Publicat pe Lasă un comentariu

REZULTATE FINALE

TABEL CU REZULTATELE FINALE DUPA REZOLVAREA CONTESTATIILOR LA CONCURSUL DE RECRUTARE FUNCTII CONTRACTUALE DE EXECUTIE VACANTE ORGANIZAT IN DATA DE 21.07.2022 DE  DAS TURDA

NR CRT.NUMARUL SI DATA DOSARULUI DE INSCRIERE A CANDIDATULUI FUNCTIA CONTRACTUALA/ SERVICIUL PT CARE ORGANIZEAZA CONCURS DE RECRUTAREPUNCTAJ PROBA  SCRISAREZULTAT PROBA SCRISAPUNCTAJ PROBA  INTERVIUREZULTAT PROBA INTERVIUPUNCTAJ FINAL CONCURSREZULTAT CONCURS
1Dosar nr. 6045/01.07.2022Asistent social debutant/ Centrul social  de urgenta pentru persoane fara adapost 58.50ADMIS78.67ADMIS68.59RESPINS
2Dosar nr. 6324/11.07.2022Îngrijitor/ Locuinţa maxim protejată pentru adulţi cu probleme de sănatate mintală 6 locuri55.50ADMIS48.00RESPINSRESPINS
3Dosar nr. 6356/12.07.2022Îngrijitor/ Locuinţa maxim protejată pentru adulţi cu probleme de sănatate mintală 6 locuri13.66RESPINSRESPINS
4Dosar nr. 6466/13.07.2022Asistent social debutant/ Centrul social  de urgenta pentru persoane fara adapost 87.66ADMIS94.33ADMIS91.00ADMIS
5Dosar nr. 6467/13.07.2022Asistent medical generalist/ Serviciul  de  asistenta medicala87.00ADMIS96.67ADMIS91.84ADMIS

Rezultatele finale dupa rezolvarea contestatiilor ale concursului de recrutare au fost afisate la sediul DAS Turda si pe site-ul Institutiei in data de  27.07.2022 la orele 15.00.

Publicat pe Lasă un comentariu

REZULTATELE PROBEI DE INTERVIU

TABEL CU REZULTATELE PROBEI DE INTERVIU LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR  CONTRACTUALE DE EXECUŢIE  VACANTE ORGANIZAT IN DATA DE 21.07.2022 DE  DAS TURDA

NR CRT.NUMARUL SI DATA DOSARULUI DE INSCRIERE A CANDIDATULUI FUNCTIA CONTRACTUALA /SERVICIUL PT CARE ORGANIZEAZA CONCURS DE RECRUTAREPUNCTAJUL PROBEI  DE INTERVIUREZULTATELE PROBEI DE INTERVIU OBS
1Dosar nr. 6045/01.07.2022Asistent social debutant/ Centrul social  de urgenta pentru persoane fara adapost 78.67ADMIS
2Dosar nr. 6324/11.07.2022Îngrijitor/ Locuinţa maxim protejată pentru adulţi cu probleme de sănatate mintală 6 locuri36.00RESPINS
3Dosar nr. 6466/13.07.2022Asistent social debutant/ Centrul social  de urgenta pentru persoane fara adapost 94.33ADMIS
4Dosar nr. 6467/13.07.2022Asistent medical generalist/ Serviciul  de  asistenta medicala96.67ADMIS

Nota: rezultatele probei de interviu  au fost afisate  la sediul DAS Turda si pe site-ul DAS  in data de  26.07.2022, orele 13,00. Contestatia la proba de interviu a concursului se poate depune la Registratura DAS Turda, str. Dacia, nr. 1 pana la data de 27.07.2022, orele 13.00.

Publicat pe Lasă un comentariu

REZULTATELE PROBEI SCRISE

TABEL CU REZULTATELE PROBEI SCRISE LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR  CONTRACTUALE DE EXECUŢIE  VACANTE ORGANIZAT IN DATA DE 21.07.2022 DE  DAS TURDA

NR CRTNUMARUL SI DATA DOSARULUI DE INSCRIERE A CANDIDATULUI FUNCTIA CONTRACTUALA  /SERVICIUL PT CARE ORGANIZEAZA CONCURS DE RECRUTAREPUNCTAJ PROBA SCRISAREZULTATELE PROBEI SCRISAOBS
1Dosar nr. 6045/01.07.2022Asistent social debutant/ Centrul social  de urgenta pentru persoane fara adapost

 

58.5ADMIS
2Dosar nr. 6324/11.07.2022Îngrijitor/ Locuinţa maxim protejată pentru adulţi cu probleme de sănatate mintală 6 locuri55.5ADMIS
3Dosar nr. 6356/12.07.2022Îngrijitor/ Locuinţa maxim protejată pentru adulţi cu probleme de sănatate mintală 6 locuri13.66RESPINS
4Dosar nr. 6466/13.07.2022Asistent social debutant/ Centrul social  de urgenta pentru persoane fara adapost

 

87.66ADMIS
5Dosar nr. 6467/13.07.2022Asistent medical generalist/ Serviciul  de  asistenta medicala87ADMIS

Nota: rezultatul probei scrise  a fost afisat  la sediul DAS Turda si pe site-ul DAS  in data de 21.07.2022, orele 13,00.C

Contestatiile se pot depune la sediul DAS Turda (Registratura), str. Dacia, nr. 1 pana la data de 22.07.2022, orele 13.00. Proba de interviu se va sustine la sediul DAS Turda, str. Dacia, nr. 1, in data de 26.07.2022, de la orele 9.00.

Publicat pe Lasă un comentariu

SELECTIA DOSARELOR

TABEL PRIVIND SELECTIA DOSARELOR DEPUSE PENTRU OCUPAREA POSTURILOR  CONTRACTUALE DE EXECUŢIE  VACANTE ORGANIZAT DE DAS TURDA ÎN DATA 21 iulie 2022

 Informaţii privind selecţia dosarelor
Data selecţiei dosarelor:  15.07.2022
Numarul si data dosarului de inscriere candidatRezultatul selecţiei dosarelorMotivul respingerii dosarului
Dosar nr. 6045/01.07.2022Admis
Dosar nr. 6324/11.07.2022Admis
Dosar nr. 6356/12.07.2022Admis
Dosar nr. 6466/13.07.2022Admis
Dosar nr. 6467/13.07.2022Admis

Publicat azi, 15.07.2022 ora 12:00

Publicat pe Lasă un comentariu

REZULTATE FINALE CONCURS

TABEL CU REZULTATELE FINALE LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR  CONTRACTUALE DE EXECUŢIE  VACANTE ORGANIZAT IN DATA DE 30.06.2022 DE  DAS TURDA

NR CRT.NUMARUL SI DATA DOSARULUI DE INSCRIERE A CANDIDATULUI FUNCTIA CONTRACTUALA/ SERVICIUL PT CARE ORGANIZEAZA CONCURS DE RECRUTAREPUNCTAJ PROBA  SCRISAREZULTAT PROBA SCRISAPUNCTAJ PROBA  INTERVIUREZULTAT PROBA  INTERVIUPUNCTAJ FINAL CONCURSREZULTAT CONCURS
1Dosar nr. 5291/14.06.2022Asistent social debutant/Locuinţa maxim protejată pentru adulţi cu probleme de sănatate mintală 6 locuri84.67Admis93.66Admis89.17Admis
2Dosar nr. 5434/16.06.2022Asistent medical PL/Locuinţa maxim protejată pentru adulţi cu probleme de sănatate mintală 6 locuri95Admis91.66Admis93.33Admis

Rezultatele finale ale concursului de recrutare  au fost afisate la sediul DAS Turda si pe site-ul Institutiei in data de  06.07.2022  la orele 15.00.

Publicat pe Lasă un comentariu

REZULTATELE PROBEI DE INTERVIU

TABEL CU REZULTATELE PROBEI DE INTERVIU LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR  CONTRACTUALE DE EXECUŢIE  VACANTE ORGANIZAT IN DATA DE 30.06.2022 DE  DAS TURDA

NR CRT.NUMARUL SI DATA DOSARULUI DE INSCRIERE A CANDIDATULUI FUNCTIA CONTRACTUALA /SERVICIUL PT CARE ORGANIZEAZA CONCURS DE RECRUTAREPUNCTAJUL

PROBEI  DE INTERVIU

REZULTATELE

PROBEI DE INTERVIU 

OBS
1Dosar nr. 5291/14.06.2022Asistent social debutant/Locuinţa maxim protejată pentru adulţi cu probleme de sănatate mintală 6 locuri93.66ADMIS
2Dosar nr. 5434/16.06.2022Asistent medical PL/Locuinţa maxim protejată pentru adulţi cu probleme de sănatate mintală 6 locuri91.66ADMIS

Nota: rezultatele probei de interviu  au fost afisate  la sediul DAS Turda si pe site-ul DAS  in data de  05.07.2022, orele 12,00. Contestatia la proba de interviu a concursului se poate depune la Registratura DAS Turda, str. Dacia, nr. 1 pana la data de 06.07.2022, orele 12.00.

Publicat pe Lasă un comentariu

REZULTATELE PROBEI SCRISE

TABEL CU REZULTATELE PROBEI SCRISE LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR  CONTRACTUALE DE EXECUŢIE  VACANTE ORGANIZAT IN DATA DE 30.06.2022 DE  DAS TURDA

 

NR CRTNUMARUL SI DATA DOSARULUI DE INSCRIERE A CANDIDATULUI FUNCTIA CONTRACTUALA  /SERVICIUL PT CARE ORGANIZEAZA CONCURS DE RECRUTAREPUNCTAJ PROBA SCRISAREZULTATELE PROBEI SCRISAOBS
1Dosar nr. 5291/14.06.2022Asistent social debutant/Locuinţa maxim protejată pentru adulţi cu probleme de sănatate mintală 6 locuri84.67admis
2Dosar nr. 5434/16.06.2022Asistent medical PL/Locuinţa maxim protejată pentru adulţi cu probleme de sănatate mintală 6 locuri95admis
3Dosar nr. 5659/22.06.2022Ingrijitor /Locuinţa maxim protejată pentru adulţi cu probleme de sănatate mintală 6 locuri27respins
4Dosar nr. 5666/22.06.2022Ingrijitor/Locuinţa maxim protejată pentru adulţi cu probleme de sănatate mintală 6 locuri11respins

Nota: rezultatul probei scrise   a fost afisat  la sediul DAS Turda si pe site-ul DAS  in data de 30.06.2022, orele 12,00.

Publicat pe Lasă un comentariu

CONCURS ÎN DATA DE 21 IULIE 2022

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ TURDA ORGANIZEAZĂ CONCURS ÎN DATA DE 21 IULIE 2022  PENTRU OCUPAREA POSTURILOR  CONTRACTUALE DE EXECUŢIE  VACANTE DE:

ASISTENT MEDICAL GENERALIST (PL) – 1 post, durată nedeterminată, Serviciul  de  Asistenta Medicala

Condiții specifice de participare:

 • studii  absolvite cu diplomă de scoala postliceala sau diploma de studii postliceale prin echivalare conform Hotararii de Guvern nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976 – 1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;
 • minim 1 an vechime ca asistent medical

ASISTENT SOCIAL DEBUTANT – 1 post, durată nedeterminată, Centrul Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost

Condiții specifice de participare:

 • studii universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental știinţe sociale, ramura de ştiinţă sociologie, specializarea asistenţă socială;
 • aviz de liberă practică eliberat de Colegiul Asistentilor Sociali din România;
 • experienta in activitatea de asistent social

ÎNGRIJITOR  –  2 posturi, durată  nedeterminată, Locuinţa maxim protejată pentru adulţi cu probleme de sănatate mintală 6 locuri ( mun Turda,  strada Aleea Salcâmilor nr 8, jud Cluj)

 • Condiții specifice de participare : studii generale, profesionale sau liceale absolvite cu certificat/diplomă de absolvire sau diplomă de bacalaureat;
 • nu este necesară vechime în specialitatea studiilor

Probele stabilite pentru concurs: selecţia dosarelor de înscriere la concurs, probă scrisă şi interviu.
Fiecare probă de concurs are caracter eliminatoriu.
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidațíi declarațí admiși la etapa precedentă

Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii generale:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracțiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Calendarul concursului:

 • depunerea dosarelor de concurs în perioada 30 iunie -13  iulie 2022, orele 12.00
 • selecţia dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor selecţiei în perioada 14-15 iulie 2022
 • proba scrisa se va susține în data de 21 iulie 2022 , orele 09.00
 • afişarea rezultatelor probei scrise în termen de maxim 1 zi  lucrătoare de la data susţinerii probei
 • proba de interviu se va susţine în data de 26 iulie 2022, orele 09.00.
 • afişarea rezultatelor probei de interviu în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la data susţinerii probei
 • afişarea rezultatelor finale în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la data finalizării ultimei probe a concursului.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi proba de interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi probei de interviu, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Soluţionarea contestaţiilor şi comunicarea rezultatelor la contestaţii se va face în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Bibliografia pentru postul de asistent medical generalist  PLServiciul Asistenta Medicala:

 • Ordinul 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale;
 • Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor;
 • Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 438/4629/2021 privind asigurarea asistenţei medicale a preşcolarilor, elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar şi studenţilor din instituţiile de învăţământ superior pentru menţinerea stării de sănătate a colectivităţilor şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos;
 • Ordinul nr. 1761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia;
 • Bocârnea – Boli infecţioase si epidemiologice: Ed.Info-team, 1999;
 • Metodologia CNSCBT de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus (COVID-19) –
  https://www.cnscbt.ro/index.php/info-medical/3073-metodologia-de-supraveghere-a-covid-19-actualizare-18-03-2022/file
 • Titirca – Ugenţe medico-chirurgicale- Sinteze – Ed. Medicala, Bucuresti 2006
 • Fişa de post pentru funcția de asistent medical generalist -PL

Tematica – Asistent Medical (PL)

 1. Scarlatina – etiologie, simptomatologie, profilaxie; (5)
  2. Rujeola – etiologie, simptomatologie, profilaxie; (5)
  3. Rubeola- etiologie, simptomatologie, profilaxie; (5)
  4. Varicela – etiologie, simptomatologie, profilaxie; (5)
  5. Tusea convulsivă- etiologie, simptomatologie, profilaxie; (5)
  6. Parotidita epidemică-etiologie, simptomatologie, profilaxie; (5)
  7. Gripa – etiologie, simptomatologie, profilaxie; (5)
  8. Difteria – etiologie, simptomatologie, profilaxie; (5)
  9. Tuberculoza – etiologie, simptomatologie, profilaxie; (5)
  10. Hepatitele acute; (5)
  11. SIDA- etiologie, simptomatologie; (5)
  12. Infecții acute de căi respiratorii superioare (5)
  13. COVID-19 – simptomatologie, profilaxie (6)
  14. Edem Quincke – simptomatologie, intervenție de urgență (7)
  15. Stopul cardio-respirator – simptomatologie, resuscitare cardio-respiratorie (7)
  16. Traumatisme – simptomatologie, prim-ajutor în ambulator (7)
  17. Fracturi – simptomatologie, prim-ajutor în ambulator (7)
  18. Abdomen acut – simptomatologie, tratament în ambulator (7)
  19. Arsuri – simptomatologie, prim-ajutor în ambulator (7)
  20. Convulsii – simptomatologie, prim-ajutor în ambulator (7

Bibliografia/tematica pentru postul de Asistent social debutant- Centrul Social  de Urgenta pentru Persoane fara Adapost

 • Legea nr. 292/2011, legea asistenţei sociale cap III și IV;
 • Legea nr. 466/2004,privind Statutul asistentului social, ART.1-25;
 • ORDIN nr. 29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale*) -ANEXA 4 – Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare pe perioadă determinată organizate ca centre rezidenţiale pentru persoanele fără adăpost;
 • Fişa de post pentru funcția de asistent social;

Bibliografia/tematica pentru postul  de Îngrijitor – Locuinta maxim protejata pentru adulti cu probleme de sanatate mintala 6 locuri:

 • Ordin nr. 1761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia:Anexa 1-Norme tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private; Capitolul I- Definiţii;   Capitolul II-Curățarea- ;  Capitolul III- Dezinfecția-art. 8,; Anexa 3  – Procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc;
 • Fişa de post pentru funcția de îngrijitor;

Nota: La studierea actelor normative din bibliografie, candidații vor avea în vedere toate republicările, modificările şi completările intervenite până la data depunerii dosarelor de concurs.

Acte necesare la dosar:

 • cerere de înscriere la concurs;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă /în meserie si /sau în specialitatea studiilor, în copie ;
 • aviz anual pentru autorizarea exercitării profesiei de asistent medical generalist emis de Ordinul asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;
 • aviz de exercitare a profesiei de asistent social eliberat de Colegiul National al Asistentilor Sociali din Romania;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 • adeverinţă ( certificat de integritate comportamentală) că nu figurează înscris în evidențe cu mențiuni ce pot face obiectul Registrului național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale,de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor.
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, care va conţine, în clar, numărul, data, numele în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
 • curriculum vitae;
 • raport de evaluare  psihologică de la un cabinet acreditat;
 • nota de informare GDPR.

Proba scrisă se va susține în data de 21 iulie 2022, orele 09.00 la sediul Direcției de Asistenţă Socială Turda, Str. Dacia, nr. 1, sau în altă locaţie comunicată în termen candidaţilor. Dosarele se depun la sediul Direcției de Asistenţă Socială Turda, Str Dacia, nr. 1, la Serviciul Resurse Umane, Salarizare până la data de 13 iulie 2022 orele 12.00. Informaţii suplimentare se pot obține de la Serviciul Resurse Umane, Salarizare, telefon 0264-317137; 0738/772188.

Publicat pe Lasă un comentariu

SELECTIA DOSARELOR

TABEL PRIVIND SELECTIA DOSARELOR DEPUSE PENTRU OCUPAREA POSTURILOR  CONTRACTUALE DE EXECUŢIE  VACANTE ORGANIZAT DE DAS TURDA ÎN DATA 30 iunie 2022

 Informaţii privind selecţia dosarelor
Data selecţiei dosarelor:  23.06.2022
Numarul si data dosarului de inscriere candidatRezultatul selecţiei dosarelorMotivul respingerii dosarului
Dosar nr. 5291/14.06.2022Admis
Dosar nr. 5434/16.06.2022Admis
Dosar nr. 5566/20.06.2022RespinsNu îndeplinește condiția de vechime în specialitatea studiilor, necesara ocuparii functiei (minim 3 ani)
Dosar nr. 5659/22.06.2022Admis
Dosar nr. 5666/22.06.2022Admis

Afișat zi, 23.06.2022 ora 12:00

Publicat pe Lasă un comentariu

CONCURS ÎN DATA DE 30 IUNIE 2022

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ TURDA ORGANIZEAZĂ CONCURS ÎN DATA DE 30 IUNIE 2022  PENTRU OCUPAREA POSTURILOR  CONTRACTUALE DE EXECUŢIE  VACANTE :

ASISTENT MEDICAL PL – 1 post, durată nedeterminată, Locuinţa maxim protejată pentru adulţi cu probleme de sănatate mintală 6 locuri (mun Turda,  strada Aleea Salcamilor  nr 8, jud Cluj)

Condiții specifice de participare:

 • studii  absolvite cu diplomă de scoala postliceala sau diploma de studii postliceale prin echivalare conform Hotararii de guvern nr. 797 din 2 decembrie 1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976 – 1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;
 • minim 3 ani vechime ca asistent medical

ASISTENT SOCIAL DEBUTANT- 1 post, durată  nedeterminată, Locuinţa maxim protejată pentru adulţi cu probleme de sănatate mintală 6 locuri (mun Turda,  strada Aleea Salcamilor  nr 8, jud Cluj)

Condiții specifice de participare :

 • studii superioare de lungă durată, studii universitare, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental știinţe sociale, ramura de ştiinţă sociologie, specializarea asistenţă socială;
 • aviz de liberă practică eliberat de Colegiul Asistentilor Sociali din România ;
 • minim 9 luni vechime ca asistent social

ÎNGRIJITOR  –   4 posturi, durată  nedeterminată, Locuinţa maxim protejată pentru adulţi cu probleme de sănatate mintală 6 locuri ( mun Turda,  strada Aleea Salcamilor  nr 8, jud Cluj)

 • Condiții specifice de participare : studii generale, profesionale sau liceale absolvite cu certificat/diplomă de absolvire sau diplomă de bacalaureat;
 • nu este necesară vechime în specialitatea studiilor

Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii generale:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracțiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Calendarul concursului:

 • depunerea dosarelor de concurs în perioada 8 iunie -22 iunie 2022, orele 12.00
 • selecţia dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor selecţiei în perioada 23-24 iunie 2022
 • proba scrisa se va susține în data de 30 iunie 2022 , orele 09.00
 • afişarea rezultatelor probei scrise în termen de maxim 1 zi  lucrătoare de la data susţinerii probei
 • proba de interviu se va susţine în data de 5 iulie 2022, orele 09.00.
 • afişarea rezultatelor probei de interviu în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la data susţinerii probei
 • afişarea rezultatelor finale în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la data finalizării ultimei probe a concursului.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi proba de interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi probei de interviu, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Soluţionarea contestaţiilor şi comunicarea rezultatelor la contestaţii se va face în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Bibliografia/tematica pentru postul de asistent medical PLLocuinta maxim protejata pentru adulti cu probleme de sanatate mintala 6 locuri:

 • Legea nr. 487 / 2002, republicată, Legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice;
 • Ordin nr. 488/2016 din 15 aprilie 2016,pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002;
 • Îngrijiri speciale acordate pacienților de către asistenții medicali. Manual pentru colegiile şi şcolile post liceale sanitare-L.TITIRCĂ-Ed.Viața Medicală Românească.
 • Îngrijirea pacienților cu afecțiuni neurologice ; pag 299-329
 • Îngrijirea pacienților cu afecțiuni/deficiențe psihiatrice ; pag 330-339
 • Îngrijirea pacienților cu boli metabolice şi de nutriție ;( pag.404-413)
 • Tehnici de evaluare şi îngrijri acordate de asistenții medicali – L. TITIRCĂ- Ed. Viața Românească- toate editiile.;
 • Urgențe medico-chirurgicale-Sinteze L. TITIRCĂ : Urgențe medico-chirurgicale, Ed. Medicală Bucuresti, 2001.;
 • Insuficiența respiratorie acută ;pag 17-24
 • Criza de astm bronşic ;pag 25-27
 • Infarctul miocardic acut ;pag 42-47
 • Resuscitarea cardiorespiratorie pag. 51-69
 • Accidente vasculare cerebrale (A.V.C.); pag 128-136
 • Fişa de post pentru funcția de asistent medical PL

 Bibliografia/tematica pentru postul de Asistent social debutant- Locuinta maxim protejata pentru adulti cu probleme de sanatate mintala 6 locuri

 • ORDIN 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilitati; Anexa 2
 • Legea nr. 292/2011 din 20 decembrie 2011, legea asistenţei sociale cap III și IV;
 • Legea nr. 466 din 4 noiembrie 2004,privind Statutul asistentului social, ART.1-25;
 • Fişa de post pentru funcția de asistent social;

            Bibliografia/tematica pentru postul  de Îngrijitor – Locuinta maxim protejata pentru adulti cu probleme de sanatate mintala 6 locuri:

 • Ordin nr. 1761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia:Anexa 1-Norme tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private; Capitolul I- Definiţii;   Capitolul II-Curățarea- ;  Capitolul III- Dezinfecția-art. 8,; Anexa 3  – Procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc
 • Fişa de post pentru funcția de îngrijitor;

Nota: La studierea actelor normative din bibliografie, candidații vor avea în vedere toate republicările, modificările şi completările intervenite până la data depunerii dosarelor de concurs.

Acte necesare la dosar:

 • cerere de înscriere la concurs;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă /în meserie si /sau în specialitatea studiilor, în copie ;
 • aviz de exercitare a profesiei de asistent social eliberat de Colegiul National al Asistentilor Sociali din Romania;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 • adeverinţă ( certificat de integritate comportamentală) că nu figurează înscris în evidențe cu mențiuni ce pot face obiectul Registrului național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale,de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor.
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, care va conţine, în clar, numărul, data, numele în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
 • curriculum vitae;
 • raport de evaluare  psihologică de la un cabinet acreditat;

Proba scrisă se va susține în data de 30 iunie 2022, orele 09.00 la sediul Direcției de Asistenţă Socială Turda, Str. Dacia, nr. 1, sau în altă locaţie comunicată în termen candidaţilor. Dosarele se depun la sediul Direcției de Asistenţă Socială Turda, Str Dacia, nr. 1, la Serviciul Resurse Umane, Salarizare până la data de 22 iunie 2022 orele 12.00. Informaţii suplimentare se pot obține de la Serviciul Resurse Umane, Salarizare, telefon 0264-317137; 0738/772188.