Publicat pe Lasă un comentariu

Sprijin pentru Turcia!

Începând cu data de 14 februarie, demarăm campania de ajutorare a persoanelor din zonele afectate de cutremurul din Turcia. 

Punctul de colectare a donațiilor este pe strada Aurel Vlaicu, nr 3 (fostul liceu Dr. Ioan Rațiu) și este deschis de luni până vineri între orele 10:00-12:00. 

Persoana de contact pentru mai multe informații este Adrian Bucur de la Direcția de Asistență Socială Turda, numărul de telefon 0745.381.127. 

La punctul de colectare sunt acceptate doar donații în bunuri (în stare foarte bună), care trebuie să cuprindă articole vestimentare precum haine de iarnă pentru adulți și copii, paltoane, geci, pelerine de ploaie, ghete-cizme, pulovere, cămăși, fulare, eșarfe, căciuli, ciorapi, șosete și lenjerie de corp. 

De asemenea, sunt acceptate și alte articole precum saltele, pilote, pături, saci de dormit, radiatoare, aeroterme, termosuri, lanterne, baterii externe, alimente neperisabile, conserve, scutece, produse de igienă și curățenie, precum și produse de igienă feminină.

Persoanele care doresc să doneze bani pot face acest lucru direct în conturile TIAD ( Asociația Oamenilor de Afaceri Turci din România) deschise în acest scop:

 • Garanti Bank: RO12UGBI0000122003395RON (RON)
 • Garanti Bank: RO05UGBI0000122003396EUR (EUR)
 • Credit Europe Bank: RO57FNNB000901050794RO01 (RON)

În cazul persoanelor juridice care au nevoie de contracte de sponsorizare, acestea pot fi solicitate domnului OMER Korkut: 0723.727.272 

Împreună pentru victimele cutremurului din Turcia!

Publicat pe Lasă un comentariu

Schimbare sediu

In atenția cetățenilor municipiului Turda
Direcția de Asistență Socială Turda, vă aduce la cunoștință că incepând de Vineri 27.01.2023, următoarele servicii din cadrul instituției vor funcționa pe strada Avram Iancu nr. 12 (lângă Casa de cultură) :
1. Alocații copii, indemnizații creștere copil, stimulent de inserție, cazare ucrainieni.
2. Alocații susținere familie, trusou nou născut, tichete stimulent educațional, etc.
3. Venit minim garantat (ajutor social)
4. Registratură
5. Ajutor urgență, PSI/SSM
6. Expert pe problemele romilor
7. Indemnizații persoane cu handicap
Programul cu publicul va fi :
Luni , Miercuri , Joi : orele 08.00-13.00
Marți : orele 08.00-18.00 si
Vineri : 08.00-12.00
Celelalte servicii ale instituției rămân deocamdată pe str.Dacia nr. 1 Turda.
Ar putea fi o imagine cu drum şi stradă
Publicat pe Lasă un comentariu

Anunț de atribuire

Anunț de atribuire

privind achiziția de Servicii catering pentru copii”,  pentru implementarea  proiectului TURDA – solidaritate pentru comunitate, finanțat din Programul Operațional Capital Uman, având numărul de identificare al contractului: POCU/717/5.1/155615

Autoritatea contractantă Direcția de Asistență Socială Turda, a inițiat procedura de achiziție publică conform invitației de participare nr. 10.895 din 23.11.2022 în cadrul proiectului TURDA – solidaritate pentru comunitate, finanțat din Programul Operațional Capital Uman, având numărul de identificare al contractului: POCU/717/5.1/155615

Denumire achiziție: ”Servicii de catering pentru copii”, în cadrul proiectului ”TURDA – solidaritate pentru comunitate” (ID 155615)

Tip contract: Servicii

Cod CPV: 55520000-1 Servicii de catering

Descrierea contractului: Constractul are ca obiect achiziționarea de servicii catering pentru copii. Serviciile vor fi prestate în vederea implementării proiectului ”TURDA – solidaritate pentru comunitate”, unde conform activităților A4 – Sprijinirea dezvoltarii si furnizarii de servicii sociale integrate adresate grupului tinta prin subactivitate A.4.1. Dezvoltarea şi furnizarea de servicii sociale integrat, respective 4.1.2. Furnizarea de servicii sociale de suport si de acompaniere pentru copii unde se dorește asigurarea unei mese principale pentru copiii ce beneficiază de serviciile Centrului de zi înființat în cadrul proiectului (200 copii x 15 luni x 10 zile, însumând un total de 30.000 de porții).

Valoarea estimată a contratului: Valoarea estimată a contractului ”Servicii de catering pentru copii”, în cadrul proiectului ”TURDA – solidaritate pentru comunitate” (ID 155615), finanțat din Programul Operațional Capital Uman a fost determinată și justificată în bugetul proiectului și a fost stabilită la valoarea de 450.000 lei fără TVA.

Procedura de achiziţie publică s-a organizat cu respectarea dispozițiilor legale ce guvernează achizițiile publice, respectiv:

 1. a) Legea nr 98/2016 privind achizitiile publice
 2. b) – H.G. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii nr.98/2016 privind achizitiile publice.

Drept pentru care s-a încheiat contractual cu nr. DAS 11.671 din data 21.12.2022 între Direcția de Asistență Socială Turda în calitate de autoritate contractantă și RANCA PROD COM SRL în calitate de prestator, prin care acesta se obligă să presteze servicii catering pentru copii în vederea implementării proiectului ”TURDA – solidaritate pentru comunitate”, unde conform activităților A4 – Sprijinirea dezvoltarii si furnizarii de servicii sociale integrate adresate grupului tinta prin subactivitate A.4.1. Dezvoltarea şi furnizarea de servicii sociale integrat, respective 4.1.2. Furnizarea de servicii sociale de suport si de acompaniere pentru copii asigurarea unei mese principale pentru copiii ce beneficiază de serviciile Centrului de zi înființat în cadrul proiectului (200 copii x 15 luni x 10 zile, însumând un total de 30.000 de porții). Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor, este de 450.000 lei fără TVA, la care se adaugă 40.500 lei TVA, rezultând un preț total de 490.500 lei cu TVA.

Publicat pe Lasă un comentariu

INVITAȚIE DE PARTICIPARE – privind achiziția de „Servicii catering pentru copii”, în cadrul proiectului „TURDA – solidaritate pentru comunitate”

Autoritatea contractantă Direcția de Asistență Socială Turda, vă invită să depuneți ofertă pentru următoarea achiziției:

Denumire achiziție: ”Servicii de catering pentru copii”, în cadrul proiectului ”TURDA – solidaritate pentru comunitate” (ID 155615)

Tip contract: Servicii

Cod CPV: 55520000-1 Servicii de catering

Descrierea contractului: Constractul are ca obiect achiziționarea de servicii catering pentru copii. Serviciile vor fi prestate în vederea implementării proiectului ”TURDA – solidaritate pentru comunitate”, unde conform activităților A4 – Sprijinirea dezvoltarii si furnizarii de servicii sociale integrate adresate grupului tinta prin subactivitate A.4.1. Dezvoltarea şi furnizarea de servicii sociale integrat, respective 4.1.2. Furnizarea de servicii sociale de suport si de acompaniere pentru copii unde se dorește asigurarea unei mese principale pentru copiii ce beneficiază de serviciile Centrului de zi înființat în cadrul proiectului (200 copii x 15 luni x 10 zile, însumând un total de 30.000 de porții). Descrierea detaliată a serviciilor ce se doresc prestate, se regăsesc în caietul de sarcini anexat prezentei invitații. Operatori economici ce doresc să depună oferte având obligația de a respecta cerințele minime prevăzute în acesta, însușindu-și totodată și draftul de contract aferent.

Valoarea estimată a contratului: Valoarea estimată a contractului ”Servicii de catering pentru copii”, în cadrul proiectului ”TURDA – solidaritate pentru comunitate” (ID 155615), finanțat din Programul Operațional Capital Uman a fost determinată și justificată în bugetul proiectului și a fost stabilită la valoarea de 450.000 lei fără TVA.

Durata contractului: Contractul ”Servicii de catering pentru copii” va fi încheiat pe o perioadă determinată, respectiv până la data de 31.12.2023, data de finalizare a proiectului.

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut conform prevederilor art. 187 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare.

Operatorii economice au obligația de a depune oferta însoțită de toate documentele solicitate conform caietului de sarcini și a anexelor prezentului anunț la registratura instituției situată în Turda, str. Dacia, nr. 1, Jud. Cluj până la data de 29.11.2022 ora 12:00, în plic închis.

În situația în care vor exista două oferte identice ca preț pentru atribuirea contractului se va solicita reofertarea.

Pentru clarificări sau alte lămuriri vă rugăm să ne contactați cu cel mult o zi înainte de termenul limită de depunere a ofertelor pe adresa de mail office@asistentasocialaturda.ro sau la nr. de tel 0754478362, persoana de contact Responsabil achiziții publice P1 – Consilier Juridic Mirea Bogdan.

Anexe:

Contrac Servicii catering copii

Formulare catering copii

Invitatie de participare

Caiet de sarcini servicii catering copii

Publicat pe 4 comentarii

Ajutor pentru încălzirea locuinței

Începand cu data de 24.10.2022, locuitorii municipiului Turda vor putea depune documentele in vederea obtinerii ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale, energie electrica, lemne, carbuni, combustibili petrolieri si a suplimentului de energie conform prevederilor Legii nr.226/16.09.2021, privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie.
Ajutorul se acorda numai pentru un singur sistem de incalzire, pentru consumatorii de gaze naturale, energie electrica, lemne, carbuni si combustibili petrolieri ale caror venituri nete lunare/membru de familie sunt cuprinse intre 0 si 1386 lei , iar pentru persoana singura venitul net lunar sa fie cuprins intre 0 si 2053 lei. Ajutoarele pentru incalzirea locuintei se acorda pentru perioada 1 noiembrie 2022- 31 martie 2023.
Ajutorul pentru încălzire se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute. Formularele de cerere și declarație pe propria răspundere pot fi procurate de solicitanți de la sediul Cantinei de Ajutor Social (str. Mihai Eminescu, nr.1) sau se pot descarca de pe site-ul asistentasocialaturda.ro
Acte necesare pentru obtinerea ajutorului de incalzire:
– Copii dupa actele de identitate ale persoanei singure, respective a membrilor familiei care locuiesc în fapt la adresa de domiciliu menționată pe cerere (cărți de identitate sau certificate de naștere pentru membrii familiei care au varsta până la 14 ani)
– Adeverinţa de salariat cu venitul net (si valoarea tichetelor de masa sau de vacanta), cupon de pensie, cupon somaj sau alte acte doveditoare ale veniturilor nete din luna anterioara depunerii cererii;
– Pentru persoanele care realizeaza venituri din A.F., P.F.A, S.R.L., este necesară o adeverință de venit eliberată de Administrația Finanțelor Publice Turda;
– ADEVERINTA DE LA REGISTRU AGRICOL NUMAI PENTRU CEI CARE AU TERENURI EXTRAVILANE;
– ADEVERINTA DE TEREN AGRICOL PENTRU PERSOANELE CARE DETIN TERENURI IN ALTA LOCALITATE, DE LA PRIMARIA RESPECTIVA-cu suprafata de teren detinuta si venitul net obtinut;
– copie dupa talonul autoturismului;
– după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei;
– ultima factura de gaz pentru cei care solicita ajutor de incalzire cu gaze naturale;
– ultima factura de energie electrica pentru toti solicitantii de ajutor de incalzire ;
Cererea și declarația pe propria răspundere însoțită de documentele mai sus menționate se depun la sediul Cantinei de Ajutor Social (str. Mihai Eminescu, nr.1) personal in intervalul orar 8,00 – 13,00, prin posta, sau online pe office@asistentasocialaturda.ro până la data de 20 noiembrie, pentru ca o persoană/familie să poată beneficia de ajutor de incalzire începând cu luna noiembrie 2022.
Pentru beneficiarii de ajutor social, cererile de incalzire cu lemne, carbuni, sau combustibili petrolieri, se depun pe str. Daciei nr.1 la ghiseul unde s-au depus si actele pentru ajutor social impreuna cu o factura de energie electrica.
NOTĂ:
Familiile şi persoanele singure care au în proprietate cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în lista anexa, nu beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinţei.

Cererea și declarația pe propria răspundere (se descarcă de AICI

Pentru beneficiarii de ajutor social, cererile de incalzire cu lemne, carbuni, sau combustibili petrolieri (se descarcă de AICI)

Publicat pe Lasă un comentariu

Comunicat

 In conformitate cu prevederile art. 4  alin. (3) lit. a), b),  alin. (5) din OUG nr. 113/2022, privind unele măsuri necesare în vederea implementării Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane – măsuri pentru sprijinirea categoriilor de cupluri mamă — nou-născut cele mai defavorizate care beneficiază de sprijin material pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți,  va  informam urmatoarele:

Prevederile OUG 113/2022 se refera la mamele  care au nascut incepand cu anul 2022 dar nu mai tarziu de trei luni de la nasterea copilului(luna mai 2022)

Categoriile de persoane eligibile pentru a beneficia de de prevederile OUG 113/2022 sunt urmatoarele:

 • beneficiară de venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;
 • beneficiară  de alocație pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind – alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • persoană cu dizabilități;
 • persoană aflată temporar în situații critice de viață, respectiv victime ale calamităților, ale violenței domestice, persoane dependente și/sau care se află în situații deosebite de vulnerabilitate; 
 • persoană ce nu dețin acte de identitate și care, din acest motiv, nu pot beneficia de drepturile civile;
 • minoră; 
 • cetățean strain / apatriz provenită din zona conflictului armat din Ucraina.

Daca va incadrati in una din aceste categorii va invitam la sediul DAS Tuda avand asupra d-voastra urmatoarele acte:

 • BI/CI;                                    
 • Certificat de nastere copil;
 • Certificat  de handicap;
Publicat pe Lasă un comentariu

TICHETUL SOCIAL PE SUPORT ELECTRONIC-SPRIJIN PENTRU ROMÂNIA

Primăria municipiului Turda, prin Direcția de Asistență Socială primește dosare pentru familie cu copii şi persoanele fără adăpost eligibile, în vederea acordării sprijinului financiar sub formă de tichete sociale pe suport electronic. Conform prevederilor OUG 63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situații de risc de deprivare materială şi/sau risc de sărăcie extremă, suportate parțial din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestuia, cu modificările și completările ulterioare, are drept scop compensarea unei părţi din cheltuielile cu hrana pentru asigurarea traiului zilnic, prin acordarea unor tichete sociale pe suport electronic, pentru achiziţionarea de produse alimentare şi/sau pentru asigurarea de mese calde.
• Cine poate primi tichetele/voucherele sociale
Beneficiază de sprijin material sub formă de tichete sociale emise pe suport electronic următoarele categorii de persoane şi familii, denumite în continuare beneficiari:
a) pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii aflaţi în evidenţa caselor de pensii sectoriale şi beneficiarii de drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei;
b) persoanele – copii şi adulţi -, încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri proprii lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei;
c) familiile cu cel puţin 2 copii în întreţinere ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei;
d) familiile monoparentale ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei;
e) familiile care au stabilit dreptul la ajutorul social în condiţiile Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
f) persoanele fără adăpost astfel cum acestea sunt reglementate potrivit prevederilor legale în vigoare.
Persoanele care se încadrează în mai multe categorii dintre cele prevăzute mai sus beneficiază de sprijinul aferent unei singure categorii din care fac parte la data acordării acestuia.
Prin excepţie de la prevederile de mai sus, în situaţia în care familiile prevăzute la lit. c) – e) au un membru de familie ce face parte din categoriile de beneficiari prevăzute la lit. a) sau b), sprijinul material se cumulează.
Nu beneficiază de acordarea sprijinului material, persoanele care la data acordării sprijinului nu au domiciliul în România sau care nu fac dovada că locuiesc în România, potrivit legii, precum şi persoanele care execută pedepse privative de libertate ori beneficiază de servicii sociale în regim rezidenţial, publice sau private.
Beneficiarii de la literele a)-e) vor fi identificați de Casa Națională de Pensii Publice și Agenția Națională
pentru Plăți și Inspecție Socială.
Persoanele fără adăpost, familiile cu cel puţin 2 copii în întreţinere precum și familiile monoparentale indiferent de numărul de copii aflați în întreținere, ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei, și care nu beneficiază de alocație pentru susținerea familiei pot solicita acordarea acestor tichete sociale pe suport electronic, prin depunerea unei cereri și declarații pe propria răspundere la Direcţia de Asistenţă Socială str. Dacia nr. 1 Turda, Luni-Joi între orele 08.00-13.00 și Vineri de la 08.00-12.00
• Cum vor fi livrate tichete sociale pe suport electronic
Tichetele sociale vor fi livrate de Poșta Română și vor fi alimentate automat cu câte 250 de lei, la fiecare două
luni, în perioada 1 iunie 2022-31 decembrie 2022 și poate fi utilizat în termen de 12 luni de la data fiecărei alimentări.
• Cum se uitilizează tichetele
Beneficiarul poate utiliza tichetele sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde numai în rețeaua unităților afiliate, pe baza actului de identitate/carte de identitate provizorie, după caz.
• Ce documente sunt necesare pentru acordarea tichetelor sociale
-cererea și declarația pe propria răspundere pentru solicitarea tichetului social electronic pentru alimente/masă caldă – familie cu copii şi persoanele fără adăpost.
– actele de identitate ale tuturor membrilor familiei (copie și original ),
-certificat naștere pentru minorii sub 14 ani (original și copie) ;
-documente privind starea civilă (certificat de casătorie, certificat de deces, sentință de divorț);
– hotărârea judecătorească prin care soțul/soția este arestat/arestată preventiv pentru o perioada mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor și după caz, alte acte doveditoare privind componența familiei;
-documente privind veniturile nete realizate în ultima lună ( venituri din pensii, venituri din salarii și asimilate salariilor, indemnizații, venituri din cedarea folosinței bunurilor, venituri din activități Agricole, venituri din alte surse,);
-dosar plic.
Cererea și declarația pe propria răspundere se pot obține de la sediul instituției, sau de aici:
Informații suplimentare pot fi obținute la sediul DAS Turda sau la nr. de tel. 0738772192
Publicat pe Lasă un comentariu

DISTRIBUIRE ALIMENTE ÎN CADRUL PROGRAMULUI POAD 2022

Direcția de Asistență Socială anunța că începând cu data de 16 mai 2022 începe în municipiul Turda distribuția pachetelor cu produse alimentare acordate prin Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD) 2022.

Conform OUG 84/2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate – POAD, pot beneficia de ajutoare constând în pachete cu alimente, următoarele categorii de persoane:

– familiile și persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziție scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare; – familiile beneficiare de alocație pentru susținerea familiei acordată în baza Legii 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare; – persoanele/ familiile aflate temporar în situații critice de viață, respectiv victime ale calamităților, persoane dependente, definite conform prezentei ordonanțe de urgență, și în alte situații asemănătoare stabilite prin anchetele sociale și care se află în situații deosebite de vulnerabilitate, precum și persoanele care locuiesc în așezările informale.

Fiecare pachet cu ajutoare alimentare cântărește aproximativ 25 kg.

Pachetele pot fi ridicate de la punctul de distribuire P.O.A.D. din  Turda strada A. Vlaicu nr.3 ,  (fostul liceu Chimie II-lângă Primărie ) de luni până joi între orele 08:00-13:00 și vineri între orele 08:00-12:00.

În prima fază sunt distribuite pachetele către persoanelor beneficiare de venit minim garantat (VMG) și/sau alocație de susținere a familiei  (ASF) pe baza actului de identitate valid, urmând ca distribuirea către persoanele cu handicap grav sau accentuat să fie anunțată la o dată ulterioară.

Ar putea fi o imagine cu interior

Publicat pe Lasă un comentariu

SĂPTĂMÂNA EUROPEANĂ A SĂNĂTĂȚII MINTALE 2022

SĂPTĂMÂNA EUROPEANĂ A SĂNĂTĂȚII MINTALE 2022 LA TURDA CAMPANIE – VOCI PENTRU SĂNĂTATEA MINTALĂ

Conform Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), ”unul din patru oameni din lume a avut, are sau va avea o problemă de sănătate mintală de-a lungul vieții și tulburările mintale vor fi prima cauză de dizabilitate la nivel mondial în anul 2030”.

În luna mai sărbătorim Săptămâna Europeană a Sănătății Mintale pentru a evidenția nevoia de a contribui la îmbunătățirea calității vieții persoanelor care trăiesc în comunitatea noastră și de a preveni îmbolnăvirile la nivel mintal în grupurile sociale cele mai vulnerabile cum sunt: femeile și copiii.

Pentru a crește nivelul de conștientizare a cetățenilor în ceea ce privește importanța sănătății mintale, Primăria municipiului Turda prin  Direcția de Asistență Socială Turda, în parteneriat cu Asociația Ianna/Floare Aleasă – Centru de Educație Specială, Câmpia Turzii, Liceul Integritas, Târgu Mureș și Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea, Departament de Misiune a Femeilor, organizează luni  16 mai 2022 și marți 17 mai 2022, campania intitulată ”VOCI PENTRU SĂNĂTATEA MINTALĂ”.

Această campanie va conține mai multe momente:

 • ”Note de speranță” – mini concert instrumental și momente poetice, realizate de elevi ai liceelor Integritas (Târgu Mureș) care vor îmbrăca tricouri purtând mesajul ”Free hugs” și ”Săptămâna europeană a sănătății mintale”;
 • ”Intră în ramă și privește în oglindă”, a activitate practică prin care tinerii și participanții la activitate vor conștientiza faptul că oricare dintre noi putem fi în viitor o victimă a tulburărilor mintale și că nu există nici o diferență între oameni în acest sens;
 • Distribuirea de fundițe de culoare verde;
 • Acțiunea cu numele ”Fii curajos și vino să mă cunoști”, în care un tânăr cu dizabilitate va face cunoștință cu acele persoane care doresc să se apropie și să socializeze. Acesta va dărui mere celor care vor intra în contact și vor comunica, mărul fiind un simbol al unui stil de viață sănătos pe care dorim să îl promovăm în rândul tinerilor.

Evenimentele se vor desfășura în următoarele locații: zona pietonală DM (centru Turzii)  între orele 11:00-13.00 și Parcul Teilor între orele 17.00-19.00.

Vă așteptăm alături de noi în număr cât mai mare.

Ar putea fi o imagine cu 2 persoane şi text care spune „...și concentrează-te stilul de viață Hrănește-Èi creierul M.H.E Mental Cultivă relațiile cu cei dragi Fă mișcare Trageadânc aer piept leși la soare Hidratează-te Voci pentru sănătatea mintală Proiect Note de speranță Alege muzică stimulează creierul Recuperează-te dormind Motto: Sunt tine, dacă incă nu știi! grijă Învață să aplici eticheta corectă inlocuiește modul în care gândeș™ti... Generalizează cu atenție evită prezicerile! multă dovadã cauta „Nimeni "ViaÈa mã place" terminat!" Numără lucrurile pozitive din viața ta gândesc nenorocirea, Săptămâna europeană sănătății mintale Nu lua personal! acest material", Gândește cu capul! emotională unbaton pregâtit, critica! imch aba,dar gandi termin bine. pliant teg"Art”