Publicat pe Lasă un comentariu

Ajutorul pentru încălzirea locuinței

Începând cu data de ­16.10.2017, locuitorii municipiului Turda vor putea depune documentele in vederea obținerii ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale, energie electrica, lemne, cărbuni și combustibili petrolieri conform prevederilor Ordonanței de Urgență   nr. 70/2011 cu modificările și completările ulterioare și Hotărârii nr. 920/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece.

Ajutorul se acorda numai pentru un singur sistem de încălzire, pentru consumatorii de gaze naturale, energie electrica, lemne, cărbuni și combustibili petrolieri ale căror venituri nete lunare/membru de familie este cuprins intre 0 si 615 lei, pentru perioada 1 noiembrie 2017- 31 martie 2018.

Ajutoarele pentru încălzire se acordă pe bază de cerere și declarație pe propria răspundere privind componența familiei și veniturile acesteia, precum și bunurile mobile și imobile deținute. Formularele de cerere și declarație pe propria răspundere pot fi procurate de solicitanți de la sediul Cantinei de Ajutor Social (str. Mihai Eminescu, nr.1) sau se pot descărca de pe site-ul www.spasturda.ro.

Acte necesare pentru obținerea ajutorului de încălzire:

–          Documentele de stare civilă pentru toți membrii familiei care locuiesc în fapt la adresa de domiciliu menționată pe cerere (cărți de identitate sau certificate de naștere pentru membrii familiei care au până în 14 ani);

–          Adeverință de salariat cu venitul net, cupon de pensie, cupon șomaj sau alte acte doveditoare ale  veniturilor nete din luna anterioara depunerii cererii;

–          Pentru persoanele care realizează venituri din A.F.,P.F.A,S.R.L., este necesară o adeverință de venit eliberată de Administrația Finanțelor Publice Turda;

–          certificat fiscal pentru persoanele care au vârsta peste 18 ani;

–          adeverință de la Registru agricol;

–          copie după talonul autoturismului;

–          după caz, alte acte doveditoare privind componența familiei;

–          factura de gaz /energie electrica;

Cererea și declarația pe propria răspundere însoțită de documentele mai sus menționate se depun    la sediul Cantinei de Ajutor Social (str. Mihai Eminescu, nr.1) până la data de 20 noiembrie pentru ca o persoană/familie să poată beneficia de ajutor începând cu luna noiembrie.

NOTĂ:

Familiile și persoanele singure care au în proprietate cel puțin unul dintre bunurile cuprinse în lista anexă, nu beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinței.

LISTA BUNURILOR

ce conduc la excluderea acordării ajutorului social

Bunuri imobile
1

Clădiri sau alte spații locative în afara locuinței de domiciliu și a anexelor gospodărești

2

Terenuri de împrejmuire a locuinței și curtea aferentă și alte terenuri intravilane care depășesc 1.000 mp în zona urbană ți 2.000 mp în zona rurală

Bunuri mobile*
1

Autoturism/Autoturisme și/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepția celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum și pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile

2

Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani

3

Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze

4Șalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepția bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervația Biosferei „Delta Dunării“
5

Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată

6

Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale

7Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acționate hidraulic, mecanic sau electric

*) Aflate în stare de funcționare

Depozite bancare
1Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei
Terenuri/animale și/sau păsări
1

Suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală depășește suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

 

NOTĂ: Deținerea unuia dintre bunurile menționate conduce la excluderea acordării ajutorului social.

Descarcă Cerere-declaratie-proprie-raspundere-2

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.