Publicat pe 2 comentarii

ANUNȚ AJUTOARE ÎNCĂLZIRE

Începând cu data de ­20.10.2020, locuitorii municipiului Turda vor putea depune documentele în vederea obținerii ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale, energie electrică, lemne, cărbuni și combustibili petrolieri conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr.70/2011 cu modificările și completările ulterioare și Hotărârii nr. 920/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece.

Ajutorul se acorda numai pentru un singur sistem de încălzire, pentru consumatorii de gaze naturale, energie electrică, lemne, cărbuni și combustibili petrolieri ale căror venituri nete lunare/membru de familie sunt cuprinse intre 0 si 750 lei, pentru perioada 1 noiembrie 2020- 31 martie 2021.

Ajutoarele pentru încălzire se acordă pe bază de cerere și declarație pe propria răspundere privind componența familiei și veniturile acesteia, precum și bunurile mobile și imobile deținute. Formularele de cerere și declarație pe propria răspundere pot fi procurate de solicitanți de la sediul Cantinei de Ajutor Social (str. Mihai Eminescu, nr.1) sau se pot descărca de pe site-ul asistentasocialaturda.ro

Acte necesare pentru obținerea ajutorului de încălzire:

 • Cerere-declaratie-proprie-raspundere;
 • Documentele de stare civilă pentru toți membrii familiei care locuiesc în fapt la adresa de domiciliu menționată pe cerere (cărți de identitate sau certificate de naștere pentru membrii familiei care au vârsta până la 14 ani);
 • Adeverința de salariat cu venitul net (și valoarea tichetelor de masă sau de vacanță), cupon de pensie, cupon șomaj sau alte acte doveditoare ale veniturilor nete din luna anterioara depunerii cererii;
 • Pentru persoanele care realizează venituri din A.F., P.F.A, S.R.L., este necesară o adeverință de venit eliberată de Administrația Finanțelor Publice Turda;
 • Adeverință de la registru agricol numai pentru cei care au terenuri extravilane;
 • copie după talonul autoturismului;
 • după caz, alte acte doveditoare privind componența familiei;
 • ultima factură de gaz/energie electrică;
 • Declarație cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanei.

Cererea și declarația pe propria răspundere însoțită de documentele mai sus menționate se depune la sediul Cantinei de Ajutor Social (str. Mihai Eminescu, nr.1) personal, în intervalul orar 8-13, prin poștă , sau online pe office@asistentasocialaturda.ro, până la data de 20 noiembrie, pentru ca o persoană/familie să poată beneficia de ajutor de încălzire începând cu luna noiembrie 2020.

NOTĂ:

Familiile și persoanele singure care au în proprietate cel puțin unul dintre bunurile cuprinse în lista anexa, nu beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinței.

LISTA BUNURILOR ce conduc la excluderea acordării ajutorului social

Bunuri imobile
1Clădiri sau alte spații locative în afara locuinței de domiciliu și a anexelor gospodărești
2Terenuri de împrejmuire a locuinței și curtea aferentă și alte terenuri intravilane care depășesc 1.000 mp în zona urbană și 2.000 mp în zona rurală
Bunuri mobile*
1Autoturism/Autoturisme și/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepția celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum și pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
2Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani
3Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze
4Șalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepția bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervația Biosferei „Delta Dunării“
5Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
6Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
7Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acționate hidraulic, mecanic sau electric
*) Aflate în stare de funcționare
Depozite bancare
1Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei
Terenuri/animale și/sau păsări
1Suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală depășește suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

NOTĂ: Deținerea unuia dintre bunurile menționate conduce la excluderea acordării ajutorului de încălzire.

CUANTUMURILE LUNARE ALE AJUTOARELOR

PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI

Venituri nete lunare/membru de familieGaze naturale

(lei)

Lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

(lei)

Energie electric

(lei)

<155 lei26254240
155,1 lei – 210 lei19048216
210,1 lei – 260 lei15044192
260,1 lei – 310 lei12039168
310,1 lei – 355 lei9034144
355,1 lei – 425 lei7030120
425,1 lei – 480 lei452696
480,1 lei – 540 lei352072
540,1 lei – 750 lei202020

Pentru familiile și persoanele singure beneficiare de ajutor social care utilizează combustibili solizi sau petrolieri ajutorul lunar este de 58 lei.

2 comentarii la „ANUNȚ AJUTOARE ÎNCĂLZIRE

 1. DCa aveau oameni săraci aici cum se menționează mai sus dac aai mașini etc iahturi Atunci nu Lear fi trebuit ajutor de încălzire ce legi sunt astea sunteți niște incompetenți

 2. Uniii chear au nevoie și nu au dreptul se poate asa ceva în tara asta de mizerie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.