLVAREA CONTESTATIILOR LA CONCURSUL DE RECRUTARE FUNCTII CONTRACTUALE DE EXECUTIE VACANTE ORGANIZAT IN DATA DE 21.07.2022 DE  DAS TURDA

NR CRT.NUMARUL SI DATA DOSARULUI DE INSCRIERE A CANDIDATULUI FUNCTIA CONTRACTUALA/ SERVICIUL PT CARE ORGANIZEAZA CONCURS DE RECRUTAREPUNCTAJ PROBA  SCRISAREZULTAT PROBA SCRISAPUNCTAJ PROBA  INTERVIUREZULTAT PROBA INTERVIUPUNCTAJ FINAL CONCURSREZULTAT CONCURS
1Dosar nr. 6045/01.07.2022Asistent social debutant/ Centrul social  de urgenta pentru persoane fara adapost 58.50ADMIS78.67ADMIS68.59RESPINS
2Dosar nr. 6324/11.07.2022Îngrijitor/ Locuinţa maxim protejată pentru adulţi cu probleme de sănatate mintală 6 locuri55.50ADMIS48.00RESPINSRESPINS
3Dosar nr. 6356/12.07.2022Îngrijitor/ Locuinţa maxim protejată pentru adulţi cu probleme de sănatate mintală 6 locuri13.66RESPINSRESPINS
4Dosar nr. 6466/13.07.2022Asistent social debutant/ Centrul social  de urgenta pentru persoane fara adapost 87.66ADMIS94.33ADMIS91.00ADMIS
5Dosar nr. 6467/13.07.2022Asistent medical generalist/ Serviciul  de  asistenta medicala87.00ADMIS96.67ADMIS91.84ADMIS

Rezultatele finale dupa rezolvarea contestatiilor ale concursului de recrutare au fost afisate la sediul DAS Turda si pe site-ul Institutiei in data de  27.07.2022 la orele 15.00.

Publicat pe Lasă un comentariu

REZULTATELE PROBEI DE INTERVIU

TABEL CU REZULTATELE PROBEI DE INTERVIU LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR  CONTRACTUALE DE EXECUŢIE  VACANTE ORGANIZAT IN DATA DE 21.07.2022 DE  DAS TURDA

NR CRT.NUMARUL SI DATA DOSARULUI DE INSCRIERE A CANDIDATULUI FUNCTIA CONTRACTUALA /SERVICIUL PT CARE ORGANIZEAZA CONCURS DE RECRUTAREPUNCTAJUL PROBEI  DE INTERVIUREZULTATELE PROBEI DE INTERVIU OBS
1Dosar nr. 6045/01.07.2022Asistent social debutant/ Centrul social  de urgenta pentru persoane fara adapost 78.67ADMIS
2Dosar nr. 6324/11.07.2022Îngrijitor/ Locuinţa maxim protejată pentru adulţi cu probleme de sănatate mintală 6 locuri36.00RESPINS
3Dosar nr. 6466/13.07.2022Asistent social debutant/ Centrul social  de urgenta pentru persoane fara adapost 94.33ADMIS
4Dosar nr. 6467/13.07.2022Asistent medical generalist/ Serviciul  de  asistenta medicala96.67ADMIS

Nota: rezultatele probei de interviu  au fost afisate  la sediul DAS Turda si pe site-ul DAS  in data de  26.07.2022, orele 13,00. Contestatia la proba de interviu a concursului se poate depune la Registratura DAS Turda, str. Dacia, nr. 1 pana la data de 27.07.2022, orele 13.00.

Publicat pe Lasă un comentariu

REZULTATELE PROBEI SCRISE

TABEL CU REZULTATELE PROBEI SCRISE LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR  CONTRACTUALE DE EXECUŢIE  VACANTE ORGANIZAT IN DATA DE 21.07.2022 DE  DAS TURDA

NR CRTNUMARUL SI DATA DOSARULUI DE INSCRIERE A CANDIDATULUI FUNCTIA CONTRACTUALA  /SERVICIUL PT CARE ORGANIZEAZA CONCURS DE RECRUTAREPUNCTAJ PROBA SCRISAREZULTATELE PROBEI SCRISAOBS
1Dosar nr. 6045/01.07.2022Asistent social debutant/ Centrul social  de urgenta pentru persoane fara adapost

 

58.5ADMIS
2Dosar nr. 6324/11.07.2022Îngrijitor/ Locuinţa maxim protejată pentru adulţi cu probleme de sănatate mintală 6 locuri55.5ADMIS
3Dosar nr. 6356/12.07.2022Îngrijitor/ Locuinţa maxim protejată pentru adulţi cu probleme de sănatate mintală 6 locuri13.66RESPINS
4Dosar nr. 6466/13.07.2022Asistent social debutant/ Centrul social  de urgenta pentru persoane fara adapost

 

87.66ADMIS
5Dosar nr. 6467/13.07.2022Asistent medical generalist/ Serviciul  de  asistenta medicala87ADMIS

Nota: rezultatul probei scrise  a fost afisat  la sediul DAS Turda si pe site-ul DAS  in data de 21.07.2022, orele 13,00.C

Contestatiile se pot depune la sediul DAS Turda (Registratura), str. Dacia, nr. 1 pana la data de 22.07.2022, orele 13.00. Proba de interviu se va sustine la sediul DAS Turda, str. Dacia, nr. 1, in data de 26.07.2022, de la orele 9.00.