Direcția de Asistență Socială Turda

OBIECTIV/SCOP/MISIUNE

  • Direcția de Asistență Socială Turda are rolul de aplicare a politicilor și strategiilor de asistență socială în domeniul protecției familiei, a persoanelor singure, a persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și a oricăror persoane aflate în nevoie.
  • Prin Direcția de Asistență Socială se vor asigura prestațiile sociale prevăzute în legislație în limitele legale și a bugetului repartizat anual atât pentru ajutoare sociale, alocații familiale cât și persoanelor cu deficiențe fizice, senzoriale, psihice și persoanelor vârstnice.
  • Asistența socială, prin măsurile și acțiunile specifice, are drept scop dezvoltarea capacităților individuale, de grup sau colective pentru asigurarea nevoilor sociale, creșterea calității vieții și promovarea principiilor de coeziune și incluziune socială pentru locuitorii municipiului Turda.

GRUP ȚINTĂ:

  • Persoanele marginalizate;
  • Persoanele fără venituri;
  • Persoanele fără adăpost;
  • Persoanele supuse violenței domestice;
  • Persoanele cu dizabilități fizice și psihice;
  • Copiii aflați în situații vulnerabile;
  • Persoanele vârstnice;

SERVICII/COMPARTIMENTE