CALENDARUL ÎNSCRIERILOR ÎN CREȘE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2017-2018

Actele necesare pentru dosarul de înscriere în creșe:

 1. cerere tip (se ridică de la coordonatorul de personal al creșei sau se descarcă  de aici);
 2. certificatul de naștere al copilului în copie;
 3. actele de identitate ale părinților/reprezentanților legali, și după caz, copie a hotărârii/sentinței de plasament sau a sentinței de încredințare în vederea adopției – în copie;
 4. adeverință cu veniturile brute realizate de către părinți/reprezențanti legali în ultimele 6 luni;
 5. adeverință de la medicul de familie cum că copilul este clinic sănătos;
 6. fișa de imunizare întocmită conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătății cu privire la intrarea copilului in colectivitate;
 7. dosar plic;

15.05.2017- 26.05.2017 – Preluarea dosarelor la sediul fiecărei creșe, de către coordonatorul de personal al creșei.

29.05.2017- 30.05.2017 – Evaluarea dosarelor de către comisia de înscrieri.

31.05.2017 – afișarea listelor cu copiii admiși la sediul fiecărei creșe.

La momentul intrării copiilor în colectivitate, dosarele vor fi completate cu următoarele acte:

 1. Adeverință de la medicul de familie/aviz epidemiologic pentru intrarea copilului în colectivitate;
 2. Contractul, privind furnizarea de servicii, încheiat între părinte/reprezentant legal al copilului și conducerea unității; (formularul se ridică de la coordonatorul de personal al creșei sau descarcă de aici)
 3. Formularul privind istoricul stării de sănătate a copilului, de la naștere până la intrarea in colectivitate. (formularul se ridică de la coordonatorul de personal al creșei sau descarcă de aici).

Contact:

 • Creșa nr. 4: 0264/305048
 • Creșa nr. 5: 0264/305068

2 comentarii la „CALENDARUL ÎNSCRIERILOR ÎN CREȘE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2017-2018

 1. Vă aducem la cunoștință că în conformitate cu prevederile art. 8 alin. 1 din Legea 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor ”finanțarea cheltuielilor necesare organizării și funcționării creșelor din sistemul public se realizează din următoarele surse:
  a) bugete ale consiliilor locale;
  b) sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat;
  c) contribuții lunare ale părinților/reprezentanților legali;
  d) donații;
  e) sponsorizări;
  f) alte surse legal constituite.”
  Astfel conform art. 9 alin. 1 din același act normativ ”părinții / reprezentanții legali ai copiilor au obligația să plătească o contribuție lunară de întreținere pentru fiecare copil înscris la creșă și care beneficiază de serviciile acesteia”, iar cuantumul contribuției este stabilit de către art. 72 din HG 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară în funcție de veniturile realizate.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *