Cantina de ajutor social

OBIECTIVE/SCOP/MISIUNE

Obiective generale:

  • Acordarea de servicii sociale de calitate persoanelor aflate în dificultate din punct de vedere social, economic și medical, inclusiv persoanelor fără adăpost;
  • Prepararea și distribuirea hranei persoanelor defavorizate în condițiile legii;

Scopul :

  • Prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situații care pot genera marginalizarea sau excluderea socială a unor persoane, familii sau grupuri.

GRUP ȚINTĂ

a) copiii în vârstă de pană la 18 ani, aflați în întreținerea acelor familii al căror venit net mediu lunar pe o persoană în întreținere este sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;

b) tinerii care urmează cursuri de zi la instituțiile de învățământ ce funcționează în condițiile legii, până la terminarea acestora, dar fără a depăși vârsta de 25 de ani, respectiv 26 de ani în cazul celor ce urmează studii superioare cu o durată mai mare de 5 ani, care se află în situația prevăzută la lit. a);

c) persoanele care beneficiază de ajutor social sau de alte ajutoare bănești acordate în condițiile legii și al căror venit este de până la nivelul venitului net lunar pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;

d) pensionarii;

e) persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, aflate într-una dintre următoarele situații: sunt izolate social, nu au susținători legali, sunt lipsite de venituri;

f) invalizii și bolnavii cronici;

g) orice persoană care, temporar, nu realizează venituri;

  • Persoanele îndreptățite să beneficieze de serviciile Cantinei de ajutor social, menționate mai sus, și care realizează venituri ce se situează peste nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social, pot beneficia de serviciile cantinei de ajutor social, cu plata unei contribuții de 30% din venitul pe persoană, fară a depăși costul meselor servite, calculat pe aceeași perioadă.

SERVICII

  • Pregătirea și servirea a doua mese zilnic, de persoană, prânzul și cina în limita alocației de hrană, prevăzută de reglementările legale;
  • Distribuirea hranei se efectuează la sediul Cantinei;
  • În cazuri de urgență, directorul Serviciului Public de Asistență Socială aprobă servirea meselor pentru o perioadă de 7 zile, persoanelor aflate în situații vulnerabile;

SUSTENABILITATE

De la înființarea Cantinei de Ajutor Social, pe toată durata funcționării, cheltuielile pe toate capitolele bugetare au fost suportate de bugetul local. (Conform Legii 208/1997, art.8).

ÎNAINTE

DUPĂ