CONCURS DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL TURDA

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ TURDA

Str. Dacia nr. 1

Tel: 0264/317136 (37)   Fax: 0264/317136

 e-mail: spasturda@yahoo.ro

www.spasturda.ro

 

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ TURDA

ORGANIZEAZĂ CONCURS DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

ÎN DATA DE 29 IUNIE 2017, ORELE 11,00

            Având în vedere prevederile Legii 188/1999, republicată, privind statutul funcţionarilor publici şi HGR 611/2008, privind dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, Serviciul Public de Asistență Socială Turda organizează examen de promovare în grad profesional pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului Serviciului Public de Asistență Socială Turda. Menționăm că promovarea în grad este cuprinsă în planul de ocupare a funcţiilor publice în anul 2017 aprobat prin HCL 37/30.01.2017.

                  Probele pentru examen sunt stabilite astfel:

  • proba scrisă se va susţine în data de 29.06.2017 orele 11,00;
  • proba de interviu se va susţine în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise;

Ambele probe se vor sustine  la Centrul de consiliere femei și copii, victime ale violenței domestice Turda, str. Avram Iancu, nr. 12.

Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească funcţionarii publici pentru a participa la examenul de promovare:

  • să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
  • să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
  • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată.

Dosarele de înscriere la examen se pot depune până la data de 20 iunie 2017, orele 12.00 la Compartimentul Resurse umane din cadrul Serviciului Public de Asistență Socială Turda. Copiile de pe actele prevăzute la dosar se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de examen sau în copii legalizate. Dosarele se vor verifica de către comisia de examen iar rezultatele selecţiei dosarelor se vor afişa la sediul instituţiei. Informaţii suplimentare şi bibliografia necesară se pot obţine de la Compartimentul  Resurse Umane, telefon 0264-317137.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *