Publicat pe Lasă un comentariu

REZULTATELE FINALE LA EXAMENUL DE PROMOVARE

TABEL CU REZULTATELE FINALE LA EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL IMEDIAT SUPERIOR CELUI DEȚINUT ANTERIOR ORGANIZAT ÎN DATA DE 31.07.2019

NR. CRT.NUMELE ȘI PRENUMELEFUNCȚIA PUBLICĂ PT. CARE SE ORGANIZEAZĂ EXAMENULPUNCT. PROBA SCRISĂREZULT. PROBA SCRISĂPUNCT. PROBA INTERV.REZULT. PROBA INTERV.PUNCTAJ FINAL CONCURSREZULTAT CONCURS
1Băl ElizaConsilier I superior98.33Admis100.00Admis198.33Admis
2Ciupei Grațiela DanaConsilier juridic I superior98.33Admis100.00Admis198.33Admis
3Hiriț Anca MariaReferent III superior96.33Admis100.00Admis196.33Admis

 

Rezultatele finale ale examenului de promovare în grad professional superior celui deținut anterior au fost afișate la sediul DAS Turda și pe site-ul DAS în data de 31.07.2019, la orele 16.00.

Publicat pe Lasă un comentariu

REZULTATELE PROBEI SCRISE LA EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN GRAD

TABEL CU REZULTATELE PROBEI SCRISE LA EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN GRAD IMEDIAT SUPERIOR CELUI DEȚINUT ANTERIOR ORGANIZAT ÎN DATA DE 31.07.2019

NR CRT.NUMELE ȘI PRENUMELEFUNCȚIA PUBLICĂ PT. CARE SE ORGANIZEAZĂ EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONALPUNCTAJ. PROBEI   SCRISEREZULTATELE PROBEI SCRISE OBS.
1Băl ElizaConsilier I superior98.33Admis 
2Ciupei Grațiela DanaConsilier juridic I superior98.33Admis 
3Hiriț Anca MariaReferent III superior96.33Admis 

Notă: rezultatele probei scrise au fost afișate la sediul DAS Turda și pe site-ul DAS în data de 31.07.2017, orele 13.30. Proba de interviu se susține la sediul DAS Turda, str. Dacia nr. 1, în data de 31.07.2019 orele 14.30.

Publicat pe Lasă un comentariu

SELECȚIA DOSARELOR

TABEL PRIVIND SELECȚIA DOSARELOR DEPUSE PENTRU EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL IMEDIAT SUPERIOR ORGANIZAT DE DAS TURDA ÎN DATA DE 31 IULIE 2019

Informații privind selecția dosarelor
Data selecției dosarelor: 24.07.2019
Numele și prenumele candidatului Rezultatul selecției dosarelorMotivul respingerii dosarului
Băl ElizaAdmis 
Ciupei Grațiela DanaAdmis 
Hiriț Anca MariaAdmis 

Rezultatele selecției dosarelor au fost afișate la sediul DAS Turda, str. Dacia , nr. 1 și pe site-ul DAS Turda în data de 24.07.2019, orele 14.00.

Publicat pe Lasă un comentariu

REZULTATE FINALE

TABEL CU REZULTATELE FINALE LA CONCURSUL DE RECRUTARE FUNCȚIE CONTRACTUALĂ TEMPORAR VACANTĂ ORGANIZAT ÎN DATA DE 15.07.2019

NR CRT.NUMELE ȘI PRENUMELEPOSTUL VACANTPUNCTAJ PROBA PRACTICĂREZULT. PROBA PRACTICĂPUNCTAJ PROBA INTERV.REZULT. PROBA INTERVPUNCTAJ FINAL CONC.REZULT. CONCURS
1Pop NastasiaMuncitor IV (ajutor de bucătar)90.00Admis86.67Admis88.34Admis

Notă: Rezultatele finale au fost afișate în data de 15.07. 2019, orele 14.00 la sediul DAS Turda și pe site-ul instituției. Contestațiile se pot depune la Registratura DAS Turda, str. Dacia nr. 1 până în data de 16.07.2019, orele 14.00.

Publicat pe Lasă un comentariu

REZULTATELE PROBEI PRACTICE

TABEL CU REZULTATELE PROBEI PRACTICE LA CONCURSUL DE RECRUTARE FUNCȚIE CONTRACTUALĂ TEMPORAR VACANTĂ ORGANIZAT ÎN DATA DE 15.07.2019

NR CRT.NUMELE ȘI PRENUMELEPOSTUL VACANTPUNCTAJ. PROBEI PRACTICEREZULTATELE PROBEI PRACTICEOBS.
1Pop NastasiaMuncitor IV90.00Admis 

Notă: rezultatele probei practice au fost afișate la sediul DAS Turda și pe site-ul DAS în data de 15.07.2017, orele 12.00. Contestația la proba practică se depune la Registratura DAS Turda până la data de 16.07.2019, orele.12.00. Proba de interviu se susține la sediul DAS Turda, str. Dacia nr. 1, în data de 16.07.2019 orele 13.00.

Publicat pe Lasă un comentariu

REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR

TABEL PRIVIND REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR DEPUSE PENTRU POSTUL TEMPORAR VACANT – FUNCȚIE CONTRACTUALĂ DE EXECUȚIE DE: MUNCITOR IV ORGANIZAT DE  DAS TURDA ÎN DATA 15 IULIE 2019

Informații privind selecția dosarelor
Data selecției dosarelor:  04 IULIE  2019
Numele și prenumele candidatuluiRezultatul selecției dosarelorObservații
Popa NastasiaAdmis