PROGRAM DISTRIBUIRE AJUTOARE

Direcția de Asistență Socială Turda vă informează că în vederea limitării extinderii COVID-19 s-a decis distribuirea pachetelor cu ajutoare de igienă și alimente după următorul program:

 • În datele de 3 august și 4 august 2020 pentru beneficiarii de venit minim garantat și alocații de susținere a familiei, precum si persoanele încadrate în grad de handicap grav cu sau fără asistent personal de pe str. Margaretelor (cart. Poiana), în incinta Centrului comunitar de Igienă și Sănătate de pe str. Câmpiei nr. 57, în intervalul orar 08.00-13.00.
 • Începând cu data de 5 august 2020 se vor distribui pachetele pentru beneficiarii de ASF, VMG și handicap grav cu sau fără asistent personal din celelalte cartiere ale mun. Turda, în incinta fostului liceu Chimie 2 de pe str. Aurel. Vlaicu nr. 3 (lângă Primărie) în intervalul 08.00-13.00.

Beneficiarii din aceste 3 categorii vor trebui sa aibă asupra lor cartea de identitate în original și copie și certificatul de încadrare în grad de handicap original și copie, unde este cazul.

Suspendare distribuire produse POAD

Direcția de Asistență Socială Turda, aduce la cunoștința cetățenilor că în urma răspunsului Instituției Prefectului Cluj, cu nr. 8890/23.07.2020, distribuirea produselor de igienă aferente tranșei II și a produselor alimentare aferente tranșei I în cadrul POAD, se suspendă pentru o perioadă de 14 zile calendaristice începând din 23 iulie 2020, pe raza mun. Turda.

Alte informații legate de locațiile de distribuire sau eventuale modificări apărute vă vor fi aduse la cunoștință pe pagina noastră de internet și pe Facebook.

Rezultate selecție dosare Creșa nr. 5 (anul școlar 2020 – 2021)

Nr.crt.Numele și prenumeleADMIS/RESPINS
1ANCA ELISA MARIAADMIS
2BACIU STEFANADMIS
3BECZE KARLA MARIAADMIS
4BOCA ALBERT CASIANADMIS
5BORFOTA EDUARD STEFANADMIS
6CALBOR DAVID ANDREIADMIS
7CINDEA CRISTIANADMIS
8CIOLOMIC GABRIEL FLORINADMIS
9CRETA ALEXANDRU EMANUELADMIS
10FIGAN ALEX MARIANADMIS
11FIGAN TEO GABRIELADMIS
12GHERMAN ANAIS MARIAADMIS
13GHIB ANTONIA MARIAADMIS
14HIDISAN MATEI ANDREIADMIS
15IUREAN ANDI MIHAILADMIS
16MANU DAIANA ALEXANDRAADMIS
17MARINCEAN MIHAI IONUTADMIS
18MAXIN ANA MARIAADMIS
36MICU ALMA ANISIARESPINS
19MOLDOVAN DELIAADMIS
20MOLDOVAN DRAGOSADMIS
21MOLDOVAN LUCAS PAULADMIS
22NAGY SOFIA NICOLEADMIS
37NEMET VICTOR MARCELRESPINS
23NICULICIU SEBASTIAN RAULADMIS
24OSVADA VLAD IONUTADMIS
25PARDUT LUCA IOANADMIS
26PARDUT MARIA IRINAADMIS
27POPA VICTORIAADMIS
28RADU PATRICK ANDREIADMIS
38RATIU PATRICIA SOFIARESPINS
39RAZA FLAVIU MADALINRESPINS
29RUS DARIA MARIAADMIS
40RUSU TANIA PETRARESPINS
30SUCIU STEFANADMIS
31SURDU EMA CRISTINAADMIS
32SZANTO MATEI ANDREIADMIS
33SZILGYI MILANADMIS
34TOTHAZAN ILIAS TUDORADMIS
35TRITEANU DRAGOSADMIS
41VALEAN ILINCA MARIARESPINS

Pentru mai multe informații:

Coordonator personal de specialitate: Oargă Gabriela

Mobil: 0751-232527

Rezultate selecție dosare Creșa nr. 4 (anul școlar 2020 – 2021)

Nr. Crt.Nume și prenumeAdmis/ Respins
1ADAM ELIZA – MARIAADMIS
2ANDREICA DAVID – NICOLASADMIS
3BACIU AYANRESPINS
4BARTA ALISAADMIS
5BOCSA MIRCEA – GABRIELADMIS
6BOGACIAN KEVIN-ANDREIRESPINS
7BOKOS EZRAADMIS
8BUCUR AMELIAADMIS
9CRISTEA ANDREI – PATRICADMIS
10CUTEA DIANAADMIS
11FANA STEFANADMIS
12FRITEA ACHIMADMIS
13FURDUI MIRUNA – GABRIELAADMIS
14GABOR KRISZTIAN – LORANTADMIS
15GROZE DIANA ANDREEAADMIS
16IURIAN SOFIA – TIMEEAADMIS
17MARTIN PATRICIA – MAIAADMIS
18MERCEAN DARIUSADMIS
19MOLDOVAN DARIA – CIPRIANAADMIS
20MORAR LILIANA – MARIAADMIS
21MUNTEAN DRAGOS – GABRIELADMIS
22NEMES EMA – SOFIAADMIS
23PARV SONIA LUIZAADMIS
24PARV BOGDAN – ANDREIADMIS
25PINTILIE MAYAADMIS
26RADU SOFIA – ANDREEAADMIS
27RUS MARIUS – BOGDANADMIS
28RUSU ACHIMADMIS
29SABAU DARIA – SOFIAADMIS
30TANTAU DAN CASIANADMIS
31VANCEA RAISA MARIAADMIS

Pentru mai multe informații:

Coordonator personal de specialitate: Koloszi Anca

Mobil: 0738-978279

CALENDARUL ÎNSCRIERILOR LA CREȘE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020 – 2021

Actele necesare pentru dosarul de înscriere în creșe:

 1. cerere tip (se ridică de la sediul DAS Turda, str. Dacia nr. 1 sau se descarcă deaici);
 2. certificatul de naștere al copilului în copie;
 3. actele de identitate ale părinților/reprezentanților legali, și după caz, copie a hotărârii judecătorești privind copilul;
 4. adeverință cu veniturile brute realizate de către părinți/reprezențanti legali în ultimele 6 luni;
 5. adeverință de la medicul de familie care atestă că este clinic sănătos copilul;
 6. fișa de imunizare întocmită conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătății cu privire la intrarea copilului in colectivitate;
 7. dosar plic;

02.06.2020 – 15.06.2020 – Preluarea dosarelor la sediul DAS Turda, str. Dacia nr. 1, Luni – Joi între orele 08:00 – 13:00 și Vineri între orele 08:00 – 12:00 sau online la adresa office@asistentasocialaturda.ro

16.06.2020 – 19.06.2020 – Evaluarea dosarelor de către comisia de înscrieri.

22.06.2020 – afișarea listelor cu copiii admiși.

La momentul intrării copiilor în colectivitate, dosarele vor fi completate cu următoarele acte:

 1. Adeverință de la medicul de familie/aviz epidemiologic pentru intrarea copilului în colectivitate;
 2. Contractul, privind furnizarea de servicii, încheiat între părinte/reprezentant legal al copilului și conducerea unității; (formularul se ridică de la coordonatorul de personal al creșei sau descarcă deaici)
 3. Formularul privind istoricul stării de sănătate a copilului, de la naștere până la intrarea in colectivitate (formularul se ridică de la coordonatorul de personal al creșei sau descarcă deaici).

Contact:

 • Creșa nr. 5 – 0751-232527
 • Creșa nr. 4 – 0738-978279

Totodată aducem la cunoștința publicului că hrana pentru copii este preparata de către personalul creșelor, existând meniuri zilnice care vor fi aduse la cunoștința părinților. Conform dispozițiilor legale părinții sunt obligați să suporte o parte din costurile hranei copiilor.

COMUNICAT COVID-19

Direcția de Asistență Socială Turda aduce în atenția cetățenilor următoarele:

 • Centrul de îngrijiri la domiciliu persoane vârstnice își desfășoară activitatea în continuare cu program normal. Recomandăm ca cererile pentru acordarea serviciilor sociale și documentele aferente să se trimită prin mijloace de comunicare la distanță (e-mail: office@asistentasocialaturda.ro, fax: 0264/317.136 sau prin poștă la adresa: str. Dacia, nr. 1, Mun. Turda, jud. Cluj).
 • Recomandăm tuturor persoanelor vârstnice să petreacă cât mai mult timp la domiciliu și să evite deplasările dacă acestea nu sunt absolut necesare, și să apeleze la rude, prieteni și/sau vecini pentru aprovizionarea celor necesare traiului zilnic și produse de îngrijire personală.
 • Persoanelor vârstnice care nu pot apela la rude, prieteni și/sau vecini și care se găsesc în situații dificile să ne contacteze la numărul de telefon 0264/317.137 tasta 7 sau 0738.77.22.25 luni-joi 7-15:30 și vineri 7:13, în vederea acordării serviciilor sociale în funcție de fiecare situație în parte.
 • NU APELAȚI LA PERSOANE NECUNOSCUTE, RECOMANDĂM PRUDENȚĂ MAXIMĂ ÎN ACTUALUL CONTEXT, PERSONALUL ANGAJAT ÎN CADRUL DIRECȚIEI SE VA LEGITIMA!

Începând cu data de 23.03.2020 pe toată durata stării de urgență, următoarele cereri și documente doveditoare pentru solicitarea beneficiilor și serviciilor de asistență socială vor putea fi depuse în principal prin mijloace de comunicare la distanță (e-mail: office@asistentasocialaturda.ro, fax: 0264/317.136 sau prin poștă la adresa: str. Dacia, nr. 1, Mun. Turda, jud. Cluj):

 1. ajutorul social acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;
 2. alocația pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 3. alocația de stat pentru copii acordată în baza Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. drepturile acordate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 5. ajutorul pentru încălzirea locuinței acordat în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială pentru perioada sezonului rece, aprobată prin Legea nr. 92/2012, cu modificările și completările ulterioare;
 6. acordarea mesei în baza Legii nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social;
 7. drepturile acordate în baza Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

Se menține valabilitatea documentelor eliberate de autoritățile publice care expiră pe perioada stării de urgență (Ex. tichete de parcare, tichete de călătorie, etc.), iar certificatele de încadrare a copilului într-un grad de handicap și atestatele de asistent maternal eliberate de comisia pentru protecția copilului, precum și certificatele de încadrare în grad și tip de handicap eliberate de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap a căror valabilitate expiră în perioada de urgență declarată, își prelungesc valabilitatea până la încetarea stării de urgență.

Mai precizăm că, doar în situații excepționale beneficiarii vor fi contactați în vederea prezentării la sediul direcției situat pe str. Dacia, nr. 1, Mun. Turda, jud. Cluj, aceste situații sunt:

 • existența unor documente care nu respectă condițiile de formă și conținut prevăzute de lege;
 • determinarea unor inadvertențe între informațiile din documentele transmise și cele din bazele de date ale altor instituții la care agențiile teritoriale sau autoritățile administrației publice locale au acces pentru verificarea îndeplinirii de către solicitanți, a criteriilor de acordare a drepturilor;
 • informațiile din documentele transmise sunt incomplete sau, pe baza acestora nu se poate determina îndeplinirea condițiilor de eligibilitate.

Conform Decretului 195 din 16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României termenele legale stabilite pentru soluționarea a petițiilor se dublează.

Direcția de Asistență Socială a început distribuirea produselor de igienă personală primite prin programul POAD 2020 către persoanele autoizolate, totodată personalul din cadrul direcției păstrează în permanență legătura cu aceste persoane.

PLAN DE MĂSURI PENTRU PREVENIREA RĂSPÂNDIRII VIRUSULUI COVID-19

Având în vedere măsurile impuse la nivel național cu privire la prevenirea răspândirii virusului COVID-19, Direcția de Asistență Socială Turda aduce la cunoștința beneficiarilor de servicii sociale următoarele precizări:

 • Programul cu publicul la sediul DAS Turda se modifică astfel: de luni până vineri între orele 8:00 – 12:00, în perioada 16.03.2020 – 31.03.2020;
 • Orice petiție, solicitare, cerere, sesizare, etc. care nu necesită prezența la sediul DAS Turda va fi transmisă prin poștă (str. Dacia nr. 1, Turda), fax (la numărul 0264-317136) sau email (office@asistentasocialaturda.ro);
 • Suspendarea audiențelor în perioada 16.03.2020 – 31.03.2020; petițiile, sesizările sau alte solicitări vor fi trimise prin poștă, fax sau email;
 • Nu se vor efectua anchete sociale pe teren decât în cazurile de maximă urgență;
 • Persoanele cu dizabilități și/sau aparținătorii acestora nu se vor prezenta la sediul DAS pentru semnarea pontajului, ci vor suna la 0264-317137 – int. 2;
 • Vizitarea de către aparținători a beneficiarilor de la locuințele protejate va fi strict interzisă;
 • Activitatea centrului situat pe strada A. Iancu nr. 12 (anchete handicap, tichete călătorie, etc.) va fi suspendată;
 • Activitatea cu publicul se va desfășura doar la ghișeul aflat la sediul central (str. Dacia nr. 1).

Pentru mai multe informații și actualizări accesați site-ul: www.asistentasocialaturda.ro

DAS Turda, str. Dacia nr. 1

Telefon: 0264-317137

Fax: 0264-317136

Email: office@asistentasocialaturda.ro

Anunț POAD

În vederea continuării programului POAD 2019-2021, program derulat în baza HG nr. 784/2018 în Municipiul Turda se distribuie cutii cu produse de igienă, respectiv periuţe şi pastă de dinţi, săpun lichid, şampon pentru copii şi adulţi şi detergent de rufe.

Persoanele dependente adulți și copii cu handicap grav și grav cu asistent personal, care nu sunt în centre rezidențiale publice sau private și persoane aflate temporar în situații critice care și-au depus cereri la DAS Turda sunt invitați să-și ridice produsele de igienă de la sediul CENTRULUI DE IGIENĂ ȘI SĂNĂTATE din Turda str. CÂMPIEI nr. 51 (Cartier Poiana – intrarea pe str. Margaretelor)

Beneficiari sau asistenții personali ai acestora vor prezenta în copie și original BI/CI și certificatul de încadrare în grad de handicap.

Programul de distributie a produselor

Luni – Vineri: 8-12