Publicat pe Lasă un comentariu

INVITAȚIE DE PARTICIPARE – privind achiziția de „Servicii catering pentru copii”, în cadrul proiectului „TURDA – solidaritate pentru comunitate”

Autoritatea contractantă Direcția de Asistență Socială Turda, vă invită să depuneți ofertă pentru următoarea achiziției:

Denumire achiziție: ”Servicii de catering pentru copii”, în cadrul proiectului ”TURDA – solidaritate pentru comunitate” (ID 155615)

Tip contract: Servicii

Cod CPV: 55520000-1 Servicii de catering

Descrierea contractului: Constractul are ca obiect achiziționarea de servicii catering pentru copii. Serviciile vor fi prestate în vederea implementării proiectului ”TURDA – solidaritate pentru comunitate”, unde conform activităților A4 – Sprijinirea dezvoltarii si furnizarii de servicii sociale integrate adresate grupului tinta prin subactivitate A.4.1. Dezvoltarea şi furnizarea de servicii sociale integrat, respective 4.1.2. Furnizarea de servicii sociale de suport si de acompaniere pentru copii unde se dorește asigurarea unei mese principale pentru copiii ce beneficiază de serviciile Centrului de zi înființat în cadrul proiectului (200 copii x 15 luni x 10 zile, însumând un total de 30.000 de porții). Descrierea detaliată a serviciilor ce se doresc prestate, se regăsesc în caietul de sarcini anexat prezentei invitații. Operatori economici ce doresc să depună oferte având obligația de a respecta cerințele minime prevăzute în acesta, însușindu-și totodată și draftul de contract aferent.

Valoarea estimată a contratului: Valoarea estimată a contractului ”Servicii de catering pentru copii”, în cadrul proiectului ”TURDA – solidaritate pentru comunitate” (ID 155615), finanțat din Programul Operațional Capital Uman a fost determinată și justificată în bugetul proiectului și a fost stabilită la valoarea de 450.000 lei fără TVA.

Durata contractului: Contractul ”Servicii de catering pentru copii” va fi încheiat pe o perioadă determinată, respectiv până la data de 31.12.2023, data de finalizare a proiectului.

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut conform prevederilor art. 187 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare.

Operatorii economice au obligația de a depune oferta însoțită de toate documentele solicitate conform caietului de sarcini și a anexelor prezentului anunț la registratura instituției situată în Turda, str. Dacia, nr. 1, Jud. Cluj până la data de 29.11.2022 ora 12:00, în plic închis.

În situația în care vor exista două oferte identice ca preț pentru atribuirea contractului se va solicita reofertarea.

Pentru clarificări sau alte lămuriri vă rugăm să ne contactați cu cel mult o zi înainte de termenul limită de depunere a ofertelor pe adresa de mail office@asistentasocialaturda.ro sau la nr. de tel 0754478362, persoana de contact Responsabil achiziții publice P1 – Consilier Juridic Mirea Bogdan.

Anexe:

Contrac Servicii catering copii

Formulare catering copii

Invitatie de participare

Caiet de sarcini servicii catering copii

Publicat pe 2 comentarii

Ajutor pentru încălzirea locuinței

Începand cu data de 24.10.2022, locuitorii municipiului Turda vor putea depune documentele in vederea obtinerii ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale, energie electrica, lemne, carbuni, combustibili petrolieri si a suplimentului de energie conform prevederilor Legii nr.226/16.09.2021, privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie.
Ajutorul se acorda numai pentru un singur sistem de incalzire, pentru consumatorii de gaze naturale, energie electrica, lemne, carbuni si combustibili petrolieri ale caror venituri nete lunare/membru de familie sunt cuprinse intre 0 si 1386 lei , iar pentru persoana singura venitul net lunar sa fie cuprins intre 0 si 2053 lei. Ajutoarele pentru incalzirea locuintei se acorda pentru perioada 1 noiembrie 2022- 31 martie 2023.
Ajutorul pentru încălzire se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute. Formularele de cerere și declarație pe propria răspundere pot fi procurate de solicitanți de la sediul Cantinei de Ajutor Social (str. Mihai Eminescu, nr.1) sau se pot descarca de pe site-ul asistentasocialaturda.ro
Acte necesare pentru obtinerea ajutorului de incalzire:
– Copii dupa actele de identitate ale persoanei singure, respective a membrilor familiei care locuiesc în fapt la adresa de domiciliu menționată pe cerere (cărți de identitate sau certificate de naștere pentru membrii familiei care au varsta până la 14 ani)
– Adeverinţa de salariat cu venitul net (si valoarea tichetelor de masa sau de vacanta), cupon de pensie, cupon somaj sau alte acte doveditoare ale veniturilor nete din luna anterioara depunerii cererii;
– Pentru persoanele care realizeaza venituri din A.F., P.F.A, S.R.L., este necesară o adeverință de venit eliberată de Administrația Finanțelor Publice Turda;
– ADEVERINTA DE LA REGISTRU AGRICOL NUMAI PENTRU CEI CARE AU TERENURI EXTRAVILANE;
– ADEVERINTA DE TEREN AGRICOL PENTRU PERSOANELE CARE DETIN TERENURI IN ALTA LOCALITATE, DE LA PRIMARIA RESPECTIVA-cu suprafata de teren detinuta si venitul net obtinut;
– copie dupa talonul autoturismului;
– după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei;
– ultima factura de gaz pentru cei care solicita ajutor de incalzire cu gaze naturale;
– ultima factura de energie electrica pentru toti solicitantii de ajutor de incalzire ;
Cererea și declarația pe propria răspundere însoțită de documentele mai sus menționate se depun la sediul Cantinei de Ajutor Social (str. Mihai Eminescu, nr.1) personal in intervalul orar 8,00 – 13,00, prin posta, sau online pe office@asistentasocialaturda.ro până la data de 20 noiembrie, pentru ca o persoană/familie să poată beneficia de ajutor de incalzire începând cu luna noiembrie 2022.
Pentru beneficiarii de ajutor social, cererile de incalzire cu lemne, carbuni, sau combustibili petrolieri, se depun pe str. Daciei nr.1 la ghiseul unde s-au depus si actele pentru ajutor social impreuna cu o factura de energie electrica.
NOTĂ:
Familiile şi persoanele singure care au în proprietate cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în lista anexa, nu beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinţei.

Cererea și declarația pe propria răspundere (se descarcă de AICI

Pentru beneficiarii de ajutor social, cererile de incalzire cu lemne, carbuni, sau combustibili petrolieri (se descarcă de AICI)

Publicat pe Lasă un comentariu

Comunicat

 In conformitate cu prevederile art. 4  alin. (3) lit. a), b),  alin. (5) din OUG nr. 113/2022, privind unele măsuri necesare în vederea implementării Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane – măsuri pentru sprijinirea categoriilor de cupluri mamă — nou-născut cele mai defavorizate care beneficiază de sprijin material pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți,  va  informam urmatoarele:

Prevederile OUG 113/2022 se refera la mamele  care au nascut incepand cu anul 2022 dar nu mai tarziu de trei luni de la nasterea copilului(luna mai 2022)

Categoriile de persoane eligibile pentru a beneficia de de prevederile OUG 113/2022 sunt urmatoarele:

  • beneficiară de venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;
  • beneficiară  de alocație pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind – alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • persoană cu dizabilități;
  • persoană aflată temporar în situații critice de viață, respectiv victime ale calamităților, ale violenței domestice, persoane dependente și/sau care se află în situații deosebite de vulnerabilitate; 
  • persoană ce nu dețin acte de identitate și care, din acest motiv, nu pot beneficia de drepturile civile;
  • minoră; 
  • cetățean strain / apatriz provenită din zona conflictului armat din Ucraina.

Daca va incadrati in una din aceste categorii va invitam la sediul DAS Tuda avand asupra d-voastra urmatoarele acte:

  • BI/CI;                                    
  • Certificat de nastere copil;
  • Certificat  de handicap;
Publicat pe Lasă un comentariu

REZULTATE FINALE

TABEL CU REZULTATELE FINALE DUPA REZOLVAREA CONTESTATIILOR LA CONCURSUL DE RECRUTARE FUNCTII CONTRACTUALE DE EXECUTIE VACANTE ORGANIZAT IN DATA DE 21.07.2022 DE  DAS TURDA

NR CRT.NUMARUL SI DATA DOSARULUI DE INSCRIERE A CANDIDATULUI FUNCTIA CONTRACTUALA/ SERVICIUL PT CARE ORGANIZEAZA CONCURS DE RECRUTAREPUNCTAJ PROBA  SCRISAREZULTAT PROBA SCRISAPUNCTAJ PROBA  INTERVIUREZULTAT PROBA INTERVIUPUNCTAJ FINAL CONCURSREZULTAT CONCURS
1Dosar nr. 6045/01.07.2022Asistent social debutant/ Centrul social  de urgenta pentru persoane fara adapost 58.50ADMIS78.67ADMIS68.59RESPINS
2Dosar nr. 6324/11.07.2022Îngrijitor/ Locuinţa maxim protejată pentru adulţi cu probleme de sănatate mintală 6 locuri55.50ADMIS48.00RESPINSRESPINS
3Dosar nr. 6356/12.07.2022Îngrijitor/ Locuinţa maxim protejată pentru adulţi cu probleme de sănatate mintală 6 locuri13.66RESPINSRESPINS
4Dosar nr. 6466/13.07.2022Asistent social debutant/ Centrul social  de urgenta pentru persoane fara adapost 87.66ADMIS94.33ADMIS91.00ADMIS
5Dosar nr. 6467/13.07.2022Asistent medical generalist/ Serviciul  de  asistenta medicala87.00ADMIS96.67ADMIS91.84ADMIS

Rezultatele finale dupa rezolvarea contestatiilor ale concursului de recrutare au fost afisate la sediul DAS Turda si pe site-ul Institutiei in data de  27.07.2022 la orele 15.00.

Publicat pe Lasă un comentariu

REZULTATELE PROBEI DE INTERVIU

TABEL CU REZULTATELE PROBEI DE INTERVIU LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR  CONTRACTUALE DE EXECUŢIE  VACANTE ORGANIZAT IN DATA DE 21.07.2022 DE  DAS TURDA

NR CRT.NUMARUL SI DATA DOSARULUI DE INSCRIERE A CANDIDATULUI FUNCTIA CONTRACTUALA /SERVICIUL PT CARE ORGANIZEAZA CONCURS DE RECRUTAREPUNCTAJUL PROBEI  DE INTERVIUREZULTATELE PROBEI DE INTERVIU OBS
1Dosar nr. 6045/01.07.2022Asistent social debutant/ Centrul social  de urgenta pentru persoane fara adapost 78.67ADMIS
2Dosar nr. 6324/11.07.2022Îngrijitor/ Locuinţa maxim protejată pentru adulţi cu probleme de sănatate mintală 6 locuri36.00RESPINS
3Dosar nr. 6466/13.07.2022Asistent social debutant/ Centrul social  de urgenta pentru persoane fara adapost 94.33ADMIS
4Dosar nr. 6467/13.07.2022Asistent medical generalist/ Serviciul  de  asistenta medicala96.67ADMIS

Nota: rezultatele probei de interviu  au fost afisate  la sediul DAS Turda si pe site-ul DAS  in data de  26.07.2022, orele 13,00. Contestatia la proba de interviu a concursului se poate depune la Registratura DAS Turda, str. Dacia, nr. 1 pana la data de 27.07.2022, orele 13.00.

Publicat pe Lasă un comentariu

REZULTATELE PROBEI SCRISE

TABEL CU REZULTATELE PROBEI SCRISE LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR  CONTRACTUALE DE EXECUŢIE  VACANTE ORGANIZAT IN DATA DE 21.07.2022 DE  DAS TURDA

NR CRTNUMARUL SI DATA DOSARULUI DE INSCRIERE A CANDIDATULUI FUNCTIA CONTRACTUALA  /SERVICIUL PT CARE ORGANIZEAZA CONCURS DE RECRUTAREPUNCTAJ PROBA SCRISAREZULTATELE PROBEI SCRISAOBS
1Dosar nr. 6045/01.07.2022Asistent social debutant/ Centrul social  de urgenta pentru persoane fara adapost

 

58.5ADMIS
2Dosar nr. 6324/11.07.2022Îngrijitor/ Locuinţa maxim protejată pentru adulţi cu probleme de sănatate mintală 6 locuri55.5ADMIS
3Dosar nr. 6356/12.07.2022Îngrijitor/ Locuinţa maxim protejată pentru adulţi cu probleme de sănatate mintală 6 locuri13.66RESPINS
4Dosar nr. 6466/13.07.2022Asistent social debutant/ Centrul social  de urgenta pentru persoane fara adapost

 

87.66ADMIS
5Dosar nr. 6467/13.07.2022Asistent medical generalist/ Serviciul  de  asistenta medicala87ADMIS

Nota: rezultatul probei scrise  a fost afisat  la sediul DAS Turda si pe site-ul DAS  in data de 21.07.2022, orele 13,00.C

Contestatiile se pot depune la sediul DAS Turda (Registratura), str. Dacia, nr. 1 pana la data de 22.07.2022, orele 13.00. Proba de interviu se va sustine la sediul DAS Turda, str. Dacia, nr. 1, in data de 26.07.2022, de la orele 9.00.

Publicat pe Lasă un comentariu

SELECTIA DOSARELOR

TABEL PRIVIND SELECTIA DOSARELOR DEPUSE PENTRU OCUPAREA POSTURILOR  CONTRACTUALE DE EXECUŢIE  VACANTE ORGANIZAT DE DAS TURDA ÎN DATA 21 iulie 2022

 Informaţii privind selecţia dosarelor
Data selecţiei dosarelor:  15.07.2022
Numarul si data dosarului de inscriere candidatRezultatul selecţiei dosarelorMotivul respingerii dosarului
Dosar nr. 6045/01.07.2022Admis
Dosar nr. 6324/11.07.2022Admis
Dosar nr. 6356/12.07.2022Admis
Dosar nr. 6466/13.07.2022Admis
Dosar nr. 6467/13.07.2022Admis

Publicat azi, 15.07.2022 ora 12:00

Publicat pe Lasă un comentariu

REZULTATE FINALE CONCURS

TABEL CU REZULTATELE FINALE LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR  CONTRACTUALE DE EXECUŢIE  VACANTE ORGANIZAT IN DATA DE 30.06.2022 DE  DAS TURDA

NR CRT.NUMARUL SI DATA DOSARULUI DE INSCRIERE A CANDIDATULUI FUNCTIA CONTRACTUALA/ SERVICIUL PT CARE ORGANIZEAZA CONCURS DE RECRUTAREPUNCTAJ PROBA  SCRISAREZULTAT PROBA SCRISAPUNCTAJ PROBA  INTERVIUREZULTAT PROBA  INTERVIUPUNCTAJ FINAL CONCURSREZULTAT CONCURS
1Dosar nr. 5291/14.06.2022Asistent social debutant/Locuinţa maxim protejată pentru adulţi cu probleme de sănatate mintală 6 locuri84.67Admis93.66Admis89.17Admis
2Dosar nr. 5434/16.06.2022Asistent medical PL/Locuinţa maxim protejată pentru adulţi cu probleme de sănatate mintală 6 locuri95Admis91.66Admis93.33Admis

Rezultatele finale ale concursului de recrutare  au fost afisate la sediul DAS Turda si pe site-ul Institutiei in data de  06.07.2022  la orele 15.00.

Publicat pe Lasă un comentariu

REZULTATELE PROBEI DE INTERVIU

TABEL CU REZULTATELE PROBEI DE INTERVIU LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR  CONTRACTUALE DE EXECUŢIE  VACANTE ORGANIZAT IN DATA DE 30.06.2022 DE  DAS TURDA

NR CRT.NUMARUL SI DATA DOSARULUI DE INSCRIERE A CANDIDATULUI FUNCTIA CONTRACTUALA /SERVICIUL PT CARE ORGANIZEAZA CONCURS DE RECRUTAREPUNCTAJUL

PROBEI  DE INTERVIU

REZULTATELE

PROBEI DE INTERVIU 

OBS
1Dosar nr. 5291/14.06.2022Asistent social debutant/Locuinţa maxim protejată pentru adulţi cu probleme de sănatate mintală 6 locuri93.66ADMIS
2Dosar nr. 5434/16.06.2022Asistent medical PL/Locuinţa maxim protejată pentru adulţi cu probleme de sănatate mintală 6 locuri91.66ADMIS

Nota: rezultatele probei de interviu  au fost afisate  la sediul DAS Turda si pe site-ul DAS  in data de  05.07.2022, orele 12,00. Contestatia la proba de interviu a concursului se poate depune la Registratura DAS Turda, str. Dacia, nr. 1 pana la data de 06.07.2022, orele 12.00.

Publicat pe Lasă un comentariu

REZULTATELE PROBEI SCRISE

TABEL CU REZULTATELE PROBEI SCRISE LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR  CONTRACTUALE DE EXECUŢIE  VACANTE ORGANIZAT IN DATA DE 30.06.2022 DE  DAS TURDA

 

NR CRTNUMARUL SI DATA DOSARULUI DE INSCRIERE A CANDIDATULUI FUNCTIA CONTRACTUALA  /SERVICIUL PT CARE ORGANIZEAZA CONCURS DE RECRUTAREPUNCTAJ PROBA SCRISAREZULTATELE PROBEI SCRISAOBS
1Dosar nr. 5291/14.06.2022Asistent social debutant/Locuinţa maxim protejată pentru adulţi cu probleme de sănatate mintală 6 locuri84.67admis
2Dosar nr. 5434/16.06.2022Asistent medical PL/Locuinţa maxim protejată pentru adulţi cu probleme de sănatate mintală 6 locuri95admis
3Dosar nr. 5659/22.06.2022Ingrijitor /Locuinţa maxim protejată pentru adulţi cu probleme de sănatate mintală 6 locuri27respins
4Dosar nr. 5666/22.06.2022Ingrijitor/Locuinţa maxim protejată pentru adulţi cu probleme de sănatate mintală 6 locuri11respins

Nota: rezultatul probei scrise   a fost afisat  la sediul DAS Turda si pe site-ul DAS  in data de 30.06.2022, orele 12,00.