Acte și formulare

Acte necesare pentru obținerea ajutorului de încălzire:

 • Acte identitate;
 • Acte de venit;
 • Cerere tip (se descarcă de aici);
 • Cerere de modificare – anexa 1a (se descarcă de aici);
 • factura de gaz /energie electrică;
 • Acord date personale (se descarcă de aici);

ACTE NECESARE PENTRU AJUTORUL SOCIAL

 • Acte identitate;
 • Adeverință unitatea de învățământ;
 • Sentință de divorț (unde e cazul);
 • Acte de venit;
 • Cerere tip (se descarcă de aici);
 • Cerere de modificare – anexa 1a (se descarcă de aici);

ACTE NECESARE PENTRU 50 ANI DE CĂSĂTORIE

 • Acte identitate a ambilor soți (în original);
 • Certificatul de căsătorie în original;
 • Certificat fiscal de la Serviciul Impozite și Taxe;
 • Cerere (se poate descărca de aici);

Notă: cuplul trebuie să aibă împliniți 50 ani de căsătorie la data depunerii cererii.

ACTE NECESARE PENTRU ALOCAȚIA DE SUSȚINERE A FAMILIEI

 • Acte identitate;
 • Adeverință unitatea de învățământ;
 • Sentință de divorț (unde e cazul);
 • Acte de venit;
 • Cerere tip (se descarcă de aici);
 • Cerere de modificare – anexa 1a (se descarcă de aici);

Acte necesare în vederea acordării indemnizației pentru persoana cu handicap grav

Acte necesare în vederea acordării indemnizațiilor pentru persoana cu handicap grav – gradul I cu asistent personal – în conformitate cu prevederile Legii nr.448/2006:

 • Cerere tip (se descarcă de aici) sau cerere tip aparţinător (când persoana cu handicap nu are discernământ);
 • Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal (se descarcă de aici);
 • C.N./B.I./C.I. al persoanei cu handicap şi/sau al reprezentantului legal al acesteia;
 • Certificat de încadrare în grad de handicap;
 • Cupon pensie în cazul pensionarilor;
 • Hotărâre judecătorească, în situația în care persoana cu handicap a fost pusă sub interdicție și s-a instituit tutela;
 • Acordul cu opțiunea indemnizație (transmis de către DGASPC Cluj).

ACTE NECESARE PENTRU CONTRACT INTRETINERE

 • Adresa oficiala din partea notarului public prin care se solicita asistarea persoanei vârstnice si
 • B.I. sau C.I. pentru ambele parti
 • Adeverinta  pentru persoana vârstnica,care atesta ca are discernamant,  eliberata de  medicul de familie/specialist (in original)
 • Acte de stare civila pentru ambele parti – certificate de nastere si casatorie, sentinta divort dupa caz
 • Talon de pensie pers. varstnica.
 • Adeverinta/CIM intretinator/i cu mentiunea ca este/sunt incadrati in munca pe perioada ne/determinata si cuantumul venitului lunar sau /Cupon pensie pe ultima luna (dupa caz)
 • Cerere de asistare pentru  persoana vârstnica.- (se descarca de aici)
 • Declaratie intretinatori ca doresc sa incheie acest contract  pe propria raspundere – (se descarca de aici)
 • Actul de proprietate al imobilului ce urmeaza sa fie instrainat -extras CF nu mai vechi de 3 luni de la data depunerii cererii catre DAS Turda.(original)

Documentele pot fi  depuse online pe adresa de email: office@asistentasocialaturda.ro, fax. 0264317136 sau personal la Biroul Autoritate tutela, Oficiul Juridic-pers.contact : cons. juridic Ciupei Gratiela, tel. 0738.772.186

Termenul de redactare a Dispozitiei de asistare este de 30 zile calendaristice.

Acte necesare pentru întocmirea dosarului de acordare a mesei, în baza Legii 208/1997 privind cantinele de ajutor  social:

 • Actele de identitate pentru toți membrii familiei care locuiesc în fapt la adresa de domiciliu menționată pe cerere (cărți de identitate sau certificate de naștere pentru membrii familiei care au până în 14 ani);
 • Adeverință medicală privind starea de sănătate a tuturor membrilor/certificate de încadrare într-un grad de handicap, cupon alocație;
 • Adeverință de la școală;

ACTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI DE ÎNDEMNIZAȚIE PENTRU CREȘTEREA COPILULUI OUG 111/08.12.2010 HGR.52/19.01.2011, Legea 66/2016, HG 449/2016

 • Cerere tip – completată și semnată obligatoriu de ambii părinți! (se descarcă de aici);
 • Acord date personale (se descarcă de aici);
 • Cartea de identitate a ambilor părinți;
 • Certificat de naștere copil;
 • Certificat de căsătorie;
 • ADEVERINȚĂ TIP COMPLETATĂ DE ANGAJATOR; (se descarcă de aici);
 • CEREREA pt. ANGAJATOR, de solicitare a concediul de creștere a copilului (copie);
 • DECIZIA angajatorului prin care se suspenda contractul de muncă pe perioada concediului de îngrijire copil. (original)  
 • Extras de cont bancar, original, semnat și stampilat (pt. virarea banilor în cont) – pe numele titularului cererii;

ACTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI DE ALOCAȚIE DE STAT; ALOCAȚIE DE STAT ȘI PLASAMENT:

 • Cerere tip pentru alocație de stat – completată și semnată obligatoriu de ambii părinți! (se descarcă de aici);
 • Cerere tip alocație (se descarcă de aici) + plasament (se descarcă de aici);
 • Acord date personale (se descarcă de aici);
 • Cartea de identitate a ambilor părinți;
 • Certificat de naștere copil;
 • Certificat de căsătorie;
 • Declaraţie tip, dacă părinţii nu sunt căsătoriţi (se descarcă de aici);
 • Extras de cont bancar, original, semnat și ștampilat (pentru virarea banilor în cont) – pe numele titularului cererii;
 • Sentință judecătorească (divorț, plasament, adopție) – dacă este cazul

ACTE NECESARE ÎNTOCMIRII DOSARULUI PENTRU ALOCAȚIA DE STAT PENTRU COPII REPATRIAȚI SAU CEI NĂSCUȚI ÎN STRĂINĂTATE 

 • Cerere tip +Anexă– completată și semnată obligatoriu de ambii părinți! (se descarcă de aici și  aici);
 • Acord date personale (se descarcă de aici);
 • Cartea de identitate a ambilor părinți;
 • Certificat de naștere copil;
 • Certificat de căsătorie;
 • ACTE DE REZIDENȚĂ ale părinților și copiilor (copie) – dacă dețin; (Spania – NIE, Italia – CODICE FISCALE, etc);
 • RESPINGERE DIN STRĂINĂTATE, tradusă – că au solicitat și nu primesc bani din străinătate pentru copil;
 • DECLARAȚIE NOTARIALĂ – pentru cei fără acte de rezidență în original, din care să reiasă că nu au locuit cu forme legale în străinătate și nu au realizat venituri sau că au revenit în țară definitiv;
 • Extras de cont bancar, original, semnat și stampilat (pentru virarea banilor în cont) – pe numele titularului de cerere;
 • Adeverință școlară- dacă este cazul;

ACTEINDEMNIZAȚIE DE CREȘTERE A COPILULUI CU HANDICAP + ALOCAȚIA DE STAT (alocația dublă) OUG.111/08.12.2010 HGR.52/19.01.2011, Legea 66/2016, HG 449/2016                    

 • Cerere tip – completată și semnată obligatoriu de ambii părinți (se descarcă de aici);
 • Acord date personale (se descarcă de aici);
 • Cartea de identitate ale părinților;
 • Certificatul de naștere al copilului;
 • Certificat de căsătorie;
 • CEREREA pentru ANGAJATOR , de  intrare în concediul de creștere a copilului (copie);
 • DECIZIA angajatorului prin care se suspendă contractul de muncă pe perioada concediului de îngrijire a copilului (original);
 • Declarație tip STAGIU DE COTIZARE (se descarcă de aici);
 • Certificat + hotărâre de încadrare în grad de handicap a copilului;
 • Extras de cont bancar, original, semnat și ștampilat (pentru virarea banilor în cont) – pe numele titularului de cerere;

ALOCAȚIA DE STAT

 • Copie certificat + hotărâre încadrare în grad de handicap a copilului;
 • Copie certificat de naștere a copilului;
 • Copie carte de identitate a părintelui pe numele căruia se virează alocația;

ACTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI DE INDEMNIZAȚIE – STIMULENT DE INSERȚIE OUG.111/08.12.2010 HGR.52/19.01.2011, Legea 66/2016

 • Cerere tip – completata și semnata OBLIGATORIU de ambii părinți! (se descarcă de aici);
 • Acord date personale (se descarcă de aici);
 • Cartea de identitate ale părinților;
 • Certificat de naștere al copil;
 • Certificat de căsătorie;
 • CERERE către ANGAJATOR, de reluare a activității, în care să fie specificată data;
 • DECIZIA angajatorului prin care aprobă reluarea activității. (ORIGINAL)
 • Declarație tip STAGIU DE COTIZARE  (se descarcă de aici);
 • Extras de cont bancar, original, semnat și ștampilat (pentru virarea banilor în cont) – pe numele titularului de cerere;

!!! Dacă în urma efectuării concediului de creștere a copilului vă reluați activitatea la un nou loc de munca, se atașează și dovada încetării contractului/contractelor de muncă existente în momentul intrării în concediu de creștere a copilului, precum și copia noului contract de muncă, înregistrat în REVISAL. !!!

În cazul persoanelor care realizează venituri din activități independente și nu sunt angajate cu contract de muncă, punctele 8, 6 și 7 se înlocuiesc cu următoarele acte:

 1. Copie autorizație de funcționare;
 2. Decizii de impunere pentru anul anterior nașterii copilului/declarație pe proprie răspundere că dovada stagiului de cotizare se află la dosarul de indemnizație;
 3. Dovada reluării activității;

ACTE – INDEMNIZAȚIA DE CREȘTERE A COPILULUI  Studenți/elevi

 • Cerere tip – completată şi semnată OBLIGATORIU de ambii părinţi! (se descarcă de aici);
 • Acord date personale (se descarcă de aici);
 • Cartea de identitate a ambilor părinți;
 • Certificat de naștere copil;
 • Certificat de căsătorie;
 • Adeverință de la facultate/liceu pentru anii universitari/școlari 20…/20… respectiv 20.…/20…., care atestă faptul că solicitantul este student/elev la zi și ambii ani i-a frecventat fără întrerupere (adică 12 luni anterioare nașterii copilului) adeverințele de elev/student să conțină CNP-ul beneficiarului, numele și prenumele decanului/directorului/secretarului; se eliberează pentru a-i servi la AJPIS;
 • Declarație pe proprie răspundere, că la data solicitării indemnizației nu realizează venituri profesionale (se descarcă de aici);
 • Extras de cont bancar, original, semnat i stampilat (pentru virarea banilor în cont) – pe numele titularului de cerere;

ACTE INDEMNIZAȚIA DE CREȘTERE A COPILULUI – PFA

 • Cerere tip – completata și semnată OBLIGATORIU de ambii părinți! (se descarcă de aici);
 • Acord date personale (se descarcă de aici);
 • Cartea de identitate a ambilor părinți;
 • Certificat de naștere copil;
 • Certificat de căsătorie;
 • Autorizație PFA (CUI);
 • Deciziile de impunere PLĂȚI ANTICIPATE (pe 2 ani);
 • Suspendarea autorizației în vederea intrării în concediul de creștere a copilului (Finanțe sau Registrul Comerțului);
 • Adeverință CAS/CAA cu perioada concediului de maternitate sau după caz, cu neplata acestuia (original);
 • Extras de cont bancar, original, semnat și ștampilat (pentru virarea banilor în cont) – pe numele titularului de cerere;

ACTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI DE SPRIJIN LUNAR OUG.111/08.12.2010 HGR.52/19.01.2011  

 • Cerere tip – completată şi semnată obligatoriu de ambii părinţi! (se descarcă de aici);
 • Acord date personale (se descarcă de aici);
 • Cartea de identitate a ambilor părinți;
 • Certificat de naștere copil;
 • Certificat de căsătorie;
 • Certificat de încadrare în grad de handicap a titularului cererii;
 • Declarație (tip) pe proprie răspundere, că la data solicitării indemnizației nu realizează venituri profesionale (se descarcă de aici);
 • Declarație (tip) din care reiese că nu realizează venituri decât din gradul de handicap (se descarcă de aici);
 • Extras de cont bancar, original, semnat și ștampilat (pentru virarea banilor în cont) – pe numele titularului de cerere;

ACTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI DE STIMULENT DE INSERȚIE OUG.111/08.12.2010 HGR.52/19.01.2011  

 • Cerere tip – completată și semnată obligatoriu de ambii părinți! (se descarcă de aici);
 • Acord date personale (se descarcă de aici);
 • Cartea de identitate a ambilor părinți;
 • Certificat de naștere copil;
 • Certificat de căsătorie;
 • ADEVERINȚĂ TIP COMPLETATĂ DE ANGAJATOR (se descarcă de aici);
 • ADEVERINȚĂ ANGAJATOR din care rezultă data angajării și că la data solicitării stimulentului, tatăl realizează venituri supuse impozitului pe venit (dovada că nu întrerupe activitatea, ci o continuă) – se descarcă de aici MODEL ADEVERINȚĂ;
 • DECLARAȚIE TIP COMPLETATĂ DE MAMĂ – nu a beneficiat de concediu de sarcina/lăuzie, întrucât nu a fost încadrată în muncă (se descarcă de aici);
 • Extras de cont bancar, original, semnat și ștampilat (pentru virarea banilor în cont) – pe numele titularului de cerere;

ACTE NECESARE MODIFICĂRI DE ACORDARE ALOCAȚII/ INDEMNIZAȚII/ STIMULENT

 • Cerere tip – completata și semnată OBLIGATORIU de ambii părinți! (se descarcă de aici);
 • Acord date personale (se descarcă de aici);
 • Declarație reprezentant legal (se descarcă de aici);
 • Cartea de identitate a titular alocație/ indemnizație/ stimulent;
 • Certificat de naștere copil/copii;
 • Cartea de identitate a persoanei a viitorului reprezentant legal (pe cine se vrea să se mute prestația);
 • Extras de cont bancar, original, semnat și ștampilat (pentru virarea banilor în cont) – pe numele titularului de cerere;

Dosarul de angajare al asistentului personal:

 • cerere;
 • carnet de muncă seria …nr…;
 • copie B.I. /C.I. al asistentului, inclusiv partea cu adresa;
 • copie acte de stare civilă (certificat de căsătorie, certificat de deces, hotărâre de divorţ) pentru asistent;
 • copii acte de studii ale asistentului;
 • copie decizie pensie limită de vârstă a asistentului (dacă este cazul);
 • dosar medical individual- al asistentului;
 • cazier pentru asistent;
 • adeverinţă de la administraţia financiară pentru asistent;
 • curriculum vitae al asistentului;
 • angajament, pe propria răspundere,;
 • copie certificat de handicap;
 • copie B.I. /C.I. al persoanei cu handicap (inclusiv partea cu adresa) sau certificatul de naştere în cazul minorului;
 • ancheta socială;
 • copie decizie pensie limită de vârstă pentru bolnav (dacă este cazul);
 • acordul persoanei cu handicap, sau după caz al reprezentantului legal al acesteia ori al familiei, exprimat în scris pentru angajare. 

Formular tichete grădiniță

DECLARAȚIE DE ÎNTREȚINERE PENTRU GERMANIA

Notificare delegare părintească

Model cerere delegare autoritate

Cerere-acordare-unui-ajutor-de-urgenta-2018