Publicat pe Lasă un comentariu

Anunț de atribuire

Anunț de atribuire

privind achiziția de Servicii catering pentru copii”,  pentru implementarea  proiectului TURDA – solidaritate pentru comunitate, finanțat din Programul Operațional Capital Uman, având numărul de identificare al contractului: POCU/717/5.1/155615

Autoritatea contractantă Direcția de Asistență Socială Turda, a inițiat procedura de achiziție publică conform invitației de participare nr. 10.895 din 23.11.2022 în cadrul proiectului TURDA – solidaritate pentru comunitate, finanțat din Programul Operațional Capital Uman, având numărul de identificare al contractului: POCU/717/5.1/155615

Denumire achiziție: ”Servicii de catering pentru copii”, în cadrul proiectului ”TURDA – solidaritate pentru comunitate” (ID 155615)

Tip contract: Servicii

Cod CPV: 55520000-1 Servicii de catering

Descrierea contractului: Constractul are ca obiect achiziționarea de servicii catering pentru copii. Serviciile vor fi prestate în vederea implementării proiectului ”TURDA – solidaritate pentru comunitate”, unde conform activităților A4 – Sprijinirea dezvoltarii si furnizarii de servicii sociale integrate adresate grupului tinta prin subactivitate A.4.1. Dezvoltarea şi furnizarea de servicii sociale integrat, respective 4.1.2. Furnizarea de servicii sociale de suport si de acompaniere pentru copii unde se dorește asigurarea unei mese principale pentru copiii ce beneficiază de serviciile Centrului de zi înființat în cadrul proiectului (200 copii x 15 luni x 10 zile, însumând un total de 30.000 de porții).

Valoarea estimată a contratului: Valoarea estimată a contractului ”Servicii de catering pentru copii”, în cadrul proiectului ”TURDA – solidaritate pentru comunitate” (ID 155615), finanțat din Programul Operațional Capital Uman a fost determinată și justificată în bugetul proiectului și a fost stabilită la valoarea de 450.000 lei fără TVA.

Procedura de achiziţie publică s-a organizat cu respectarea dispozițiilor legale ce guvernează achizițiile publice, respectiv:

  1. a) Legea nr 98/2016 privind achizitiile publice
  2. b) – H.G. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii nr.98/2016 privind achizitiile publice.

Drept pentru care s-a încheiat contractual cu nr. DAS 11.671 din data 21.12.2022 între Direcția de Asistență Socială Turda în calitate de autoritate contractantă și RANCA PROD COM SRL în calitate de prestator, prin care acesta se obligă să presteze servicii catering pentru copii în vederea implementării proiectului ”TURDA – solidaritate pentru comunitate”, unde conform activităților A4 – Sprijinirea dezvoltarii si furnizarii de servicii sociale integrate adresate grupului tinta prin subactivitate A.4.1. Dezvoltarea şi furnizarea de servicii sociale integrat, respective 4.1.2. Furnizarea de servicii sociale de suport si de acompaniere pentru copii asigurarea unei mese principale pentru copiii ce beneficiază de serviciile Centrului de zi înființat în cadrul proiectului (200 copii x 15 luni x 10 zile, însumând un total de 30.000 de porții). Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor, este de 450.000 lei fără TVA, la care se adaugă 40.500 lei TVA, rezultând un preț total de 490.500 lei cu TVA.