Publicat pe Lasă un comentariu

COMUNICAT COVID-19

Direcția de Asistență Socială Turda aduce în atenția cetățenilor următoarele:

 • Centrul de îngrijiri la domiciliu persoane vârstnice își desfășoară activitatea în continuare cu program normal. Recomandăm ca cererile pentru acordarea serviciilor sociale și documentele aferente să se trimită prin mijloace de comunicare la distanță (e-mail: office@asistentasocialaturda.ro, fax: 0264/317.136 sau prin poștă la adresa: str. Dacia, nr. 1, Mun. Turda, jud. Cluj).
 • Recomandăm tuturor persoanelor vârstnice să petreacă cât mai mult timp la domiciliu și să evite deplasările dacă acestea nu sunt absolut necesare, și să apeleze la rude, prieteni și/sau vecini pentru aprovizionarea celor necesare traiului zilnic și produse de îngrijire personală.
 • Persoanelor vârstnice care nu pot apela la rude, prieteni și/sau vecini și care se găsesc în situații dificile să ne contacteze la numărul de telefon 0264/317.137 tasta 7 sau 0738.77.22.25 luni-joi 7-15:30 și vineri 7:13, în vederea acordării serviciilor sociale în funcție de fiecare situație în parte.
 • NU APELAȚI LA PERSOANE NECUNOSCUTE, RECOMANDĂM PRUDENȚĂ MAXIMĂ ÎN ACTUALUL CONTEXT, PERSONALUL ANGAJAT ÎN CADRUL DIRECȚIEI SE VA LEGITIMA!

Începând cu data de 23.03.2020 pe toată durata stării de urgență, următoarele cereri și documente doveditoare pentru solicitarea beneficiilor și serviciilor de asistență socială vor putea fi depuse în principal prin mijloace de comunicare la distanță (e-mail: office@asistentasocialaturda.ro, fax: 0264/317.136 sau prin poștă la adresa: str. Dacia, nr. 1, Mun. Turda, jud. Cluj):

 1. ajutorul social acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;
 2. alocația pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 3. alocația de stat pentru copii acordată în baza Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. drepturile acordate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 5. ajutorul pentru încălzirea locuinței acordat în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială pentru perioada sezonului rece, aprobată prin Legea nr. 92/2012, cu modificările și completările ulterioare;
 6. acordarea mesei în baza Legii nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social;
 7. drepturile acordate în baza Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

Se menține valabilitatea documentelor eliberate de autoritățile publice care expiră pe perioada stării de urgență (Ex. tichete de parcare, tichete de călătorie, etc.), iar certificatele de încadrare a copilului într-un grad de handicap și atestatele de asistent maternal eliberate de comisia pentru protecția copilului, precum și certificatele de încadrare în grad și tip de handicap eliberate de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap a căror valabilitate expiră în perioada de urgență declarată, își prelungesc valabilitatea până la încetarea stării de urgență.

Mai precizăm că, doar în situații excepționale beneficiarii vor fi contactați în vederea prezentării la sediul direcției situat pe str. Dacia, nr. 1, Mun. Turda, jud. Cluj, aceste situații sunt:

 • existența unor documente care nu respectă condițiile de formă și conținut prevăzute de lege;
 • determinarea unor inadvertențe între informațiile din documentele transmise și cele din bazele de date ale altor instituții la care agențiile teritoriale sau autoritățile administrației publice locale au acces pentru verificarea îndeplinirii de către solicitanți, a criteriilor de acordare a drepturilor;
 • informațiile din documentele transmise sunt incomplete sau, pe baza acestora nu se poate determina îndeplinirea condițiilor de eligibilitate.

Conform Decretului 195 din 16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României termenele legale stabilite pentru soluționarea a petițiilor se dublează.

Direcția de Asistență Socială a început distribuirea produselor de igienă personală primite prin programul POAD 2020 către persoanele autoizolate, totodată personalul din cadrul direcției păstrează în permanență legătura cu aceste persoane.

Publicat pe Lasă un comentariu

PLAN DE MĂSURI PENTRU PREVENIREA RĂSPÂNDIRII VIRUSULUI COVID-19

Având în vedere măsurile impuse la nivel național cu privire la prevenirea răspândirii virusului COVID-19, Direcția de Asistență Socială Turda aduce la cunoștința beneficiarilor de servicii sociale următoarele precizări:

 • Programul cu publicul la sediul DAS Turda se modifică astfel: de luni până vineri între orele 8:00 – 12:00, în perioada 16.03.2020 – 31.03.2020;
 • Orice petiție, solicitare, cerere, sesizare, etc. care nu necesită prezența la sediul DAS Turda va fi transmisă prin poștă (str. Dacia nr. 1, Turda), fax (la numărul 0264-317136) sau email (office@asistentasocialaturda.ro);
 • Suspendarea audiențelor în perioada 16.03.2020 – 31.03.2020; petițiile, sesizările sau alte solicitări vor fi trimise prin poștă, fax sau email;
 • Nu se vor efectua anchete sociale pe teren decât în cazurile de maximă urgență;
 • Persoanele cu dizabilități și/sau aparținătorii acestora nu se vor prezenta la sediul DAS pentru semnarea pontajului, ci vor suna la 0264-317137 – int. 2;
 • Vizitarea de către aparținători a beneficiarilor de la locuințele protejate va fi strict interzisă;
 • Activitatea centrului situat pe strada A. Iancu nr. 12 (anchete handicap, tichete călătorie, etc.) va fi suspendată;
 • Activitatea cu publicul se va desfășura doar la ghișeul aflat la sediul central (str. Dacia nr. 1).

Pentru mai multe informații și actualizări accesați site-ul: www.asistentasocialaturda.ro

DAS Turda, str. Dacia nr. 1

Telefon: 0264-317137

Fax: 0264-317136

Email: office@asistentasocialaturda.ro

Publicat pe Lasă un comentariu

Anunț POAD

În  vederea continuării programului  POAD 2019-2021, program derulat în baza HG nr. 784/2018  în Municipiul Turda se distribuie cutii cu produse de igienă, respectiv periuţe şi pastă de dinţi, săpun lichid, şampon pentru copii şi adulţi şi detergent de rufe.

Persoanele dependente adulți și copii cu handicap grav și grav cu asistent personal, care nu sunt în centre rezidențiale publice sau private și persoane aflate temporar în situații critice care și-au depus cereri la DAS Turda sunt invitați să-și ridice produsele de igienă de la sediul CENTRULUI DE IGIENĂ ȘI SĂNĂTATE din Turda str. CÂMPIEI nr. 51 (Cartier Poiana – intrarea pe str. Margaretelor)

Beneficiari sau asistenții personali ai acestora vor prezenta în copie și original BI/CI și certificatul de încadrare în grad de handicap.

Programul de distributie a produselor

Luni – Vineri: 8-12

Publicat pe Lasă un comentariu

Suspendare activitate creșe

Ținând cont de întrunirea și hotărârea Comitetul Local pentru Situații de Urgență privind măsurile de prevenire și răspândire a infecțiilor COVID 19 și totodată având la bază Hotărârea nr.8 din 09.03.2020 a Grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României.

Având în vedere evoluția cazurilor la nivel național de infectare și riscul de a dobândi o infecție virală precum și de a dezvolta o formă gravă a acesteia vă aducem la cunoștință că începând cu data de 11.03.2020 se vor închidere creșe de pe raza municipiului Turda, până la data de 22 martie 2020, cu posibilitatea prelungirii, în funcție de evoluția situației la nivel național.