Publicat pe Lasă un comentariu

CONCURS DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL TURDA

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ TURDA

Str. Dacia nr. 1

Tel: 0264/317136 (37)   Fax: 0264/317136

e-mail: spasturda@yahoo.ro

                                               www.spasturda.ro

 

 

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ TURDA

ORGANIZEAZĂ CONCURS DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

ÎN DATA DE 28 MARTIE 2017, ORELE 11,00

Având în vedere prevederile Legii 188/1999, republicată, privind statutul funcţionarilor publici şi HGR 611/2008, privind dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, Serviciul Public de Asistență Socială Turda  organizează examen de promovare în grad profesional pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului Serviciului Public de Asistență Socială Turda. Menționăm că  promovarea în grad este cuprinsă în planul de ocupare a funcțiilor publice în anul 2017 aprobat prin HCL 37/30.01.2017.

                  Probele pentru examen sunt stabilite astfel:

–   proba scrisă se va susține în data de 28.03.2017 orele 11,00;

–  proba de interviu se va susține în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise;

Ambele probe se vor susține  la Centrul de consiliere femei si copii, victime ale violenței domestice Turda, str. Avram Iancu, nr. 12;

Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească funcționarii publici pentru a participa la examenul de promovare:

  – să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;

  –  să fi obținut cel puțin calificativul „bine” la evaluarea anuală a performanțelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;

  –   să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată.

Dosarele de înscriere la examen  se pot depune până la data de 16 martie 2017 la Compartimentul Resurse umane din cadrul Serviciului Public de Asistență Socială Turda. Copiile de pe actele prevăzute la dosar se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de examen sau în copii legalizate. Dosarele se vor verifica de către comisia de examen iar rezultatele selecției dosarelor se vor afișa la sediul instituției. Informații suplimentare și bibliografia necesară se pot obține de la Compartimentul  Resurse Umane, telefon 0264-317137.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *